Fundraising

MonumentDe Westerkerk is één van de monumentale kerkgebouwen in Nederland die als kerk in gebruik zijn. Elke zondag om 10.30 uur is er een kerkdienst. Bovendien wordt er elke maand 's avonds om 17.00 uur in een speciale kerkdienst een Bachcantate uitgevoerd.

Het onderhoud van de Westerkerk vergt jaarlijks veel geld en de Westerkerk ontvangt geen financiële ondersteuning via reguliere subsidie. De Stichting Vrienden van de Westerkerk heeft als doel: "het bijeenbrengen van gelden om de Westerkerk in goede staat te houden". Tussen 2012 en 2020 worden het exterieur en het interieur van de kerk gerestaureerd en geschikt gemaakt om voor de toekomst te behouden en om het hele jaar door bezoekers te kunnen ontvangen. De kosten voor deze en andere onderhoudsprojecten bedragen miljoenen euro's. De restauratie van het exterieur is begin 2016 afgerond. De werkzaamheden aan het interieur zijn begin 2019 gestart.

De Vrienden werken momenteel hard aan plannen om fondsen te verwerven voor de restauratie van het interieur. Daarvoor zijn tevens miljoenen euro's nodig.

Benefietconcert 

De huidige staat van het interieur is zodanig dat een grondig onderhoud en restauratie nodig is. Een van de grootste problemen van het gebouw is de aanwezigheid van vocht in de muren. De geraamde kosten van de restauratie bedragen ruim drie miljoen euro. De Westerkerkgemeente ontvangt geen financiële ondersteuning via reguliere subsidie en draagt geheel zelf de hoge onkosten voor het onderhoud. Een ieder die dit unieke en eeuwenoude monument een warm hart toedraagt, is uitgenodigd vriend te worden van de Westerkerk: zie daarvoor de website Vrienden.

Woensdag 29 mei 2013 werd in de Westerkerk een benefietconcert georganiseerd om het inzamelen van geld te starten. Daarbij was Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix aanwezig. Wij zijn Hare Koninklijke Hoogheid zeer erkentelijk voor haar aanwezigheid bij dit benefietconcert.

Vriend of Vriendin van de Westerkerk

Als Vriend krijgt u 2 keer per jaar onze e-mail nieuwsbrief met daarin een verslag van de voortgang van de werkzaamheden in de Westerkerk, de besteding van uw bijdrage, en aanbiedingen om met korting concerten te bezoeken. Jaarlijks ontvangt u ook een uitnodiging voor de Vriendenborrel.

Wilt u vriend worden? Klik op de website van de Vrienden.