Vrijwilligers

De kerkleden en vrijwilligers van de Westerkerk kennen duurzame onderlinge relaties in een dynamische en eigentijdse sfeer.
Zo zetten circa honderd vrijwilligers zich actief, langdurig en toegewijd in voor één of meer vrijwilligersactiviteiten van de Westerkerk.

Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van de liturgie aan het begin van de dienst of het koffieschenken na de dienst.
Maar heel veel werk wordt ook achter de schermen verzet.

Wat wordt er allemaal gedaan?

De vrijwilligers zijn actief in verschillende groepen. In willekeurige volgorde betreffen dit:
 
 • De bloemengroep verzorgt de bloemen in het liturgisch centrum, waarbij de kleuren van het kerkelijk jaar worden gehanteerd. Ook verzorgen deze vrijwilligers de bloemen en versieringen van de kerk voor feestdagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis of huwelijken en rouwdiensten.

 • Klokkenluiders. Het luiden gebeurt nog handmatig! Voor de dienst en tijdens het bidden van het 'Onze Vader' tijdens de dienst luiden zij de grote en kleine klokken in de toren.

 • De medewerkers van de winkel in de Westerkerk bieden dagelijks een breed scala prachtige boeken, cd's, ansichtkaarten en cadeaus voor jong en oud. En als een boek niet voorradig is, kunnen zij het bestellen.

 • Onze Kerkwachten geven bezoekers informatie en maken de openstelling van de Westerkerk zes dagen van de week - gedurende het hele jaar - mede mogelijk.

 • De Commissie van Ontvangst heet de kerkgangers elke zondag welkom en deelt de liturgie uit aan het begin van de dienst.

 • De geluidsgroep verzorgt op zondag het geluid en zorgt voor een opname, zodat er wekelijks een cd gemaakt kan worden voor mensen die de preek thuis (nog een keer) willen beluisteren.

 • De Koffieschenkgroep zorgt voor een verse kop koffie en thee na de dienst of na een concert.

 • College van Collectanten. Zij collecteren tijdens en na de dienst voor verschillende goede doelen en het werk en onderhoud van de Wester.

 • Secretariaatsmedewerkers zorgen er mede voor dat de kerk op werkdagen bereikbaar is, bieden ondersteuning aan de bureaucoördinator en helpen met het maken van onder meer de liturgie en de Tref.

 • De medewerkers sociale media zorgen ervoor dat de meest actuele informatie over het werk van de Westerkerk beschikbaar is via facebook, twitter, instagram en de website.

 • De Kookgroep verzorgt de maandelijkse Tref.maaltijden voor een grote groep ouderen en alleengaanden.

 • Financieel administrateurs houden bij wat de inkomsten en uitgaven zijn.

 • Creche- en kinderkerkleiding en de cooördinatoren van de Young Ones dragen zorg voor de kleine en jongere kerkgangers tijdens de zondagochtenddienst en verzorgen de kindernevendienst.

 • Ook de kaarsen in de kroonluchters worden aangestoken en de kroonluchters worden schoongemaakt door, u raadt het al, vrijwilligers!

Philadelphia

De vele vrijwilligers van de Westerkerk worden op werkdagen ondersteund door medewerkers van Philadelphia, een landelijke organisatie voor mensen die zorg en/of werkbegeleiding nodig hebben. Voor een impressie: bekijk dit filmpje

Helpt u ook?

Bezoekt u de Westerkerk regelmatig? Misschien vindt u het dan ook leuk om uw steentje bij te dragen als vrijwilliger. Er is voor elke agenda een passende klus te vinden! Het werk geeft niet alleen veel voldoening, maar is bovendien gezellig en hard nodig. Aanmelden kan via