Predikant

Herman Koetsveld uit Hengelo is met ingang van december a.s. de nieuwe predikant van de Westerkerk .

Herman Koetsveld 300x300Herman Koetsveld is thans predikant in de Waterstaatskerk in Hengelo. Hij was eerder lid van de synode van de Protestantse Kerk Nederland en werkzaam als predikant in Zaandam en Rosmalen/Berlicum. In 2015 won hij de Jan Hus Preekprijs en samen met Enis Odaci schreef hij het interviewboek ‘De Zeven Zuilen’, een boek waarin zeven vooraanstaande Nederlanders worden uitgedaagd om over God, geest en tijdgeest te spreken. Binnenkort publiceren zij samen een tweede boek: ‘Spiegelreis: een moslim en een christen op reis in elkaars geloof’.

Herman waardeert de combinatie van tradities en aandacht voor actualiteit en samenleving, een uitdagende wisselwerking tussen de ontwikkelingen in de samenleving en de ontwikkelingen in kerk, geloof en theologie. Dit sluit aan bij de signatuur van de Westerkerk, die zich verbonden voelt met de protestantse traditie en die wat waardevol is in die traditie verbindt op een eigentijdse manier met het dagelijkse leven van mensen.

Op 25 augustus jl. heeft de kerkenraad na afloop van de kerkdienst het nieuws bekend gemaakt en is er een persbericht verstuurd. Jeroen Kramer, voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Westerkerk licht toe: “Wij zijn verheugd dat wij na een zorgvuldig voorbereide en uitgevoerde beroepingsprocedure een nieuwe predikant hebben gevonden. Wij menen met Herman een predikant te hebben gevonden die past binnen de gemeente en signatuur van de Westerkerk en zien uit naar een intensieve samenwerking”.

Verschillende media hebben vervolgens over dit voor de Westerkerk heugelijke nieuws bericht, onder andere:
Het Parool op 25 augustus

Tubantia op 25 augustus

AT5 op 25 augustus

Roze Golf - Holebi-Trans-Magazine op Radio Oost op 25 augustus

Reliwerk op 25 augustus

Op 1 september zond RTV Oost een interview uit met Herman Koetsveld n.a.v. zijn aanstaand afscheid van Hengelo en vertrek naar Amsterdam.

In de zondagsbrief van 1 september reageert de Kerkenraad van de Waterstaatskerk in Hengelo op de bekendmaking van de zondag 25 augustus:
"Er ging een schok door de kerk toen ds. Herman Koetsveld afgelopen zondag, 25 augustus, vertelde dat hij een beroep heeft aangenomen naar Amsterdam. Dat is te begrijpen: we zitten nog midden in de opbouw en nu moeten we zonder hem verder. Als gemeente zijn we 2 jaar geleden in de Waterstaatskerk begonnen. Nieuwe initiatieven worden al ontplooid, onder andere door Herman, en we zullen daarmee zeker verder gaan want het werkteam is capabel genoeg.
Maar het weggaan van Herman heeft natuurlijk gevolgen voor onze gemeenschap, de persoon gaat weg en inhoudelijk zal niet alles opgevangen kunnen worden. De komende periode zal de kerkenraad onderzoeken hoe we de ontstane vacature kunnen gaan opvullen. We zullen afscheid moeten nemen van Herman. Van hem als gedreven voorganger met veel ideeën en activiteiten, van hem als stimulator van oecumene en zingeving in Hengelo, van hem als mens. Voor Herman is dit een prachtige, uitdagende nieuwe stap. We gunnen het hem van harte!
Wij wensen Herman en de kerkelijke gemeente in de Westerkerk een zeer vruchtbare tijd toe en Gods zegen.
De kerkenraad."

TekeningberoepOp 2 september heeft ds. Herman Koetsveld het beroep aangenomen en de beroepsbrief ondertekend (foto).

Ds Koetsveld zal zich de komende maanden in Hengelo voorbereiden op zijn vertrek naar Amsterdam. Op zondag 1 december zal hij worden bevestigd als predikant in de Westerkerk.

Contact

Afgesproken is dat ds Koetsveld tot zijn bevestiging geen (media)activiteiten voor de Westerkerk zal uitvoeren. Dit geldt ook voor pastorale gesprekken en media interviews.
Indien u - ook in de komende periode - toch behoefte heeft aan een pastoraal gesprek, dan is ons pastoraal team uiteraard beschikbaar. Dit team bestaat uit twee pastoraal-ouderlingen. Pastorale gesprekken vinden in eerste instantie in
het Prinsenhuis van de Westerkerk plaats.
Zonodig en desgewenst komt een pastoraal-ouderling op bezoek. Pastorale contacten kunnen ook per telefoon of e-mail worden gehouden.
Media kunnen vragen voor interviews aanmelden via

Voor contact:

Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam
Telefoon: 020 - 624 77 66
email: