Predikant

Vacature

Op dit moment is de predikantsplaats van de Westerkerkgemeente vacant. Een daarvoor ingestelde beroepingscommissie zoekt momenteel naar een nieuwe predikant voor de Westerkerk. Een profiel voor de predikant en van de gemeente zijn bekendgemaakt en kandidaten konden reageren op de vacaturemelding. De periode om te reageren is inmiddels gesloten. Zie ons maandblad Tref voor updates over de huidige beroepingsprocedure. 
Zie hier de vacaturetekst, alsmede hier het Beleidsplan van de Westerkerkgemeente 2017-2021 en hier het Visiedocument van de Westerkerkgemeente.

Contact

Indien u behoefte heeft aan pastoraal gesprek dan is er momenteel een pastoraal team dat bestaat uit twee pastoraal-ouderlingen. Pastorale gesprekken vinden in eerste instantie op verzoek plaats. 
De pastorale contacten vinden plaats in het Prinsenhuis van de Westerkerk, zonodig en desgewenst komt een pastoraal-ouderling op bezoek. Pastorale contacten kunnen ook per telefoon of e-mail worden gehouden.

Voor contact:

Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam
Telefoon: 020 - 624 77 66
email: