Predikant

Vacature

Van oktober 1995 tot Pinksteren 2018 was ds Fokkelien Oosterwijk predikant van de Westerkerkgemeente.
Op dit moment is de predikantsplaats van de Westerkerkgemeente vacant. Inmiddels is een beroepingscommissie gestart met het zoeken naar een nieuwe predikant voor de Westerkerk. Een profiel voor de predikant en van de gemeente zijn bekendgemaakt: u treft informatie over de procedure, de profielen en overige informatie aan op de frontpage. Tot 15 januari 2019 worden kandidaten uitgenodigd om te reageren n.a.v. de profielen.

Contact

Indien u behoefte heeft aan pastoraal gesprek dan is er momenteel een pastoraal team dat bestaat uit twee pastoraal-ouderlingen. Pastorale gesprekken vinden in eerste instantie op verzoek plaats. 
De pastorale contacten vinden plaats in het Prinsenhuis van de Westerkerk, zonodig en desgewenst komt een pastoraal-ouderling op bezoek. Pastorale contacten kunnen ook per telefoon of e-mail worden gehouden.

Voor contact:

Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam
Telefoon: 020 - 624 77 66
email: