Predikant

Van oktober 1995 tot Pinksteren 2018 was ds Fokkelien Oosterwijk predikant van de Westerkerkgemeente. Zij volgde ds Nico ter Linden op.

Voorbereidingen worden momenteel getroffen om een beroepingsprocedure te starten om de ontstane vacature in te vullen.

Contact

Indien u behoefte heeft aan pastoraal gesprek dan is er momenteel een pastoraal team dat bestaat uit twee pastoraal-ouderlingen. Pastorale gesprekken vinden in eerste instantie op verzoek plaats. 
De pastorale contacten vinden plaats in het Prinsenhuis van de Westerkerk, zonodig en desgewenst komt een pastoraal-ouderling op bezoek. Pastorale contacten kunnen ook per telefoon of e-mail worden gehouden.

Voor contact:

Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam
Telefoon: 020 - 624 77 66
email: