Westerkerkgemeente

De Westerkerk is een heilige plaats midden in de stad, één van de vier Amsterdamse binnenstadskerken en een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij is wijkgemeente voor wie langs grachten en in straten wonen rondom de kerk, als ook voor een groot aantal gemeenteleden die in andere stadsdelen en elders wonen.
De kathedrale Westerkerk staat in het hart van Amsterdam. De toren van de kerk was eeuwenlang het oriënteringspunt voor de zeelieden die de haven van Amsterdam binnenvoeren. Tegenwoordig is de kerk een baken en plaats van rust voor mensen die van heinde en ver voor de diensten op zondag naar de kerk komen, als ook voor wie op doordeweekse dagen de kerk binnenlopen voor een moment van rust en bezinning.

De Westerkerk is niet de enige grote, monumentale kerk in Nederland, maar wel één van de weinige die ook door de kerkelijke gemeente wordt beheerd zonder tussenkomst van een stichting.

De Westerkerkgemeente is een protestantse gemeente.
Zij komt samen rondom het scheppende en bevrijdende Woord van God, zij weet zich bezield door de Bijbel en wil ook, bewust als zij zich is van haar missionaire opdracht, anderen daarmee in contact brengen. Zij voelt zich verbonden met de protestantse traditie en wil wat waardevol is in die traditie op een aansprekende manier verbinden met het dagelijkse leven van mensen. De Westerkerk wil graag open en gastvrij zijn voor een ieder die wenst tot deze gemeente te behoren.

Organisatie

De Westerkerkgemeente wordt bestuurd door de kerkenraad.
Tot de staf van de Westerkerk behoren naast de predikant (ds. Herman Koetsveld) en de organist (Evan Bogerd) de koster-beheerder (John Faasse) en de bureaucoördinator (Elka Bak), Het dagelijks reilen en zeilen in de Westerkerk staat onder hun hoede. De missionair vicaris (Cristina Pumplun) is daarnaast actief op het gebied van de sociale media en verantwoordelijk voor activiteiten op de grens van cultuur en geloof.