Organisatie

Westerkerkgemeente

De Westerkerkgemeente is een hartelijke, betrokken gemeente, waar iedereen welkom is. De wekelijkse kerkdiensten, op zondagochtend om 10.30 uur, zijn vaak druk bezocht.

De Westerkerk staat in het hart van Amsterdam. Tegelijkertijd hebben de mensen die aan de kerk verbonden zijn, de stad in hun hart. Door bij te dragen aan lokale projecten probeert de kerk mensen te steunen die dat hard nodig hebben.

gebouw_home200


Protestants

De Westerkerk is niet de enige grote, monumentale kerk in Nederland, maar wel één van de weinige die haar oorspronkelijke functie heeft behouden: het bieden van onderdak aan een kerkelijke gemeente.
De Westerkerkgemeente is van oorsprong Nederlands Hervormd. Sinds 2004 maakt de Nederlandse Hervormde Kerk onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
De Westerkerkgemeente is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. De Westerkerkgemeente heeft een duidelijk eigen karakter binnen de variëteit aan kerkgemeenten die Amsterdam biedt. En daar zijn we trots op!

Predikant

Vanaf oktober 1995 tot en met mei 2018 was ds. Fokkelien Oosterwijk predikant van de Westerkerkgemeente. Tijdens de vacatureperiode gaan diverse gastpredikanten voor in de kerkdiensten in de Westerkerk.

Organisatie

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad.
Het dagelijks reilen en zeilen in de Westerkerk staat onder de hoede van de koster-beheerder en de bureaucoördinator.
Daarnaast zijn er vele vrijwilligers actief, die de kerkopenstelling mogelijk maken, maar bijvoorbeeld ook de klokken luiden. Ze bemannen de Books Corner of schenken koffie tijdens concerten.