Missionair vicaris

De missionair vicaris, dr Cristina Pumplun MA, ondersteunt de Westerkerk bij de externe presentatie van de kerk en door activiteiten op het raakvlak van geloof en cultuur, gericht op het aantrekken van mensen van buiten de kerk, mensen die niet met kerk en geloof zijn opgevoed of die ervan vervreemd zijn geraakt. Uitgangspunt zijn de talrijke mogelijkheden voor de vertaalslag tussen geloof, kerk en cultuur.
Zo is de missionair vicaris verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van activiteiten rond het Brandend Braambos, zoals de ‘Braambosgebeden’ en het Gedachten-Gebeden-Boek. Ook organiseert zij diverse lezingen en concerten.
Zij coördineert de externe presentatie van de verschillende activiteiten van de Westerkerk, o.a. via ons maandblad Tref., het blad "Kerk in Mokum" van de Protestantse Kerk Amsterdam, de website van de Westerkerk, en onze facebook-, twitter- en instagram-accounts.
Zij is aanspreekpunt voor wie van heinde en ver doordeweeks de Westerkerk bezoeken. In dat kader ontvangt zij ook regelmatig groepen professionals en studenten uit het buitenland, die geïnformeerd willen worden over het werk van de Westerkerk als kerk in het centrum van de metropool Amsterdam.
Cristina Pumplun is gepromoveerd op een proefschrift over de dichterlijke taal van 17e eeuwse gebedenboeken. Voordat zij als missionair vicaris van de Westerkerk ging werken, was zij universitair docent Duitse letterkunde en secretaris van het Thomas Instituut te Utrecht (een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg). Naast haar werk studeerde zij aan de Protestantse Theologische Universiteit. Zij heeft daar de Master Godgeleerdheid/Gemeentepredikant (Master of Theology) afgerond en is beroepbaar binnen de PKN.

Desgewenst kunt u per mail contact opnemen met Cristina Pumplun: