Koster / beheerder

Het dagelijks reilen en zeilen in de Westerkerk staat onder de hoede van de koster-beheerder en de bureaucoördinator, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Kaj BrensDe koster-beheerder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het kerkgebouw, de exploitatie daarvan en hij bereidt kerkelijke activiteiten zoals kerkdiensten voor. Bovendien neemt hij het uitvoerende deel van de exploitatie voor zijn rekening. Hij fungeert als aanspreekpunt voor de uitvoering van de commerciele verhuur van het gebouw, evenementen en bedrijfshulpverlening en faciliteert deze namens de Westerkerk. Ook verzorgt hij - samen met de bureaucoördinator - de planning en de organisatie van de werkzaamheden van vele groepen vrijwilligers.

Vanaf 25 novenber 2019 vervult Kaj Brens deze functie. Kaj Brens studeerde Geschiedenis en Religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in vroegmoderne geschiedenis, ideeëngeschiedenis en religieuze radicalisering (historisch en contemporain). Voorheen was hij werkzaam bij het NIOD, Instituut voor oorlogs-, Holocaust- en genocidestudies, als onderzoeksassistent.