Kerkenraad Westerkerkgemeente

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad.
Deze wordt gevormd door de predikant en door ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen.
Deze ambtsdragers zijn door de gemeente gekozen vrijwilligers.westertoren200 3


Samenstelling van de Kerkenraad van de Westerkerkgemeente:
 • Annemarie Almekinders, diaken, voorzitter kerkenraad
 • Rein Niesing, ouderling, scriba
 • Elena van Slogteren, ouderling kerkmuziek
 • Herman Koetsveld, predikant
 • Ben Hak, ouderling-kerkrentmeester
 • Teun Hoeve, kerkrentmeester bouwtechnische zaken
 • Peter Snoeker, ouderling-kerkrentmeester, penningmeester, afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad van de PKA
 • Gert-Jan Mosterd, ouderling-kerkrentmeester
 • Harmke van de Fliert, pastoraal ouderling
 • Annet Schelling, jeugdouderling
 • Jaap Kappert, diaken
 • Jan Hesseling, diaken
 • Klaas Winters, diaken

Alle leden van de kerkenraad zijn contactpersoon van één of meer vrijwilligersgroepen. Op zondagochtend kunt u hen herkennen aan de badge die zij dragen. Spreekt u ze gerust aan! U kunt ook bellen naar het secretariaat.

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Eén keer in de vier jaar maakt de kerkenraad een Beleidsplan, waarin de visie, missie en doelstellingen van de Westerkerkgemeente onder woorden worden gebracht. De Plaatselijke Regeling is te beschouwen als een huishoudelijk reglement, waarin taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen binnen de kerk zijn vastgelegd.