Bureaucoördinator

ElkaBureaucoördinator Elka Bak heeft een centrale plaats binnen de organisatie van de Westerkerk. Alle contacten lopen in eerste instantie via de bureaucoördinator. Samen met de koster / beheerder zorgt de bureaucoördinator voor het dagelijks reilen en zeilen van alle activiteiten in de Westerkerk, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De bureaucoördinator draagt onder andere zorg voor het administratieve management ten aanzien van de exploitatie van het kerkgebouw en de ledenadministratie van de Westerkerk. De bureaucoördinator verzorgt tevens werkzaamheden ten behoeve van de predikant, de scriba en het College van Kerkrentmeesters.
Zij coördineert alle publicaties van de Westerkerk zoals de wekelijkse liturgie, programma´s van concerten en de Tref., het maandblad van de Westerkerk. Bovendien werkt de bureaucoördinator mee aan de website van de Westerkerk en coördineert zij alle pr richting de diverse media. De bureaucoördinator verzorgt, samen met de koster, de planning en de organisatie van de werkzaamheden van vele groepen vrijwilligers. Via het secretariaat kan contact worden opgenomen met de bureaucoördinator. 

Secretariaat
Westerkerk
Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam

Tel.: 020-6247766 
E-mail: