Westertoren

In veel Amsterdamse smartlappen, maar ook in het dagboek van Anne Frank, wordt de Westertoren 'bezongen'. In de zomermaanden is hij tot aan het eerste balkon te beklimmen. Voor meer informatie: Westertoren

Kroon

De beroemde 'Ouwe Wester' is de hoogste kerktoren van Amsterdam (85 meter). De spits met de keizerskroon is van 1638. In 1489 gaf Maximiliaan I, die in 1508 tot keizer werd gekroond, de stad Amsterdam het recht de kroon in haar wapen te voeren als dank voor de steun die de stad hem betoonde gedurende de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.

Tot 2006 was de keizerskroon goudgeel van kleur, maar tijdens de restauratie van de Westertoren werd de toren voorzien van een historisch verantwoord kleurschema. Meest opmerkelijk daaraan is de felblauwe kleur van de kroon. In het Rembrandtjaar 1906 was hij van blauw naar goudgeel geschilderd; honderd jaar later, in het Rembrandtjaar 2006, bracht men hem dus weer terug naar het oorspronkelijke blauw.

Carillon

Het carillon in de Westertoren, dat dagelijks meerdere malen klinkt en met de hand kan worden bespeeld, bevat klokken van François Hemony. De vaste bespeler is Boudewijn Zwart.

Klokken

Hoort u voorafgaand en tijdens een kerkdienst in de Wester de klokken luiden? Weet dan dat deze klokken nog steeds met de hand worden geluid door klokkenluiders.

Kerk en toren gescheiden

Toen in de Franse tijd in 1795 de scheiding tussen kerk en staat werd gerealiseerd, is de Westerkerk eigendom geworden van de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. Maar de Westertoren bleef eigendom van de gemeente Amsterdam. Ook nu nog is daarom het uithangen van de vlag op feest- en herdenkingsdagen een taak van het huidige Stadsdeel Centrum. Voor vragen met betrekking tot de toren verwijzen wij dus graag naar de gemeente Amsterdam.

De locatie van de Westertoren was het ijkpunt voor de 'Amsterdamse Tijd', de officiële tijd in Nederland van 1909 tot 1938.