RESTAURATIEBLOG

Februari 2020: Achter de laatste steigers...

Orgelzonderplastic... werd in januari en februari gaandeweg het grote Duyschotorgel weer zichtbaar. Een heel jaar lang was het instrument verborgen achter een tot grote hoogte gespannen wit zeil, dat diende om het historische instrument te beschermen tegen het bouwstof dat vrijkwam tijdens de restauratie van de kerk. Ondertussen is er door de firma Flentrop ook hard aan de restauratie van het orgel gewerkt. De komende weken zullen duizenden pijpen teruggeplaatst worden en zal het orgel gestemd en geïntoneerd worden. En dan mag het weer klinken! Iets, waar we reikhalzend naar uitzien.

 

December 2019: Een stralende kerk

Restauratie 24 11 19Op 24 november was het zover: de kerkdienst op zondagochtend en de cantatedienst in de middag konden gehouden worden in een prachtig gerestaureerde Westerkerk. De strakke wanden en de warme kleur aan de zuilen en het tongewelf vallen op en het licht straalt aan alle kanten weer naar binnen. Met deze kerk kon de Westerkerkgemeente een prachtige Advents- en kersttijd ingaan.

November - december 2019: De muur is verdwenen

Restauratie 19 11 19Steiger voor steiger werd de afgelopen dagen de scheidsmuur van buizen en folie afgebroken, die sinds februari de oostkant van de Westerkerk had afgescheiden van de westkant. Deze 28 meter hoge muur was nodig geweest om het gedeelte waar de kerkdiensten plaatsvonden te beschermen voor het bouwstof uit het gedeelte waar gerestaureerd werd. Na negen maanden is nu het hele gebouw weer zichtbaar. Het stof is weliswaar nog lang niet neergegedaald: er moet nog schoongemaakt en opgeruimd worden. Maar het resultaat van stuccadoors en schilders is zichtbaar: prachtig gerestaureerde muren en zuilen. Vanaf begin december is de kerk weer geopend voor bezoekers. Wees dan van harte welkom om het resultaat van de maandenlange werkzaamheden te komen bewoneren.

Oktober - november 2019

Restauratie 09 09 19 7Ook aan de oostkant van de Westerkerk, waar sinds augustus hard werd gewerkt aan de restauratie van de binnenmuren, vordert het werk dezer weken gestaag. Er is gestuukt en geschilderd, vaak vanuit de hoog opgebouwde steigers. Deze worden nu laag voor laag weer afgebroken en de resultaten van de restauratie worden meter voor meter zichtbaar. Over enkele weken zal ook de steigermuur, die de Westerkerk sinds februari van dit jaar in tweeën deelde, stapsgewijs afgebroken worden en zullen we sinds lange tijd weer kunnen genieten van ons gehele kerkgebouw. Iets om van harte naar uit te zien!

 

 

 

September - oktober 2019: Restauratie van de oostkant van de Westerkerk

Restauratie 20 08 19Sinds augustus wordt de oostkant van de kerk gerestaureerd en vinden de kerkdiensten in de Westerkerk aan de westelijke kant van de kerk plaats: de eerste cantatedienst van dit seizoen kon daar eind september worden gehouden, evenals het concert ter gelegenheid van de 350e sterfdag van Rembrandt op 4 oktober. Het intrieur van de westkant van de kerk laat zien hoe mooi straks de gehele kerk gaat worden: strak gestucte muren, nieuw geschilderd houtwerk en pilaren en blinkende kroonluchters!
Ondertussen wordt er achter de steigerwand hard gewerkt aan de restauratie van de oostelijke kant van de kerk. Daar rijzen de steigers nu tot hoog aan het plafond (foto: Archivolt Architecten), wordt er gewerkt aan herstel van het stucwerk en worden de nieuwe kleuren op de muren aangebracht. November is een belangrijke maand. Dan moet het meerendeel van de restauratie zijn voltooid.

 

Juli-Augustus 2019: Onder het hoge gewelf

Restauratie 11 07 19Circa zes maanden is er hard gewerkt door architect en aannemer, steigerbouwers, stukadoors en ten slotte de schilders: de restauratiewerkzaamheden aan de westkant van de Westerkerk zijn bijna gereed.
De steigers worden daar alweer plank voor plank en buis voor buis afgebroken en naar de oostkant van de kerk overgebracht. Daar zullen ze weer opgebouwd worden om ook aan die kant van de Westerkerk het stucwerk te restaureren. Vanaf 18 augustus zullen de kerkdiensten gehouden worden aan de westkant van de kerk (met de ingang onder de toren) en zal aan de oostkant gebikt, gestuct en geschilderd worden. Nu staat de steiger aan de westkant nog hoog tot aan het gewelf (foto: © Archivolt Architecten). Straks houden we daar weer onze kerkdiensten: om naar uit te zien! 

Juli 2019: Muren van eeuwen geledenrestauratie 20 06 19

Op grote hoogte werken de stukadoors de afgelopen weken aan de restauratie van de binnenkant van de Westerkerk. Op de plekken waar zout - dat door de metselwerkzaamheden in de 17e eeuw in het voegwerk terecht is gekomen - door het stucwerk heen slaat, wordt het pleister van de muur gebikt. Zo staan wij oog in oog met het metselwerk dat door de bouwers van de kerk bijna 400 jaar geleden is aangebracht. Heel bijzonder! De stukadoors en de schilders restaureren vervolgens deze plekken zodat de kerk ook aan de binnenkant weer zo stralend helder wordt als architect Hendrik de Keyser haar heeft bedoeld te zijn (foto: © Archivolt Architecten).

 

Juni 2019: Vanuit grote hoogte

Restauratie 01 04 19Bijna vijf maanden wordt er nu hard gewerkt aan de restauratie van de binnenkant van de Westerkerk.
Aan de westkant van de kerk rijzen de steigers 26 meter omhoog.
Een evenzo hoge steigerwand beschermt het oostelijke gedeelte van de kerk,
waar de kerkdiensten op zondagochtenden worden gehouden,
voor al het stof dat los komt als de stuccadoors aan het werk zijn.
De foto (© Archivolt Architecten) biedt een spectaculaire inkijk vanaf grote hoogte.

 

 

 

 

Februari 2019: Kerk in de steigers: steigers in de kerk

Restauratie 07 02 19De eerste maand van de restauratie van de binnenkant van de Westerkerk! Sinds 10 februari worden de kerkdiensten op zondagmorgen gehouden aan de oostkant van de kerk. De ingang van de kerk is verplaatst naar de Keizersgracht. De kerk is vanaf de Prinsengracht niet meer toegankelijk, want de westkant wordt als eerste gerestaureerd, evenals het grote Duyschotorgel. Er is deze maand hard gewerkt aan de scheidingswand van steigers en folie, gebouwd tussen de oostelijke en westelijke helft - tussen de helft waar gewerkt wordt en de helft waar de kerkdiensten plaatsvinden. Gaandeweg vulde de hele ruimte zich met steigers: over de breedte van het gebouw tot hoog in de nok. Er is een houten omheining gebouwd rondom de kansel en de steigers werden bekleed met krimpfolie.

 

 

 

Restauratie 28 01 19Januari 2019: het begint weer met een bouwplaats

Op 28 januari 2019 is de restauratie van de binnenkant van de Westerkerk van start gegaan.
De eerste werkzaamheden betroffen de opbouw van de bouwplaats aan de zuidoosthoek van de kerk (foto: Petra van Diemen).
De Westerkerk is vanaf februari 2019 de komende maanden op doordeweekse dagen gesloten voor bezoekers en voor activiteiten.

Op zondagochtend is de kerk echter wel geopend voor onze kerkdiensten.Logeerkerk 03 02 19
Deze diensten zullen worden gehouden in een helft van de kerk: eerst een aantal maanden aan de oostkant, na de zomer aan de westkant van het gebouw (foto: Menne Vellinga).
De restauratie van het interieur zal namelijk stuk voor stuk worden aangepakt. De kerk zal van binnen dus niet in zijn geheel in de steigers gezet worden, maar steeds gedeeltelijk, zodat het grootste deel van de kerk normaal gebruikt kan blijven worden voor de zondagse diensten.
NAP Nieuws besteedde op 26 januari 2019 een kort item aan de restauratie.

 

 

Februari 2016: Stuk voor stuk

De komende maanden staan in het teken van hernieuwde fondsenwerving om de restauratie van het interieur te kunnen bekostigen.
De geplande aanpak is gewijzigd aangezien er enorme bedragen nodig zijn om de restauratie van het interieur te kunnen bekostigen.
Zoals al eerder aangegeven, ontvangt de Wester geen financiële ondersteuning vanuit overheidswege of andere sponsoring en dienen de leden van de kerkelijke Westerkerkgemeente de restauratie zelf op te brengen.

Er is besloten om de restauratie van het interieur stukje voor stukje aan te pakken. De kerk zal van binnen dus niet in zijn geheel in de steigers gezet worden, maar steeds gedeeltelijk, zodat het grootste deel van de kerk normaal gebruikt kan blijven worden.

Het signaal moge duidelijk zijn: een ieder die de Westerkerk een warm hart toedraagt en die dit icoon van de stad voor de toekomst wil bewaren, wordt gevraagd te doneren

December 2015: Zoutuitbloei

Kerk afAlle bouwkundige problemen zijn opgelost en de bouwcommissie en het publiek zijn erg positief over het resultaat.

De waas die nog zichtbaar is op een deel van de steunberen wordt veroorzaakt door de kalkvoeg en de stenen. Dit wordt ‘zoutuitbloei’ genoemd. Dit is een teken dat de muur en de pleisterlaag goed uitdampen. De zoutkristallen kunnen rustig naar buiten treden en zullen mettertijd vanzelf wegspoelen.
Hier en daar is ook algengroei zichtbaar op de gevel. Dat wordt veroorzaakt door water dat langs de natuurstenen delen sijpelt. De gevel is hier tegen behandeld met een algenwerend middel maar algengroei zal nooit helemaal voorkomen kunnen worden.

 

Oktober 2015: De puntjes op de i

HekDe restauratie van de buitenzijde van de kerk nadert z'n voltooiing. De puntjes zijn afgelopen maanden op de i gezet; de deuren zijn schoongemaakt en zelfs de verfspatten op de ramen van de pothuizen zijn weggehaald.
Het laatste dat nu nog gedaan moet worden is het hek aan de oostzijde van de kerk aan de Westermarkt. Het hek is van staal en daarom moet het buiten eerst iets warmer zijn om het te kunnen afschilderen. Maar dan is het exterieur helemaal gereed.
Het icoon van de stad is dan, althans aan de buitenkant, weer zijn oude luister hersteld, hopelijk voor een groot aantal jaren.Augustus 2015: Steunberen

Zuidmuur klaarDe buitenkant van de Westerkerk is bijna klaar. Alleen aan de onderste laag aan de zuidkant wordt nu nog door aannemer Koninklijke Woudenberg gewerkt. Aan de kant van de Westermarkt waren de buitenmuren van de steunberen er het ergst aan toe. Daarom is vlak voor de zomer besloten om de buitenste laag bakstenen in zijn geheel te vervangen. Mede dankzij de hulp van honderden gemeenteleden, omwonenden en andere geïnteresseerden die stenen hebben gemetseld, is onze Westerkerk nu weer, bijna, in volle glorie hersteld. 
Bijna, dat wel, want er moet dus nog wel wat gebeuren. En bovendien moet er heel veel geld worden ingezameld voor de restauratie van de binnenkant: het orgel, de vloer, de muren en het schilderwerk. Daarom blijven we een beroep doen op al diegenen die de Westerkerk een warm hart toedragen. Want de Westerkerk ontvangt geen subsidies vanuit overheidswege en moet elke euro voor deze dure restauratie zien in te zamelen. Doneer dus en behoud dit unieke monument voor toekomstige generaties.

Juni 2015: Lucas Bols

Lucas BolsIn de week voorafgaand aan Pinksteren was er in de Westerkerk een kleine ceremonie waarbij de nieuwe steen op het graf van Lucas Bols definitief werd geplaatst. Lucas Bols was in de zeventiende eeuw de overbuurman van Rembrandt van Rijn en is, met zijn gezin, ook in de Westerkerk begraven. De verwevenheid van de geschiedenis van de Westerkerk en de rondlegger van het bedrijf Lucas Bols heeft geleid tot meerdere initiatieven waarbij Lucas Bols de huidige restauratie van de Westerkerk ondersteunt. Bijkomend voordeel is nu ook dat de ringleiding weer optimaal werkt omdat nu de vloer open lag en de bedrading weer in orde kon worden gemaakt. 

Foto: De laatste hand wordt gelegd aan het inmetselen van de grafzerk van Lucas Bols, tegenover de kansel, voordat de ceremonie kan beginnen. 

 

 

   

 April 2015: Tegenvaller

Wester Interieur 1De restauratie is tot nu toe heel succesvol verlopen en hoewel de werkzaamheden gestaag vlotten en de kerk steeds mooier wordt, was er afgelopen maand ook een flinke tegenvaller te incasseren. De financiële bijdrage van een grote sponsor bestemd voor de restauratie van het interieur bleef uit. Het fonds wordt volgend jaar opnieuw aangeschreven, wat betekent dat de binnenkant van de Wester pas in 2017 gerestaureerd kan worden. Er is gelukkig ook goed nieuws te melden. Door het uitstel van de restauratie van het interieur kunnen de testvlakken van het stukwerk veel langer en beter geanalyseerd worden. Verder zijn de topgevels aan de zijde van de Westermarkt volgende maand al klaar. De stenen zijn ingeboet, het voegwerk gerepareerd, het loodwerk gedaan, en ook het schilderwerk is bijna klaar. In mei gaan de steigers zakken en wordt al het moois erachter zichtbaar. 

 

 Maart 2015: Sponsor?

Wester restauratie 2De slechte bakstenen worden uit de gevel gehakt en zodra het weer stabieler wordt en de kans op vorst minder kan er worden begonnen met het restaureren van het natuursteen en het inboeten van de nieuwe bakstenen. Vanaf maart gaan ook de loodgieter en de schilder weer aan het werk. Naar verwachting is de restauratie van het exterieur in de zomer klaar. Tot die tijd zal de steiger, direct aan de Westermarkt, blijven staan en er wordt nog voor die periode gezocht naar een geschikte sponsor voor de steigerdoeken. Wie biedt?

 

 
Februari 2015: Zonlicht

DDakgoote noord- en de oostgevel zijn naar tevredenheid opgeleverd. Daarna was de zuidgevel aan de beurt. De aanpak was al bepaald, de kleuren waren gekozen dus verwachtte de bouwcommissie weinig verassingen. Toch bleek dat tegen te vallen. Veel meer stenen dan in de oost- en noordgevel moesten worden afgekeurd. Ook het voegwerk is door weersinvloeden als direct zonlicht, wind en regen veel sterker aangetast. De gevel, het dak en de goten bleken bovendien stevig te moeten worden schoongemaakt. Er groeiden varens en zelfs een heuse berk in een van de dakgoten. Eerst werd alles zorgvuldig schoon gespoten.

 

Januari 2015: Nu officieel: Kleur 'Westerkerk Amsterdam'

Wester KleurUit onderzoek bleek dat er geen historische verantwoording was voor de momenteel aanwezige kleur, aangebracht tijdens de laatste restauratie. Het was niet mogelijk de huidige verflaag te verwijderen, aangezien deze namelijk een reactie is aangegaan met het onderliggende verfwerk. Derhalve kan niet anders dan besloten worden het natuursteen opnieuw te schilderen. De vraag is of de nieuw gekozen kleur recht doet aan de historische uitstraling van de kerk. Door middel van veel kleurmonsters is uiteindelijk gekeken naar het samenspel tussen kerk en de onbeschilderde toren. Hiertoe zou een donkerder kleur met een meer grijze ondertoon, welke in de toren is terug te vinden, meer voor de hand liggen.
De uiteindelijke gekozen kleur is na vele proeven bij de leverancier in aanwezigheid van experts gemengd. Nadat de kleur leek te voldoen aan de eisen werd er een proefje opgezet, wat vervolgens in een droogmachine gedroogd werd om de kleur goed te kunnen bepalen. De uiteindelijke kleur is bij de fabrikant opgeslagen onder de naam 'Westerkerk Amsterdam'. Daarnaast is de samenstelling van deze specifieke kleur nauwkeurig vastgelegd. De kleur is dus rechtstreeks gekoppeld aan het gebouw, zodat in de toekomst deze speciaal voor de kerk gemaakte kleur altijd weer teruggevonden kan worden.

December 2014: Verguld

Westerkerk MDCXXXDe tests die met het stukwerk in het interieur zijn gestart, zullen bijna anderhalf jaar duren. Achter de kansel zijn nu vijf vlakken uitgezet met elk heel verschillende eigenschappen. Om conclusies te kunnen trekken uit de testvlakken is een lange testperiode heel belangrijk. Pas in het voorjaar van 2016 kan worden geconcludeerd welk vlak het beste resultaat biedt. Intussen is de hele noordgevel opgeleverd naar grote tevredenheid van de bouwcommissie. Aan de kant van het Anne Frank museum zijn alle steigers weggehaald en de kerk is in hernieuwde glorie te bewonderen. Bijzonder detail in de oostgevel zijn de vergulde letters van het woord ANNO en het in Romeinse notatie geschreven jaartal CIƆ IƆ C XXX waarmee het bouwjaar 1630 wordt afgebeeld. De letters waren de laatste jaren met goudverf beschilderd maar zijn nu weer in oorspronkelijke staat verguld. Het echte bladgoud zorgt voor een veel mooiere glans die bovendien veel duurzamer is. Binnen in de kerk glanst en glimt er nog meer. Er zijn nieuwe, duurzame led-lampen opgehangen waardoor het liturgisch centrum, het Brandend Braambos en de orgels nu heel bijzonder kunnen worden aangelicht. De verlichting in het plafond is eerder dit jaar ook helemaal vervangen door betere en zuinige lampen, waarmee een enorme reductie wordt gerealiseerd van het elektriciteitsverbruik.

November 2014: Mortels en toren

Wester brugNovember is een belangrijke maand voor de restauratie van de Westerkerk. In het interieur worden vijf testvlakken uitgezet waarop vijf verschillende mortels worden getest. Bij drie vlakken wordt de bestaande stuclaag helemaal verwijderd en vernieuwd. Bij twee vlakken wordt het nieuwe stucwerk deels over de bestaande stuclaag gezet. Dit laatste is minder ingrijpend, dus als het succesvol blijkt te zijn dan wordt deze methode gekozen. Als blijkt dat het niet goed uitpakt zal een groot deel van het interieur volledig kaal gehaald moeten worden.
November is ook de maand dat de vloer van de toren, die deels verzakt is, hersteld gaat worden. Doordeweeks is de kerk dan gesloten voor bezoekers. Voor de kerkdiensten wordt een loopbrug getimmerd (zie foto) zodat de bezoekers op zondag ‘gewoon’ door de hoofdingang naar binnen kunnen. Alle avondactiviteiten blijven toegankelijk via het Prinsenhuis.

Oktober 2014: Hout

Wester PrinsenhuisHalf oktober is er kleurhistorisch onderzoek gedaan naar de verschillende poortjes van de kerk. Verrassend genoeg blijkt het beeldhouwwerk in de poortjes, waaronder die van het Prinsenhuis (zie foto), van hout te zijn met een dikke verflaag er op. Er zijn verfmonsters genomen die in het laboratorium onder een microscoop bekeken zullen worden. Op die manier wordt achterhaald hoe oud de verschillende verflagen zijn om zo de meest correcte kleurkeuze te bepalen. Hoewel je het misschien niet direct zou verwachten bij een oud gebouw als de Westerkerk blijken er toch steeds verrassende nieuwe inzichten aan het licht te komen. Een gegeven waar alle disciplines die bij de restauratie betrokken zijn, steeds vakkundig op anticiperen.

Augustus/September 2014: Doe mee!

Wester restauratie 3De schilders en restaurateurs zitten niet stil en werken hard door aan de herstel-werkzaamheden van de hoge vensters. Het metselwerk is steen voor steen nagekeken. De steiger wordt binnenkort verplaatst naar de Westermarkt en wordt er een totaal vernieuwde oost- en noordgevel zichtbaar, waar wellicht ook jouw steen is ingemetseld. De 'metselactiviteiten' gaan overigens stug door en dat is nog steeds hard nodig, want de Westkerkerk ontvangt geen financiële ondersteuning van overheidswege voor dit soort kostbare restauraties. Donateurs mogen de steen zelf in de oude muur van de Westerkerk metselen. Er wordt een foto gemaakt die men kan delen met vrienden en familie over de gehele wereld. Intussen hebben bekende en onbekende Nederlanders hun ‘steentje bijgedragen’. Doe ook mee en meld je aan bij de Vrienden van de Westerkerk: http://www.vriendenwesterkerk.nl 

Juli 2014: Ornamenten

Wester OrnamentBen je misschien geschrokken van de fel gekleurde natuurstenen ornamenten achter de steigerdoeken? En wellicht verwonderd of dat de definitieve kleur is? Vrees niet, want het is de basis verflaag die erg geel en veel te nieuw oogt.

De zoektocht naar de juiste kleur voor de natuurstenen ornamenten duurt al een aantal maanden en gaat nog steeds verder. De kleur die uiteindelijk uit tientallen kleuren bij bewolkte hemel geselecteerd was, bleek veel te fel toen de zon er recht op stond. Dichtbij was de bouwcommissie enthousiast maar vanaf de straat gezien weer niet. Deze weken in juli valt de definitieve keuze.

De schilders hoeven overigens niet stil te zitten en werken hard door aan de herstel-werkzaamheden van de hoge vensters. Verder is het loodwerk af, de dakleien zijn waar nodig vernieuwd en de dakkapellen zijn geschilderd. Het zal nog tot na de bouwvakantie duren maar dan wordt de steiger echt verplaatst naar de Westermarkt.

  

 

 

Juni 2014: Metselen II

Wester metselenEr wordt bij herhaling goed gemetseld! Voor weer ongeveer 30 deelnemers lag een unieke baksteen met eigen naam van donateurs, wens of initialen klaar. Na een korte uitleg mochten ook zij een helm op zetten en met de bouwlift mee de steiger op. Alle deelnemers hebben onder het toeziend oog van opzichter Jan van Ingen eigenhandig hun steen vervolgens ingemetseld in de muur van de Westerkerk. Een tweede exemplaar mochten ze na afloop mee naar huis nemen. Later krijgen ze per post nog een certificaat van echtheid en een foto thuisgestuurd. Ook op AT5 werd weer aandacht besteed aan dit gemetsel. Bekende en publiekelijk minder bekende Nederlanders leverden hun belangrijke bijdrage. Allemaal ter ondersteuning van de restauratie. Doe je ook mee?

Mei 2014: Metselen I

Wester metselDe komende maanden worden overal in de muren van de Westerkerk de aangetaste stenen voorzichtig verwijderd. Ze maken plaats voor nieuwe stenen die met zorg zijn uitgezocht, om te passen in de vorm en kleur van de oude stenen. Speciaal daarvoor worden op zeer ambachtelijke wijze bakstenen gemaakt, in de goede kleur en het juiste formaat. Iedereen kan een steen 'adopteren' met eigen initialen er ingedrukt en kan deze zelf inmetselen in de muren van de Wester. Op zaterdag 24 mei mogen de donateurs van het eerste uur hun steen metselen. Onder het toeziend oog van een professionele metselaar mogen zij vervolgens zelf hun steen in een van de uitgehakte holtes plaatsen. Verschillende lokale en landelijke media doen verslag hiervan. Hoog op de steigers neemt AT5 interviews af met donateurs. Klik hier voor de rapportage.

April 2014: Tinten

Wester restauratieDe restauratie verplaatst zich langzaam naar de zuidgevel van de Wester. Zeer zorgvuldig is gezocht naar de juiste steen en de juiste kleurmelange zodat de nieuwe stenen nauwelijks van de oude te onderscheiden zijn. De zoektocht naar de juiste materialen richt zich nu op de kleur van de verf die gebruikt zal worden op de natuurstenen onderdelen in de gevel. Hoewel er half april een verschillende tinten op een proefvlak bovenaan één van de ramen in de oostgevel was aangebracht, bleek de juiste kleur er nog niet bij te zitten. Gezocht wordt naar een kleur die recht doet aan het karakter van het Bentheimer natuursteen: helder maar niet te fris. Met andere woorden: nieuwe verf die niet nieuw oogt. De komende weken zal deze zoektocht gestaag verder gaan.

Maart 2014: Inboeten

Wester PothuisDe souvenirwinkeltjes in de pothuizen aan de Westermarkt zijn begin dit jaar van binnen helemaal opgeknapt en nu voorzien van een mooi rood portaal zodat klanten veilig naar binnen en naar buiten kunnen lopen. Zodra de werkzaamheden aan de noord- en oostzijde afgerond zijn, kunnen de steigers aan de zuidzijde opgebouwd worden zonder de toeristen daarbij te hinderen. Het ‘inboeten’ van de bakstenen in de noord- en oostgevel van de Wester is inmiddels naar ieders tevredenheid uitgevoerd. 

Februari 2014: Testvlakken

Wester Steigers 1De Westerkerk is nog steeds voor de helft in doeken gehuld. Dat zal de komende maanden ook nog zo blijven. Achter de doeken gaat het restauratiewerk voort. Inmiddels is er een aantal testvlakken gemaakt waar nieuwe stenen zijn ingebracht om te bepalen of deze passen in de oude gevel. Het resultaat stelde nog niet tot tevredenheid. De nieuwe stenen waren te opvallend en dus gaat de zoektocht naar de juiste steen en de juiste menging van stenen verder. Samen met een restauratiearchitect en een andere architectuurhistorica is een ronde gemaakt op de steigers langs de natuurstenen ornamenten in de buitengevel. Gekeken werd of het regenwater dat langs de zuilen loopt op een basement kan blijven liggen en mogelijk door de gevel kan slaan naar binnen. Verf is afgekrabd van de zuilen en van één van de leeuwenkoppen om te bekijken hoeveel lagen verf er op aangebracht zijn door de eeuwen heen en hoe oud die verflagen mogelijk kunnen zijn.

Januari 2014: Stucwerk

Wester hoogwerkerEr is onderzoek gedaan maar de kwaliteit van het stucwerk in de kerk. Alle wanden en gewelven zijn onderzocht op eventueel aanwezig vocht. Met de onderzoeksresultaten wordt een plan van aanpak gemaakt zodat er na de zomer gestart kan worden met het vernieuwen en aanhelen van het stucwerk. Om ruimte te maken voor de hoogwerker is de kerk voor dit onderzoek helemaal leeg gehaald en afgesloten. Helaas, gedurende deze dagen kan de kerk niet worden bezocht of een kaarsje worden gebrand bij het Brandend Braambos. De beide orgels zijn natuurlijk goed ingepakt om ze te beschermen tegen stof en vallend gruis. 
Ook aan de buitenkant van de kerk wordt keihard gewerkt. In de hoge gedeelten van de noord- en oostzijde van de kerk zijn de voegen verder uitgehakt en de stenen zijn gecontroleerd. Ruim duizend stenen zijn te slecht bevonden. Die worden de komende maanden vervangen. De nieuwe bakstenen zijn door de bouwcommissie zorgvuldig uitgezocht op kwaliteit, duurzaamheid en kleur om er voor te zorgen dat de oude en nieuwe stenen weer voor een lange tijd een mooi geheel vormen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om met studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Delft historisch onderzoek kan worden gedaan naar de authentieke kleuren van het interieur. 
 

December 2013: Verflagen
Wester Van der HeydenNaast het voegwerk van de buitenmuren, worden de natuurstenen onderdelen – zoals de pilasters en ornamenten – in de buitengevel onderzocht. Aan de hand van (verborgen) verflagen en historische documenten zal gekeken worden welke kleur(en) het dichtst bij het zeventiende eeuwse ontwerp van Hendrick de Keyser liggen. De Welstandscommissie van Amsterdam heeft de proefopstelling voor nieuwe verlichting van de gevels, die in samenwerking met Philips is ontworpen, goedgekeurd. Een esthetische verbetering en een oplossing die vijftig procent minder energie verbruikt. Het plan wordt nu definitief uitgewerkt maar het zal nog even duren voordat het te zien is. Eerst zal bijpassende binnenverlichting gezocht worden en die kan pas geplaatst worden nadat ook het interieur is gerenoveerd. Nu de kou zich weer serieus aandient, wordt er overgeschakeld op een nieuw installatiesysteem. De kerk zal in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld worden door middel van de warmte- en koudeopslag in tien verschillende bronnen die honderdvijftig meter onder de Westermarkt liggen. Het systeem is aangesloten op de bestaande vloerverwarming van de kerk en is circa dertig procent energiezuiniger. Afbeelding: Jan van der Heyden (1637-1712).

November 2013: Uithakken

Wester steigersRondom de steigers van de Wester zijn grote steigerdoeken aangebracht. Daarachter zullen in proefvlakken de voegen worden uitgehakt om daarna verschillende soorten mortel te testen op kleur en kwaliteit. In de eerste maanden van het nieuwe jaar zal de buitengevel systematisch aangepakt worden. De stenen die te slecht zijn worden vernieuwd en ook de voegen worden opnieuw gevoegd. Ook de natuurstenen onderdelen in de buitengevel zullen worden onderzocht. Aan de hand van (verborgen) verflagen en historische documenten zal gekeken worden welke kleur(en) het dichtst bij het zeventiende eeuwse ontwerp van Hendrick de Keyser liggen.

 

 Oktober 2013: Duurzame verwarmingsinstallatie

IMAG0597 1De Wester staat nu grotendeels in de steigers. Bovendien is er een grote bouwput op de Westermarkt. Want er wordt een nieuwe warmte-koudeopslag aangelegd, nu er toch gewerkt wordt aan de restauratie. Een installatie pompt koud water, dat door de aarde wordt verwarmd tot twintig graden, naar binnen en het gebouw onttrekt vervolgens voor vloerverwarming de warmte aan dat water. Daarna pompt de installatie het afgekoelde water dan weer naar 150 meter. Een duurzaam systeem dat in meer gebouwen wordt toegepast. In de zomer werkt het precies andersom: dan wordt de warmte van de kerk de grond ingepompt en levert het systeem koeling. Met de nieuwe installatie zal naar verwachting dertig procent bespaard kunnen worden op de jaarlijkse stookkosten!

Augustus 2013: Schilderen
WesterdeurNaast het vochtprobleem in de muren, is het schilderwerk ook erg toe aan een stevige behandeling. Deuren en ramen worden aangepakt. De ingang naar het Prinsenhuis en de omlijsting daarvan, de vroegere poort naar het kerkhof, worden als eerste prachtig geschilderd. In 'standgroen', de specifieke kleur groen die op veel deuren van grachtenhuizen te vinden is. Ook wordt de toegang tot de kosterswoning grondig gerestaureerd. De oude verf wordt verwijderd, het hout wordt glad geschuurd en gerepareerd. Het ziet er uit als een modern kunstwerk, dat veel aandacht trekt van voorbij lopende toeristen. Op social media is 'de deur' regelmatig terug te vinden in fotoreportages. Intussen de meest gefotografeerde deur van Amsterdam?  


Juli 2013: Adopteer een steen

Wester restauratie 3De Vrienden van de Westerkerk startten de actie ‘Adopteer een steen’. Een ieder die wil bijdragen aan het behoud van dit unieke monument voor toekomstige generaties, kan via de Vrienden een code en password aanvragen om een persoonlijk gekozen steen of stenen te adopteren. Voor meer informatie klik hier of wordt Vriend/Vriendin van de Westerkerk. 

Na verschillende 'douche' proeven, zijn intussen de eerste steiger verschenen. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant zullen de muren eraan moeten geloven. De komende jaren zullen in toerbeurt verschillende muren van de Westerkerk in de steigers staan en dit zal duren tot 2016. Dus als je nog een mooi plaatje van de Wester wilt maken, dan moet je snel zijn.

Juni 2013: Onder de douche

Wester restauratie 2De Westerkerk ging onder de douche. Woensdagmiddag 5 juni werd de kerk, met behulp van een hoogwerker, natgespoten om te kijken hoe erg het vochtprobleem van de kerk is. Het grootste probleem van het gebouw is de aanwezigheid van vocht in de buitenmuren. 'De kerk is gemetseld met brak grachtenwater. Door het vocht kristalliseert het zout in de muren en daardoor worden stenen en stucwerk aan de buiten- en binnenkant uit elkaar gedrukt', stelt John Faasse, voorzitter van de Kerkenraad. 

Door de kerk volledig nat te spuiten, een zogenaamde regenproef, werd gekeken hoe het vocht de muren van de kerk binnendringt. De regenproef is het eerste deel van de herstelwerkzaamheden aan het gebouw. Na de bouwvakvakantie van 2013 worden buiten de kerk de eerste steigers gebouwd en beginnen de herstelwerkzaamheden. De restauratie duurt tot en met 2016. In deze periode zal steeds een deel van het gebouw in de steigers staan.

Mei 2013: Benefietconcert
HKHOp 29 mei werd in de Westerkerk benefietconcert georganiseerd om geld in te zamelen voor de zeer hoge kosten van de restauratie van de Westerkerk. Wij zijn Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix zeer erkentelijk voor haar aanwezigheid bij deze avond in de Westerkerk, de plek waar het huwelijk van haar en wijlen Prins Claus in 1966 werd ingezegend.
De huidige staat van de kerk, gebouwd tussen 1620 en 1631, is dusdanig dat grondig onderhoud en restauratie nodig is. In de zeventiende eeuw werd gebruik gemaakt van brak water voor het stuc- en metselwerk. Het zout in de stenen kristaliseert en veroorzaakt nu onder meer grote afbrokkeling van het stucwerk. Eind van de zomer 2013 wordt gestart met de restauratie. De geraamde kosten bedragen ruim drie miljoen euro.Het benefietconcert was een chronologische muzikale reis door de tijd van het bestaan van de Westerkerk. De stukken die werden opgevoerd waren van de componisten Henry Purcell (1659-1695), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Frédéric Chopin (1810-1849) en Francis Poulenc (1899-1963). Tal van toonaangevende musici leverde belangenloos een bijdrage aan deze avond. Het concert werd gepresenteerd door presentatoren Harm Edens en Mieke van der Wey.Februari 2013: Steigers

Westerkerk VochtproblemenIn maart start het schilderwerk aan de voorkant, de westzijde of Prinsengrachtzijde van de kerk. Onze kerkrentmeesters organiseren binnenkort een klein symposium over de beste manier om de vochtproblemen in onze buitenmuren te lijf te gaan. Restaurateurs, monumentenzorgers, aannemers, architecten, ambtenaren, metselaars en kerkrentmeesters bundelen hun krachten en delen hun kennis, zodat niet alleen de Wester, maar ook andere zeventiende eeuwse monumenten straks baat hebben bij de oplossingen die hier bedacht worden. Vanaf mei zal de kerk dan in de steigers staan, eerst aan de Noordzijde, de kant van het Anne Frankhuis, en in 2014 aan de Oost- en de Zuidzijde. In de kerk wordt het beschadigde stucwerk verwijderd en worden proefvlakken aangebracht, zodat we over 2 jaar kunnen kijken wat het best werkt om ook de binnenkant van de oude Wester weer in topconditie te brengen.

Januari 2013: Vocht

Wester restauratieEen van de zaken waarvoor nu een oplossing is gevonden, is het vochtprobleem in de buitenmuren van de Westerkerk. Vocht 'slaat' naar binnen, met alle gevolgen voor het stucwerk aan de binnenmuren. Voor dit probleem zijn nu door deskundigen de nodige maatregelen uitgewerkt. Met het oog daarop zijn de broodnodige subsidieaanvragen de deur uitgegaan, onder meer naar de provincie Noord-Holland en naar de Bank Giro Loterij. Dat was ook van belang voor het opstellen van de begroting voor 2013.

 

 

December 2012: Niet te betálen

Wester geldDe Westerkerk staat voor een aantal ingrijpende onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. De totale begroting daarvoor bedraagt ruim 3 miljoen! De werkzaamheden betreffen onder meer een structurele oplossing vochtprobleem van de buitenmuren,  de reiniging en het herstel van de daken, reiniging en herstel van het metselwerk, het schoonmaken van de kapconstructie en de restauratie van de zerkenvloer. De restauratie is gepland voor de periode 2013-2016. De vochtproblemen zullen eerst moeten worden opgelost voordat met de eigenlijke restauratie kan worden begonnen. Inmiddels zijn er proefboringen verricht om de oorzaak te achterhalen. 

November 2012: Oplossing

Westerkerk 17e eeuwDe Westerkerk, gebouwd tussen 1620 en 1631, is weer toe aan restauratiewerkzaamheden. Voor het vocht in de buitenmuren van de Wester is na veel studie en gesprekken met deskundigen een oplossing uitgewerkt. De Westerkerkgemeente voert zelf het dagelijks onderhoud van dit unieke monument goed uit en dat brengt hoge kosten met zich mee. Maar van zo'n restauratie zullen de kosten in de vele miljoenen lopen. De Westerkerkgemeente ontvangt geen reguliere financiële ondersteuning om dit soort grote projecten uit te kunnen uitvoeren. Aan de slag dus!