Geschiedenis

De stad Amsterdam koos in 1578 de zijde van de Prins van Oranje en verdreef de rooms-katholieke regenten. Ten gevolge van deze 'Alteratie'gingen zeven rooms-katholieke kerken over in handen van de gereformeerden.  Na de Alteratie nam de bevolking van Amsterdam in een eeuw tijd toe van 30.000 tot 200.000 inwoners. Dit kwam onder andere door de bevolkingstrek van het platteland naar de stad en door de komst van vluchtelingen en andere vreemdelingen (Franse, Duitse en Belgische immigranten, voornamelijk handwerkslieden).

Om het groter wordend aantal arbeiders te huisvesten, werd de Jordaan ontworpen. Voor deze Jordaanbewoners bouwde Amsterdam de Noorderkerk; voor de rijke grachtengordel verrees aan de andere kant van de Prinsengracht de Westerkerk.

Kerkhof

In 1620 werd er een kerkhof aangelegd op de Westermarkt, aan de noord- en oostzijde van de kerk. Het Westerkerkhof had aan de kant van de Keizersgracht een prachtige poort, die inmiddels verdwenen is. Deze was, net als kerk en toren, ontworpen door Hendrick de Keyser.

Een tweede poort, die toegang gaf tot het kerkhof aan de Prinsengrachtzijde, is wel bewaard gebleven.
Deze vormt nu de toegang tot het Prinsenhuis naast de kerk, waarin veel kerkelijke en sociale activiteiten van de Westerkerk plaatsvinden. Het kerkhof heeft slechts korte tijd bestaan. Tot 1865 werd er ook ín de kerk begraven.