Carillon en klokken

Het carillon of de beiaard is een torenmuziekinstrument dat bestaat uit een reeks gestemde bronzen klokken. Het wordt bespeeld door middel van een stokkenklavier en pedalen. Bij het ontstaan van de middeleeuwse steden werden naast mechanische uurwerken ook klokken in torens gehangen om de tijd aan te geven.
Vanaf 1500 ging men er in de Lage Landen toe over de klokken te bespelen door middel van een stokkenklavier. De beiaard kwam tot volle bloei in de 17de eeuw toen de Amsterdamse klokkengieters Francois en Pieter Hemony de kunst van het klokkengieten en –stemmen perfectioneerden. Amsterdam bezit nog vijf Hemony-beiaarden.

Ieder kwartier worden de instrumenten automatisch tot klinken gebracht via antieke speeltrommels. Vier beiaarden ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam (dienst Binnenstad).

Carillons of Amsterdam

The carillon is a tower-instrument that exists from a range tuned bronze bells. It is played by a keyboard with wooden stocks and pedals. In the medieval cities beside mechanical clockworks also bells in towers were hung to indicate the time.
Since 1500 these bells have been played by the traditional keyboard with wooden stocks. The carillonculture reached full flowering in the 17de centuries when the Amsterdam bellfounders Francois and Pieter Hemony discovered how to tune the bells properly. Amsterdam still has five Hemony-carillons.

Every quarter of an hour is brought automatically the instruments to latches by means of ancient playing-drums. Four carillons come under under the responsibility of the municipality Amsterdam.

Wester klokKlokken

Klokkengieter / Bellfounders: François Hemony (1658); Claude Fremy (1686); Eijsbouts (1959/1990)
Aantal klokken / Number of bells: 51 : Bes/B-flat, C (Cis/C#), D, chrom. D5
Stemming / Tuning: Middentoon / Meantone
Bourdon / Bourdon: 7500 kg / Assuerus Koster (1636)
Luisterplaats / Listeningplace: Binnentuin Hotel Pulitzer / Bloemengracht / Westermarkt
Reguliere bespeling / Regular concerts: Dinsdag / Tuesday 12.00 hr (Boudewijn Zwart)


Coördinerend beiaardier: Boudewijn Zwart, , 06 - 5342 5680