Braambos

Het Brandend Braambos in de Westerkerk is een bijzondere plek om even stil bij te zijn en een kaarsje te branden. Het ontstond naar een idee van ds. Fokkelien Oosterwijk en is ontworpen door beeldhouwer Hans 't Mannetje. Eind 2007 werd het Braambos in gebruik genomen.

Juist in een tijd waarin tegenstellingen op religieus en maatschappelijk terrein zich sterk kunnen laten gelden, verbeeldt het Brandend Braambos wat christelijke, joodse en islamitische tradities met elkaar verbindt. Het Brandend Braambos in de Westerkerk komt tegemoet aan een universeel menselijk verlangen: om het onbenoembare te ervaren en het onbereikbare nabij te brengen.

Uittocht

In het Bijbelverhaal openbaart God zich in een vlammende struik aan Mozes. Hij roept hem op om zijn volk uit de slavernij in Egypte weg te voeren en zegt hem daarbij Zijn hulp toe. Als Mozes vraagt naar Gods naam is het antwoord: "Ik zal er zijn." Gods naam als belofte van eeuwige nabijheid.

Kaarsje branden?

Iedereen die dit wil, is welkom in de Westerkerk om een kaarsje aan te steken in het Brandend Braambos. Dit kan vanzelfsprekend voor of na de dienst op zondag, maar ook doordeweeks als de kerk open is: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur..

Gebeden - Gedachtenboek

Bij het Brandend Braambos ligt een boek waarin een ieder die dat wenst in zijn of haar eigen taal een gedachte, een gebed kan schrijven.

Braambosgebeden

Op de vrijdagen in de zes weken voor Pasen en in de Adventstijd - de vier weken voor kerstmis - worden bij het Brandend Braambos korte avondgebeden gehouden: een half uur rust en bezinning temidden van het drukke stadsgewoel. Rond de lichten van het Brandend Braambos worden woorden uit de bijbel gelezen . Er is ruimte voor gebed, stilte en orgelmuziek (organist: Jos van der Kooy). De Braambosgebeden worden geleid door de missionair vicaris van de Westerkerk, Cristina Pumplun.

De eerstvolgende Braambosgebeden worden gehouden in de Veertigdagentijd: op vrijdag 16 en 23 februari en 2, 9, 16 en 23 maart 2018; 17.00-17.30 uur.