Westerkerkkoor

Cantatediensten

20160325 192944 resizedHet Westerkerkkoor, onder leiding van JanJoost van Elburg, werkt acht à negen maal per jaar mee aan een cantatedienst. Dit is een sfeervolle kerkdienst, waarin het koor, instrumentaal ensemble 't Kabinet en solisten een Bachcantate of ander muziekstuk uitvoeren. De formule van deze diensten is een samenspel van bezinning, muziek en een korte overdenking die aansluit bij het onderwerp van de cantate.
De cantatediensten zijn kerkdiensten, dus vrij toegankelijk. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden om de hoge kosten die aan deze cantatediensten zijn verbonden te kunnen vereffenen.

 

 

Johann Sebastian Bach

Van Johann Sebastian Bach (1685-1750) zijn ongeveer tweehonderd cantates overgeleverd, die hij schreef ten dienste van de liturgie in de Thomaskerk te Leipzig, waar hij werkzaam was. Naast het uitvoeren van deze cantates, voert het Westerkerkkoor ook grotere werken van Bach uit, zoals de Matthäus- en Johannes-Passion, de Hohe Messe en het Magnificat. Bij cantatediensten klinkt regelmatig ook werk van andere componisten.

Koor, orkest en dirigent

Het Westerkerkkoor maakt deel uit van de Westerkerkgemeente en neemt al ruim zestig jaar een speciale plaats in binnen de Westerkerk. De zangers van het Westerkerkkoor zijn geschoolde amateurs, de solisten en instrumentalisten zijn professionals, veelal met ruime internationale ervaring. De cantatediensten worden sinds september 2012 geleid door JanJoost van Elburg. Na de oprichting in 1952 door organist en koordirigent Simon C. Jansen, die werd opgevolgd door Jan Pasveer en Hein Meens, is hij de vierde dirigent van het Westerkerkkoor.

JanJoostvanElburgJanJoost van Elburg (1962) studeerde in 1991 af aan het Conservatorium van Rotterdam in de richting Koordirectie. Hij studeerde onder meer bij Barend Schuurman. Daarnaast studeerde hij zang bij Jelle Draijer, Margreet Honig en in Engeland bij Ghislaine Morgan.Tot voor kort dirigeerde hij The Renaissance Singers (Londen) en het Reading Bach Choir (Reading, UK). Sinds 2001 is hij vaste dirigent van The Bartholomew Consort (Oxford), vanaf 1987 van Het Lelikoor te Amsterdam en sinds september 2012 van het Westerkerkkoor te Amsterdam. Hij is als vaste dirigent verbonden aan het Blackdowns Early Music Festival sinds 2004, met wie hij recentelijk de UK-première uitvoerde van de Missa in Labore Requies van Georg Muffat. Hij geeft tevens workshops en lezingen, zowel in Nederland als in het buitenland.

De cantates worden begeleid door Ensemble ’t Kabinet, een jong en dynamisch ensemble dat zich toelegt op het ontsluiten van al het inherente drama in de barokmuziek. Het ensemble doet dit door de wereld van de oude muziek in deze tijd opnieuw te verbeelden en met nieuwe kracht te bezielen. Artistiek leider en eerste violist van 't Kabinet is Daniel Boothe.

Stichting Cantatediensten Westerkerk

Het Westerkerkkoor en Ensemble 't Kabinet voeren cantates uit onder auspiciën van de Stichting Cantatediensten Westerkerk.

Deze stichting stelt zich ten doel om de traditie van het uitvoeren van (Bach)cantates in het kader van een kerkdienst in de Westerkerk te waarborgen. De stichting ondersteunt een hoogwaardig muzikaal aanbod op het gebied van (Bach)cantates in de Westerkerk en incidenteel op door de stichting te bepalen andere locaties.

De stichting maakt het als ‘rechtspersoon’ mogelijk om subsidies aan te vragen waar anders geen aanspraak op kan worden gemaakt omdat deze subsidies niet aan kerkgenootschappen of religieuze organisaties worden toegekend.
Na het oprichten van de stichting is het Kunstcentrum Westerkerk opgenomen in de stichting. Het Kunstcentrum kon geen aanspraak maken op externe fondsen of subsidies omdat het geen rechtspersoon was of status had als ‘algemeen nut beogende instelling’.
Naast de ondersteuning van zeer gewaardeerde donateurs zijn subsidies hard nodig om de traditie van cantatediensten te kunnen voortzetten.

In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigingen uit het Westerkerkkoor en de Kerkenraad en het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter:
Gert-Jan Mostert, Voorzitter Stichting Cantatediensten Westerkerk
Elena van Slogteren, lid kerkenraad en ouderling voor kerkmuziek
Iemme de Haan, penningmeester, lid Westerkerkkoor
Joan de Vries, lid Westerkerkkoor.

Voor meer informatie en het seizoenoverzicht kunt u kijken op Westerkerkkoor.