Pastoraat

DeurHet pastoraat is een belangrijke taak van de Westerkerkgemeente. In alle eenvoud betekent het dat we omzien naar elkaar, elkaars verhalen willen horen en aandacht besteden aan mensen die om welke reden dan ook aandacht nodig hebben.

In ieders leven doen zich situaties voor die om extra aandacht vragen: bij ziekte, ervaringen van verlies, levensvragen die beginnen te knellen, vragen naar de zin en betekenis van de dingen die we meemaken en zo veel meer.

Dan kan altijd contact gezocht worden met de predikant (, tel. 020 - 846 56 44) of pastoraal ouderling Harmke van de Fliert (via , tel 020 6247766) voor een gesprek.