Cappella Westerkerk

Van oudsher wordt er in de kerk gezongen, in tijden van vreugde én verdriet. In de Westerkerk speelt de Cappella Westerkerk daarbij een belangrijke rol.

De Cappella Westerkerk bestaat uit ruim dertig gemotiveerde amateurzangers, evenwichtig verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen. De leiding is in de professionele handen van cantor-organist Jos van der Kooy. Zijn jarenlange ervaring als kerk- en concertmusicus stelt de leden in staat op dynamische wijze te musiceren. Organist Evan Bogerd is vaste begeleider van de Cappella.

Tijdens twaalf kerkdiensten per jaar, meestal op zondagochtend, zingen zij kerkmuziek uit heden en verleden. Ook ondersteunen zij de gemeente bij het aanleren van hedendaagse liederen. Zingen in de kerstnachtdienst is voor de Cappella Westerkerk een jaarlijks terugkerende traditie, evenals het zingen op Paasmorgen. Elk jaar in november geeft de Cappella Westerkerk bovendien een concert in de Wester.
Het repertoire is veelzijdig: Bach, Mozart, Mendelssohn, Fauré, Haydn,  Elgar, Britten en Pärt zijn componisten die regelmatig worden gezongen.

Repetities
De repetities zijn op maandagavond in de Westerkerk, van 19.45 uur tot 21.45 uur. Een avond musiceren in dit wonderschone gebouw  is een wekelijks terugkerend genoegen. Het seizoen loopt van begin september tot eind mei.

Op de zondagen dat de Cappella Westerkerk in de dienst zingt, wordt er van 09.00 tot 10.00 uur ingezongen en gerepeteerd.

Meezingen?
Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Jos van der Kooy, tel. 06-53544536 of via e-mail:
Met hem kunt u een afspraak maken voor een stemtest, die op een rustig moment wordt afgenomen.

Ook op Facebook kunt u de Cappella vinden.