Braambosgebeden

Brandend Braambos 2Het Brandend Braambos in de Westerkerk is een bijzondere plek om even stil bij te zijn en een kaarsje te branden.
Juist in een tijd waarin tegenstellingen op religieus en maatschappelijk terrein zich sterk kunnen laten gelden, verbeeldt het Brandend Braambos wat christelijke, joodse en islamitische tradities met elkaar verbindt: een universeel menselijk verlangen: om het onbenoembare te ervaren en het onbereikbare nabij te brengen.

In het Bijbelboek Exodus openbaart God zich in een vlammende struik aan Mozes. Hij roept hem op om zijn volk uit de slavernij in Egypte weg te voeren en zegt hem daarbij Zijn hulp toe. Als Mozes vraagt naar Gods naam is het antwoord: "Ik zal er zijn." Gods naam als belofte van eeuwige nabijheid.

Het Brandend Braambos in de Westerkerk ontstond naar een idee van emeritus predikant Fokkelien Oosterwijk en is ontworpen door beeldhouwer Hans 't Mannetje. Eind 2007 werd het Braambos in gebruik genomen.

Braambosgebeden 2019

De eerstvolgende serie gebeden rond het Brandend Braambos in de Westerkerk vindt plaats in de Adventstijd, de vier weken voorafgaand aan Kerst. Een half uur rust en bezinning aan het eind van de week met lezingen, gebed, stilte en orgelmuziek. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, lezen wij een enkele tekst in het Engels en zijn de teksten ook in het Engels afgedrukt.

Liturg: Cristina Pumplun; organist: Jos van der Kooy

Data: Vrijdag 29 november / 6, 13 en 20 december. Tijd: 17.00-17.30 uur

Kaarsje branden?

brandendbraambosIedereen die dit wil, is welkom in de Westerkerk om een kaarsje aan te steken in het Brandend Braambos. Dit kan tijdens het restaureren van de kerk voor en na de dienst op zondag en tijdens de Braambosgebeden. Nadat de restauratie gereed is ook doordeweeks als de kerk open is (van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur).
In de buurt van het Brandend Braambos ligt een boek, waarin u desgewenst uw eigen gedachten en gebeden kunt schrijven.