Rembrandt in de Wester: een lezingenavond

westerkerk contactKetters, papen en refo's - in de stad van Rembrandt...
Liefde, dood, geld en kunst - in het leven van Rembrandt...

Op woensdag 30 oktober kunt u hier in de Westerkerk van alles over te weten komen.
Hoe leefden mensen in het Amsterdam van de 17e eeuw als gelovigen van diverse levensbeschouwingen met en naast elkaar? En hoe leefde en werkte Rembrandt in deze bijzondere culturele en religieuze context? Wat weten we eigenlijk zeker met betrekking tot zijn leven en werk? Op deze avond krijgt u de kans daar van alles over te weten te komen en vragen te stellen aan twee deskundigen.
Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit zal vertellen over: ‘Ketters, papen, refo’s – de stad van Rembrandt’.
Ludger Smit, samensteller van de expositie ‘Rembrandt Privé’ in het Stadsarchief Amsterdam, zal over Rembrandts leven vertellen aan de hand van documenten, die te maken hebben met liefde, dood, geld en kunst.
Hartelijk welkom op deze interessante avond in de Westerkerk, de kerk. waar Rembrandt 350 jaar geleden, op 8 oktober 1669 is begraven.
Westerkerk, Prinsengracht 279, 20.00 - 21.30 uur. De deur van de kerk gaat om 19.30 uur open. Wij zijn blij met uw bijdrage aan de uitgang.

Restauratie van de oostkant van de Westerkerk

Restauratie 09 09 19 7Sinds augustus vinden de kerkdiensten in de Westerkerk aan de westelijke kant van de kerk plaats: de eerste cantatedienst van het seizoen kon daar eind september worden gehouden, evenals het concert ter gelegenheid van de 350e sterfdag van Rembrandt op 4 oktober.
Ondertussen wordt er achter de steigerwand hard gewerkt aan de restauratie van de oostelijke kant van de kerk. Daar rijzen de steigers nu tot hoog aan het plafond (foto: Archivolt Architecten), wordt er gewerkt aan herstel van het stucwerk en worden de nieuwe kleuren op de muren aangebracht. 

Vacature Koster-beheerder Westerkerk

De Westerkerk is op zoek naar een koster-beheerder!
Interesse? Klik hier voor de advertentie. De uitgebreide functieomschrijving vind je onder deze link.

Actueel

42572188De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.

Privacy

Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Jaarrekeningen 2018 PKA en Diakonie
De jaarrekening 2018 van de Protestantse Kerk Amsterdam is beschikbaar ter inzage: klik hier.
Ook de jaarrekening 2018 van de Protestantse Diakonie is ter inzage: klik hier. Reacties en vragen kunnen worden gemaild naar de PKA.
Voor inzage in de begroting voor 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam klik hier.

ANBI

De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Liturgie kerkdiensten
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de dienst op zondag 13 oktober 2019. 

Overige informatie
Preekrooster 2019, Tref oktober 2019

Preken vanuit de Wester

volle kerkPreken en overdenkingen die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de overdenking van dr. Cristina Pumplun, gehouden op 29 september tijdens de cantatedienst in de Westerkerk.