Orgelconcerten in het najaar

Orgel ochtend sept 2021 schuinZaterdag 25 september: De Basler Psalmen van Daan Manneke: een concert door leerlingen van Jos van der Kooy.
Tijd: 16.00 uur
Uitvoerenden: leerlingen van Jos van der Kooy (Andries Bogerd, Albèrt Driessen, Luuk Schuurman, Joël Boone, Geurt van Lagen, Leonard Seeleman), en sopraan Nanette Mans. Evan Bogerd, organist van de Westerkerk, brengt tevens twee werken van Jan Pietersz Sweelinck ten gehore.

Lunchconcerten op de zaterdag in oktober
Tijd: 13.00-13.30 uur
9 oktober: Christiaan de Vries
16 oktober: Steven Knieriem
23 oktober: Maarten Wilmink

De toegang tot de concerten is vrij, er is een collecte na afloop.
U dient bij de ingang (tezamen met uw legitimatiebewijs) in uw CoronaCheck-app één van de volgende bewijzen te tonen: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag.

Cantatedienst 26 september: Magnificat!

durante francesco 01Op zondag 26 september om 10.30 uur is er na lange tijd weer een cantatedienst in de Wester!
Tijdens deze eerste cantatedienst van het seizoen klinkt het "Magnificat a 5 in bes" van Francesco Durante (1685-1755). Klik hier voor meer informatie over dit bijzondere werk.

Het Westerkerkkoor, solist Bram Trouwborst (bas) en enkele leden van het ensemble 't Kabinet worden gedirigeerd door JanJoost van Elburg.
Voorganger in deze cantatedienst is ds. Herman Koetsveld, organist op het Duyschot orgel is Evan Bogerd. Klik hier voor de liturgie van deze cantatedienst.
Wij verzoeken u in de kerk gepaste afstand te houden. Reserveren is niet nodig.

Wilt u het werk voor en door de Wester en vooral de cantatediensten steunen? Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking': 'Collecte 26 september'. De collectedoelen staan vermeld achter in de liturgie.

Een nieuw seizoen, een nieuw programma!

Voorkant flyer programma najaar 2021Persoonlijke ontmoeting met anderen en het met elkaar hebben over je vragen rond leven, geloof en wereld: het kan bij tal van activiteiten en groepen in het komende seizoen in de Wester.

De bekende serie Hoofdlijnen start weer, net als de avonden Achter de kansel.

En er is veel nieuws: het leerhuis Bijbel en gesprek, Preekpraat plus en een kring rond Leven met verlies.

Klik hier voor het hele programma en alle gegevens rond data en tijdstippen.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Westerkerk of in het Prinsenhuis (Prinsengracht 277b).

Preken uit de Wester

Kansel ochtendzonPreken die in de Westerkerk worden gehouden, zijn hier na te lezen. Klik hier voor de preek die ds. Herman Koetsveld hield in de dienst op 19 september jl.
In het Prekenarchief kunt u de preken van voorgaande diensten terugvinden.

Actueel

Wester buiten zomerDe Westerkerk is in de regel op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag open tussen 11.00 en 15.00 uur.
Westerkerk is open to visitors on Monday, Thursday, Friday and Saturday from 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich hier aan.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Preekrooster 2021; Tref september 2021