Naar de andere kant

Na zes en een halve maand restaureren aan de kant van de Prinsengracht was het dan zo ver: op zondagmorgen 18 augustus konden de kerkgangers via de vertrouwde hoofdingang van de Wester aan de Prinsengracht de kerk betreden. De nieuw gestuukte en geschilderde muren straalden hen tegemoet. Wel vond de kerkdienst plaats te midden van steigers: het Duyschotorgel is ingepakt als bescherming tegen dwarrelend stof en de scheidsmuur tussen oost- en westkant staat fier overeind. Want de werkzaamheden - bikken, stuken, schilderen - gaan aan de oostkant beginnen, zodra daar alle steigers op hun plaats zijn gezet. Ondertussen mogen kerkgangers - en op termijn ook bezoekers op doordeweekse dagen - genieten van al het goede werk dat al is gedaan.

Engelse liederen in de Wester: je raakt niet uitgezongen

Op woensdag 28 augustus om 20.00 uur vindt in de Westerkerk de achtste avond van de serie 'Kerkliederen' olv Jos van der Kooy plaats.
Voor het eerst zal deze avond naar alle hoop en verwachting in het nieuw gerestaureerde gedeelte aan de Prinsengracht gehouden worden. U kunt dan ook weer via de vertrouwde hoofdingang de kerk betreden.
Eenmaal binnen staan er - net als de vorige keer in juli - Engelse kerkliederen op het programma. We zingen in het Engels en beproeven ook bewerkingen en vertalingen in het Nederlands. Favoriete Engelse hymns kunt u doorgeven via
Iedereen is van harte welkom op deze interactieve en musicale avond! Toegang is gratis.

Preken vanuit de Wester

Preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek van ds. R. van der Weg, gehouden op 4 augustus in de Westerkerk.

Actueel


De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.


Privacy

Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Jaarrekeningen 2018 PKA en Diakonie
De jaarrekening 2018 van de Protestantse Kerk Amsterdam is beschikbaar ter inzage: klik hier.
Ook de jaarrekening 2018 van de Protestantse Diakonie is ter inzage: klik hier. Reacties en vragen kunnen worden gemaild naar de PKA.
Voor inzage in de begroting voor 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam klik hier.

ANBI

De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Liturgie kerkdiensten
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de kerkdienst op zondag 11 augustus 2019. 

Overige informatie
Preekrooster 2019, Tref juli - augustus 2019