Laatste lunchconcert zomerserie

Orgel namiddag 2Op woensdag 28 september bent u van harte welkom voor het laatste lunchpauzeconcert in de zomerserie 2022, dat zal worden gegeven door
Evan Bogerd.

Aanvang: 13.00 uur

De toegang tot het lunchpauzeconcert is vrij. Maar wij rekenen op u: met uw vrijwillige bijdrage maakt u het mogelijk om zulke concerten te houden!

Studentenmaaltijd+ in de Wester

StudentenmaaltijdBen je student? Wil je een keer met andere studenten samen eten in de magnifieke ambiance van de Westerkerk?
Én het daarbij hebben over de vragen van het leven?
Kom dan naar de Studentenmaaltijd+ op 28 september.
We beginnen om 18.30 uur (einde ca. 22 uur).
Zin in? Laat dan weten dat je komt: via

Start de dag...

Morgengebed 2 klein... met een morgengebed in de Wester!
Begin de (werk)dag met een verstild kwartier bij het Brandend Braambos. Er is stilte, er klinken woorden uit de Psalmen, een lied en gebeden om de dag mee in te gaan.

Maandag - vrijdag, 9.00 uur. (De deur gaat om 8.45 uur open; i.v.m. de rust sluit de deur van de kerk om 9.00 uur)

Jubileumcantatedienst 25 september terugkijken

Cantate 25 09 22 1Met twee feestelijke cantates van Johann Sebastian Bach werd tijdens de cantatedienst op 25 september gevierd dat sinds 1952 Bachcantatediensten in de Wester worden gehouden:
Herr Gott, dich loben wir alle (BWV 130) en Nun ist das Heil und die Kraft (BWV 50).
Met het Westerkerkkoor, ensemble 't Kabinet, solisten, dirigent JanJoost van Elburg, voorgangers ds. Herman Koetsveld en dr. Cristina Pumplun en organist Evan Bogerd.

Deze cantatedienst is online terug te zien via youtube en kerkdienstgemist.

De toegang tot de cantatediensten in de Wester is vrij, maar wij rekenen op u: alleen met uw bijdrage na afloop van de dienst of via bankrekeningnummer NL04 INGB 0003 8921 70 is het mogelijk om de cantatediensten ook in de toekomst te houden.

Algemene informatie

Wester buiten zomerDe Wester is deze week open van maandag 26 t/m donderdag 29 september van 11.00 tot 15.00 uur.
This week Westerkerk is open for visitors
26 - 29 September from 11.00 a.m. until 3 p.m.

PKA - De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
ANBI - De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Preekrooster 2022Tref september 2022