Kerk in de steigers, steigers in de kerk

De restauratie van de binnenkant van de Westerkerk is goed van start gegaan. Vanaf 10 februari worden de kerkdiensten op zondagmorgen gehouden aan de oostkant van de kerk. De ingang van de kerk is dan ook verplaatst naar de Keizersgracht. De kerk is vanaf de Prinsengracht niet meer toegankelijk, want de westkant wordt als eerste gerestaureerd, evenals het grote Duyschotorgel.
Op dit moment wordt er een scheidingswand van steigers en folie gebouwd tussen de oostelijke en westelijke helft, tussen de helft waar gewerkt wordt en de helft waar de kerkdiensten plaatsvinden.
Vanwege de werkzaamheden is de kerk de komende maanden op doordeweekse dagen gesloten voor bezoekers en voor activiteiten. NAP Nieuws besteedde in een kort item aandacht aan de restauratie.

Cantatediensten Westerkerk te gast in Oude Lutherse Kerk

De Westerkerk wordt gerestaureerd en als gevolg daarvan is het de komende maanden niet mogelijk om er op zondagen aan het eind van de middag cantatediensten te houden. Met de Oude Lutherse Kerk aan het Spui (hoek Singel 411) hebben de kerkenraad van de Westerkerk en het bestuur van de Stichting Cantatediensten een uitstekende alternatieve locatie gevonden. We zijn erg blij dat onze cantatediensten daar te gast mogen zijn! De Oude Lutherse Kerk, waar de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam al meer dan 400 jaar kerkt, ligt op loopafstand van de Westerkerk en is uitstekend met het openbaar vervoer te bereiken (tramlijn 2 en 12). De eerste cantatedienst zal hier op zondag 24 februari om 17.00 uur worden gehouden met Lutherse motetten: van Samuel Scheidt, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn. Uitvoerenden zijn het Westerkerkkoor en ensemble ’t Kabinet o.l.v. JanJoost van Elburg. Voorganger is dr Cristina Pumplun, organist is Jos van der Kooy. U bent van harte welkom!

Agenda

De Westerkerk was tot en met vrijdag 25 januari elke dag geopend voor bezoekers. Vanaf maandag 28 januari is gestart met de restauratie van de binnenzijde van de kerk en is de kerk alleen geopend voor onze zondagse diensten! 
Onze cantatediensten worden gehouden in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui (Singel 411). 
In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten opgenomen. 
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van zondagochtend 17 februari 2019. U kunt ook contact met ons opnemen.

Goed begin van 2019: Geef voor je kerk!

Eind januari wordt de post van Actie Kerkbalans verstuurd. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis! Met uw bijdrage aan kerkbalans helpt u om de Wester ook in 2019 voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te laten zijn. De kerk krijgt geen subsidie en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Voor nieuwe activiteiten en voor wat er alles aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële steun onmisbaar. Grote en kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee! Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom. Kijk op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans voor meer informatie en de mogelijkheid om online te doneren. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Actueel

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam. De Westerkerk heeft de ANBI status. Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat. 
Direct toegang tot: Preekrooster 2019, Tref. februari 2019