Bach op Hervormingsdag

LutherBach1Op zondag 31 oktober, Hervormingsdag, wordt in de Wester een bijzondere cantatedienst gehouden.
Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet en solisten - Marjon Strijk, Ingeborg Bröcheler, Carlos Negrín López en Bas Kuijlenburg - brengen dan Johann Sebastian Bachs cantate voor Hervormingsdag "Ein feste Burg ist unser Gott" (BWV 80) ten gehore olv JanJoost van Elburg. Voorgangers zijn dr Cristina Pumplun en ds Herman Koetsveld. Het Duyschotorgel wordt bespeeld door Evan Bogerd.

Aanvang: 17.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 16.30 uur open.
De Protestantse Kerk Amsterdam en de Westerkerk heten je van harte welkom voor deze bijzondere cantatedienst.
Opgave vooraf is niet nodig. De toegang is gratis. We zien uit naar je gulle gift bij de collecte aan de uitgang.

Orgeltocht doet Westerkerk aan

Orgel ochtend sept 2021 schuin30 oktober: Eerste Amsterdamse Orgeltocht
De orgelrijkdom van onze stad Amsterdam kent geen gelijke in ons land. De orgeltocht voert langs drie eeuwen orgelbouw en daarmee een drietal locaties op loopafstand: de Westerkerk, de Waalse Kerk en de Mozes & Aäronkerk. De thematiek van deze tocht is: Hervormingsdag.
Meer informatie en kaarten zijn te vinden op: www.evanbogerd.nl/orgeltocht
De geldende RIVM en overheidsmaatregelen zijn van toepassing.

Kerkdienst 24 oktober terugkijken

Dienst 3 oktober 2021U kunt de dienst van 24 oktober terugkijken via youtube en kerkdienstgemist. Met voorganger ds. Gert Jan de Bruin en organist Evan Bogerd.

Wilt u het werk voor en door de Wester steunen door bij te dragen aan de collecte? Daar zijn we blij mee! Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking': 'Collecte 24 oktober'.

Morgengebed

Braambos Herman nov 2020Welkom bij het morgengebed in de Westerkerk rond het Brandend Braambos.
Maandag t/m vrijdag om 9.00 uur.
Een kort meditatief moment met stilte, een psalm en een gebed. Duur: 15 minuten.
Deur open: 8.45-9.00 uur.

Sing a Christmas Song!

kerk in de bol

Carols zingen in de Westerkerk op kerstavond, wat is er mooier dan dat?

In de Westerkerk te Amsterdam start in november een nieuw projectkoor onder leiding van Evan Bogerd.

Een zestal inspirerende en intensieve repetities (ma 15/22/29 nov, 6/13/20 dec) leiden naar twee muzikale hoogtepunten rondom Kerst. Allereerst een bijzondere Engelse 'Lessons & Carols' op zondag 19 december. En: zingen in de kerstnachtdienst op vrijdag 24 december. Ben je enthousiast, kun je bij alle repetities zijn en heb je tijd om zelf wat voor te bereiden via online meezingfiles? Meld je aan bij dirigent Evan Bogerd via https://forms.gle/ySL52pdrVC56toBm8. Inmiddels is er geen ruimte meer voor sopranen, alten en tenoren. Ben jij een enthousiaste bas? Meld je aan!