Cantatedienst 24 maart te gast in Oude Lutherse Kerk

Vanwege de restauratie van de Westerkerk worden de cantatediensten op een andere locatie gehouden en zijn zij te gast bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Op 24 maart om 17.00 uur brengen het Westerkerkkoor, Ensemble 'tKabinet en solisten olv JanJoost van Elburg in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui (hoek Singel 411) de Bachcantate "Erforsche mich Gott" (BWV 136) ten gehore en bovendien een motet met dezelfde titel van Johann Ludwig Krebs.
Voorganger is dr Cristina Pumplun, organist is Christiaan de Vries.

Uniek: Johannes Passion in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Op Goede Vrijdag zal dit jaar de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd op een bijzondere plek: De Nieuwe Kerk Amsterdam. Een unieke uitvoering op een bijzondere avond! Vanwege de restauratie van de Westerkerk wijken het Westerkerkkoor en Ensemble ’t Kabinet dit jaar uit naar deze mooie locatie die heel Nederland kent door zijn nationale functie.

Vanwege de restauratie van de Westerkerk, waar anders de Johannes Passion klinkt op Goede Vrijdag, is het niet mogelijk om dit indrukwekkende werk van Bach dit jaar daar goed te kunnen uitvoeren. Daarom wordt uitgeweken naar De Nieuwe Kerk (foto: Erik en Petra Hesmerg).
In een rijke Westerkerk-traditie van ruim 65 jaar zullen het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten (Mark Bonney - Evangelist en tenor-aria's; Harry van der Kamp - Christus; Paulien van der Werff - sopraan; Brennan Hall - alt; Bas Kuijlenburg - bas) onder leiding van JanJoost van Elburg de Johannes Passion uitvoeren.
De kerkenraad van de Westerkerk en het bestuur van de Stichting Cantatediensten Westerkerk zijn de Protestantse Kerk Amsterdam zeer erkentelijk dat zij de mogelijkheid kregen om in De Nieuwe Kerk aan de Dam de Johannes Passion te laten klinken. In deze cantatedienst zal dr Cristina Pumplun voorgaan en Jos van der Kooy zal het hoofdorgel bespelen.
Kom dus ook op Goede Vrijdag 19 april, 19.30 uur (deur open 19.00 uur) naar De Nieuwe Kerk aan de Dam en breng je familie en vrienden mee. De cantatedienst is vrij toegankelijk. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden om de hoge kosten die aan deze cantatedienst zijn verbonden te kunnen vereffenen .

Braambosgebeden in de Veertigdagentijd / Lent Evening Prayers

In de zes weken voorafgaand aan Pasen worden in de Westerkerk de Braambosgebeden in de Veertigdagentijd gehouden. De Westerkerk is dan aan het eind van de middag open voor een kort avondgebed: een half uur rust en bezinning in het midden van de stad rond de lichten van het Brandend Braambos. Met orgelmuziek van Johann Sebastian Bach en tijdgenoten, woorden uit de Bijbel, een gedicht, gebed en stilte. Zowel mensen van dichtbij als uit verdere windstreken zijn van harte welkom. De liturgie is dan ook in het Nederlands en Engels beschikbaar. Let op: in verband met de restauratie van de kerk is de ingang gelegen aan de Keizersgracht.
Liturg: dr Cristina Pumplun; organisten: Jos van der Kooy, Floris van Gils of Leonard Seeleman
Data en tijd: 29 maart / 5 en 12 april, 17.00-17.30 uur.
Voor meer informatie klik hier voor de flyer.

Join our short vespers in the 'Burning Bush' chapel, with Bible and poetry readings in English and Dutch, silence, a hymn and organ music by Johann Sebastian Bach and contemporaries. The full service sheet is available in English. So bring your relatives and friends when in Amsterdam.
Join us on 29 March/5 and 12 April, from 5.00 to 5.30 p.m. Due to the restoration of the interior of Westerkerk, the entrance is now located at the rear end of the church (at Keizersgracht).

Actueel

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Privacy

Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Begroting PKA
De begroting voor 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam is beschikbaar ter inzage (klik hier). Deze begroting kwam tot stand mede dankzij de hulp van de penningmeesters en kerkrentmeesters van de wijkgemeenten. Reacties op de begroting kunnen naar de PKA worden gemaild.

ANBI

De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Liturgie kerkdiensten
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van zondagochtend 24 maart 2019. De liturgie voor de cantatedienst op 24 maart vindt u hier. Aanvang 17.00 uur, locatie Oude Lutherse Kerk, Singel 411 / hoek Spui. 

Overige informatie
Preekrooster 2019, Tref maart 2019

Een steiger rond het Duyschot Orgel

We zijn nu halverwege de tweede maand van de restauratie van de binnenkant van de Westerkerk. De kerkdiensten op zondagmorgen en de Braambosgebeden vieren we in de oostelijke helft van de kerk: het is al vertrouwd geworden, zoals ook de ingang van de kerk aan de Keizersgracht. Wat nog wennen is: het grote Duyschot Orgel is nu ook niet meer zichtbaar vanwege de scheidingswand van steigers en folie, gebouwd tussen de helft waar gewerkt wordt en de helft waar de kerkdiensten plaatsvinden. Niet allen voor de stukkadoors, ook voor de restaurateurs van het Duyschot Orgel worden talloze steigers geplaatst. Als het orgel gedemonteerd is, kan het stucwerk straks beginnen.
Vanwege de restauratie is de kerk de komende maanden op doordeweekse dagen gesloten voor bezoekers en voor activiteiten. NAP Nieuws besteedde in een kort item aandacht aan de restauratie.