Concert op geboortedag Rembrandt

Wester RembrandtDe schilder Rembrandt van Rijn kent iedereen. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, Hollandse meesters van de 17e eeuw. Al is het feitelijke jaar betwist, sinds de zeventiende eeuw wordt 15 juli 1606 als geboortedatum aangehouden.
Tegen het einde van zijn leven betrok Rembrandt een kleinere huurwoning aan de Rozengracht 184, op steenworp afstand van de Westerkerk.  Hij stierf op 4 oktober 1669 en werd begraven in een gehuurd graf in de Westerkerk. De plaats van het graf is onbekend. In 1906 werd ter nagedachtenis in de noordelijke zijbeuk een gedenkteken geplaatst. Deze is gemaakt naar het voorbeeld van de plaquette die te zien is in de achtergrond van de Nachtwacht.
Op woensdag 15 juli werd een concert georganiseerd ter ere van de geboortedag van Rembrandt. Jeroen Koopman speelde muziek uit de tijd van Rembrandt zoals werken van Jan Pieterzoon Sweelinck en Anthoni Van Noordt.

Unieke avond over het Geneefs Psalter

psalterOp woensdag 17 juni jl. verzorgden prof dr Mirjam van Veen (Vrije Universiteit Amsterdam) en Jos van der Kooy in de Westerkerk een avond over het Geneefs Psalter, de 16e-eeuwse berijming van de 150 psalmen die werd gemaakt voor de protestantse eredienst. Er werd op deze avond daarom ook ferm gezongen: psalmen in de berijming van Datheen, de berijming van 1773 en de Nieuwe Berijming uit de tweede helft van de 20e eeuw. Naast de ontstaansgeschiedenis van het Geneefs Psalter stonden Mirjam van Veen en Jos van der Kooy stil bij de wijze waarop deze Psalmen de eeuwen door zijn gebruikt. Jos van der Kooy speelde tevens werken van Jan Pieterszoon Sweelinck, Anthoni van Noordt en Jan Zwart, die gebaseerd zijn op een Psalm. Deze avond bleek een waardige afsluiting van het Westerwijs-seizoen 2014-2015 en een mooie opening naar een zomer in de Westerkerk, waarin Psalmen zullen klinken tijdens de orgelconcerten en tijdens de kerkdiensten.

Verbonden in verdriet

Op donderdagavond 24 juli, precies een week na de vliegramp met Malaysian Airlinesvlucht MH17, openen tientallen Amsterdamse kerken tussen 19.00-20.30 hun deuren om mensen gelegenheid te geven stil te staan bij de ramp. Ook de Westerkerk. Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken, en als zij dat willen iets opschrijven in een gedachtenisboek.
Om 20.00 uur luiden de kerkklokken van de ongeveer vijftig deelnemende kerken als teken van verbondenheid met slachtoffers en nabestaanden. Er zijn ook enkele kerken in de omgeving van Amsterdam die zich hebben aangesloten bij dit initiatief.
Bij de ramp zijn ook Amsterdamse slachtoffers gevallen. En vele Amsterdammers hebben vrienden, familie, collega's of kennissen verloren. Daarnaast zijn er veel Amsterdammers die hun medeleven willen betuigen aan de nabestaanden. Om hen de gelegenheid te geven stil te staan bij dit verdriet nam de Protestantse Kerk Amsterdam het initiatief voor deze vorm van herdenken. Veel kerken reageerden directk en stellen hun kerken van harte open.
Een overzicht van de circa vijftig kerken die donderdagavond open zijn, is te vinden op www.protestantsamsterdam.nl.

Albert Schweitzeravond

Vrijdag 20 september 2013 - Albert Schweitzer Nu

Albert Schweitzer1913 – 2013 Honderd jaar Lambaréné.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd aan de vooravond van de Internationale Dag voor de Vrede op
21 september in samenwerking met het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF). De avond zal worden geleid door ds Fokkelien Oosterwijk van de Westerkerk.
100 jaar geleden verliet Dr Albert Schweitzer en zijn vrouw de Elzas om te werken in het Frans Equatoriaal Afrika in Lambaréné. "Nu begint onze nieuwe arbeid in ons nieuwe Vaderland". Wat is de betekenis van zijn visie "Eerbied voor het leven" in onze wereld ?
Tijdens de bijeenkomst worden verbanden gelegd van het gedachtegoed en het werk van Schweitzer naar het vredesdenken van nu. Hoe vertalen wij deze thema's naar onze tijd? Zijn zij nog steeds van grote betekenis en waarden en hoe worden ze vertaald binnen onze huidige maatschappij? Het leven en werk van Albert Schweitzer en de vijf thema's van zijn gedachtegoed zal worden belicht door: 

1. Muziek : Barend Schuurman.
Barend Schuurman studeerde theologie in Amsterdam en Straatsburg en tevens hoofdvak dwarsfluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Frans Vester. In 1966 wordt Schuurman benoemd tot cantor-dirigent van de Laurenskerk in Rotterdam. Hij richt er de Laurenscantorij op, waarmee hij een grote ontwikkeling op gang brengt in de Laurenskerk, zowel op het gebied van de kerkmuziek als op het gebied van de koormuziek in het algemeen. In 1996 is Schuurman betrokken bij de oprichting van het Laurens-Bachorkest; in 2002 richt hij ook het Laurens-Bach collegium op.
Van 1982 tot 2002 is Schuurman docent koordirectie aan het Rotterdams conservatorium; ook doceert hij enkele jaren kerkmuziek aan de conservatoria van Rotterdam en Den Haag. Verder publiceerde hij o.a. in 2008 "Albert Schweitzer over Johann Sebastian Bach" en "J. S. Bach - Matthäus Passion. Over de achtergronden van het libretto".
Bekijk het volledige artikel Via Albert Schweitzer naar Bach (RD) (nov 2008) via http://www.refdag.nl/boeken/via_albert_schweitzer_naar_bach_1_288523

2. Theologie: ds. Ari van Buuren
Ari van Buuren is theoloog, gestalt-therapeut en intercultureel consulent. Hij heeft ervaring in het onderwijs, de kerk en de gezondheidszorg. In het UMC Utrecht was hij hoofd van de Dienst voor Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging. Hij pionierde op het gebied van de interculturele zorg. Hij is actief in de interreligieuze dialoog o.a. via United Religious Initiative URI, Instituur voor Religieuze studies, INTRA en de Society for intercultural Pastoral care, SiPCC.
Meer informatie http://www.bezielendesprekers.nl/spreker/ari-van-buuren-2/

3. Gezondheidszorg: Frits van der Hoeven
Frits van der Hoeven (1938) is gepensioneerd (tropen)arts en is van 2000 tot eind 2012 bestuursvoorzitter geweest van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF). In de jaren zeventig werkte hij zeven jaar als uitgezonden arts in Zambia. Vervolgens is hij 22 jaar werkzaam geweest als arts en medisch adviseur voor Kerk in Actie/ICCO in Azië en Afrika, waarbij hij zich vooral richtte op de HIV/Aids problematiek.
'Dokter Aids' werd Frits van der Hoeven, arts en medisch adviseur voor Kerk in Actie en ICCO, een interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, begin jaren negentig genoemd. De titel was niet alleen positief bedoeld. Toen in Afrika de HIV epidemie losbarstte, schreef Van der Hoeven zijn eerste alarmerende beleidsnotities. HIV en Aids dreigen een catastrofale ramp te worden, waarschuwde hij. Weinig mensen zagen de ernst van de situatie in. Van der Hoeven was lang een roepende in de woestijn. Bekijk het hele artikel uit 2002 via http://www.ikonrtv.nl/ikonlive/incThemaContent.asp? tId=7&oId=81

4. Ethiek : prof. Dr. Johan Goud
Johan Goud (1950, Dordrecht) studeerde theologie en filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2009 hoogleraar 'Religie en zingeving in literatuur en kunst' aan de Universiteit Utrecht. Johan Goud (1950). Tevens werkt hij als remonstrants predikant en besteedt veel aandacht aan de relaties tussen geloof en cultuur als programmacoördinator bij het Haagse Uytenbogaertcentrum. Hij publiceert over uiteenlopende thema's, o.a. over de filosofie van Levinas, over de ethiek van Schweitzer (in Albert Schweitzer: Voor het leven, 2008) en over de poëzie van Rutger Kopland (in Het leven volgens Rutger Kopland, 2012).

5. Vredesmissie/duurzaamheid : prof.dr.ir. Louise O. Fresco
Na een carrière bij de Verenigde Naties en Wageningen Universiteit werd prof. dr. ir. Louise O. Fresco in 2006 benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Zij is honorary professor aan Wageningen University en lid van de KNAW. Tevens is zij o.a kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest en lid van de Praemium Erasmianum Foundation. Zij publiceerde een drietal romans en schrijft een tweewekelijkse column in de NRC. Najaar 2012 verscheen haar boek Hamburgers in het Paradijs. Voedsel in tijden van Schaarste en Overvloed. Voor meer informatie over Louise O. Fresco http://www.louiseofresco.com/index.htm
De sprekers zullen worden afgewisseld met muzikale intermezzi van Jos van der Kooy (cantor/ organist van de Westerkerk) en Marian Jaspers Fayer (fluitist).


Dit belooft een zeer boeiend en inspirerende avond te worden!
Aanvang: 20.00 uur; deuren open vanaf 19.30 uur.
Toegang: 10 euro.
Graag aanmelden via : onder vermelding van"Albert Schweitzer Nu".