Samen zingen: avondliederen

Kalender
Datum
wo 16 jan 20:00 - 22:00

Beschrijving

Samen gaan we avondliederen zingen in de kerk. Er ligt een accent op Engelse liederen, die we in het Engels en Nederlands zingen. Zo sluit deze avond aan op de geslaagde lezing over de Anglicaanse Evensong van november jl. Ook meerstemmig zingen staat op het programma. We zoeken aansluiting bij de vroege kerk door het zingen van een avondhymne in het Latijn.
Mocht u een verzoek voor een lied hebben, wilt u dat dan melden aan Jos van der Kooy?
U kunt hem zondags aanspreken of mailen op . Jos van der Kooy leidt de liederen in en begeleidt u op het koororgel. U mag desgewenst vertellen waarom een lied u in het bijzonder aanspreekt.
Samen zingen, samen praten, elkaar ontmoeten, dat zijn de uitgangspunten van deze avond.