Samen zingen: Liederen uit Valerius’ Nederlandtse Gedenck-clanck, 1626, aan de Amsterdamse grachten

Kalender
Datum
wo 24 apr 20:00 - 22:00

Beschrijving

Op woensdag 24 april om 20.00 uur zingen we liederen uit Valerius’ Nederlandstse Gedenck-clanck. Ook tijdens de restauratie komen we in de kerk bijeen, ingang Keizersgracht, bij het Homomonument.
Een niet gering aantal van deze liederen is te vinden in het Liedboek en is bruikbaar als kerklied. Ze worden graag gezongen rond 4 en 5 mei, wanneer we stilstaan bij slachtoffers van oorlogsgeweld en onderdrukking en bij het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de Duitse bezetting waren deze liederen verboden en werden ze in het verborgene gezongen. De liederen hebben alles te maken met de Nederlandse Opstand, ook bekend als de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Je begeeft je met deze liederen ook op glad ijs: immers, voor je het weet span je de Eeuwige voor het karretje van nationale gevoelens en worden Nederlanders een nieuw uitverkoren volk. Voorwaar, een ijdel gebruik van de Naam des HEEREN!

Op glad ijs lopen is op een aangename manier spannend, mits je het voorzichtig doet. Al zingend sporen we de theologische valkuilen op, zodat we er niet met open ogen invallen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, een zingend mens voor drie! Vanuit dat gewaarschuwd zijn houden we ons bezig met het Wilhelmus, dat ook in het Liedboek staat.
We trekken lijnen naar het hedendaagse kerklied. Huub Oosterhuis dichtte veel liederen op melodieën uit Valerius’ Gedenck-clanck. En we zingen uit de Psalmen: u zult ontdekken dat Valerius leentjebuur speelde bij teksten en melodieën uit het Geneefs Psalter, waaruit wij ook wekelijks zingen.

We maken gebruik van het tijdelijke orgel. Ik zal u de werking ervan uitleggen en laat het horen in muziek van Amsterdammers uit de Gouden Eeuw, Jan Pieterszoon Sweelinck en Anthoni van Noort.
Kerklied, vaderlandse geschiedenis, een stukje Amsterdamse historie en dat in de Wester, Gods eigen grachtenhuis aan de Prinsengracht in onze welsaâmgevoegd’ en welgebouwde stad aan Amstel en Y! Wat een prachtgelegenheid om het lied Aan de Amsterdamse Grachten te zingen en ook daarvan de achtergronden te belichten!

Mocht u een verzoek voor een lied hebben, wilt u dat dan melden aan Jos van der Kooy? U kunt hem zondags aanspreken of mailen op