Samen zingen: Psalmen en Psalmliederen

Kalender
Datum
wo 27 feb 20:00 - 22:00

Beschrijving

Op woensdag 27 februari om 20.00 uur gaan we samen avondliederen zingen in de kerk. Ook tijdens de restauratie komen we in de kerk bijeen voor deze avonden. U kunt de kerk binnengaan aan de zijde van de Keizersgracht, door de rechter deur gezien met de rug naar de gracht.

Het thema is die avond: Psalmen en Psalmliederen. Veel gezangen zijn gebaseerd op Psalmteksten. De Psalmen kun je op velerlei wijzen zingen. Zondags zingen we uit het Geneefs psalter, maar er zijn ook veel andere vormen. Te denken valt aan Gregoriaans en de Engelse Psalmtraditie. Ook in liederen van Huub Oosterhuis komen flarden van Psalmen voor.
Meerstemmig zingen staat eveneens op het programma. We zoeken aansluiting bij de vroege kerk door het zingen van een Psalm in het Latijn.

Mocht u een verzoek voor een lied hebben, wilt u dat dan melden aan Jos van der Kooy? U kunt hem zondags aanspreken of mailen op .
Jos van der Kooy leidt de liederen in en begeleidt u op het orgel en de piano. U mag desgewenst vertellen waarom een lied u in het bijzonder aanspreekt. Samen zingen, samen praten, elkaar ontmoeten, dat zijn de uitgangspunten van deze avond. We nemen tijd voor liederen, voor zingen en voor elkaar.

Op 16 januari jl. was de eerste avond in deze serie. De avond was heel geslaagd; er werd veel gezongen in verschillende talen. Er waren verzoeken binnengekomen en een paar bezoekers deelden hun ervaringen met liederen.
We hebben de indruk dat deze formule in een behoefte voorziet. Al zingend komen we gezamenlijk op adem en verhaal. U bent hartelijk welkom met familie, vrienden en kennissen!