Grachtenfestival: Norea Quirijnen (altviool) en Evan Bogerd

Kalender
Datum
ma 15 aug 13:00 - 14:00

Beschrijving

‘Jongtalent in de oude Wester’: vier jongetalentvolle musici treden deze week op met Evan Bogerd achter het orgel!

Een specialeplek is ingeruimd voor de winnaars van het succesvolle Duyschot Orgelconcours.Op woensdag 17 augustus treden David Strijbis en Wibren Jonkers op in hetPrijswinnaarsconcert: aanvang 16.00 uur.

De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.