Matthäus-Passion door Concertkoor Baarn en Vocaal Ensemble Fioretto

Kalender
Datum
za 24 mrt 14:00 - 18:00

Beschrijving

Op zaterdag 24 maart om 14.00 uur zalThijs Kramer de Matthäus-Passion van Bach uitvoeren in de Westerkerk vanAmsterdam. Medewerkenden zijn Concertkoor Baarn, Vocaal Ensemble Fioretto,Jongenskoor Waterland, Het Promenade Orkest, Jan Jansen en Wybe Kooijmans,continuo, Frans Fiselier, Christus, Marten Smeding Evangelist, Elma van denDool, sopraan, Myra Kroese, alt, Erik Janse, tenor en Bas Kuijlenburg, bas.

Tientallen kerenvertolkte Thijs Kramer de Matthäus, vele malen met KCOV Excelsior in hetConcertgebouw. In 2007 ontving hij hiervoor de bronzen Concertgebouwpenning. Ook voerdehij de MP uit met andere koren, zoals met de Händelvereniging in de Westerkerk vanEnkhuizen en die van Amsterdam, met COV Ex Animo in de Pieterskerk en deHooglandse Kerk in Leiden, met COV Hilversum en met Concertkoor Breda in de Sint-Gertrudiskerkin Bergen op Zoom.
Zo’n 40 keer speeldeThijs Kramer de orgelpartij in uitvoeringen van Piet van Egmond, niet alleen inAmsterdam, maar ook in Aardenburg, Parijs en Regensburg.

Kenmerkendvoor de uitvoeringen onder leiding van Thijs Kramer is zijn veerkrachtige tekstgeoriënteerdeinterpretatie. Zo probeert hij de bedoeling van de componist zo goed mogelijktot uitdrukking te brengen.

Kaartenkosten € 45,00 eerste rang, € 37,50 reguliere plaatsen en € 15,00 jongeren t/m18 jaar en studenten. Verkoop via de websites van de koren www.concertkoorbaarn.nl en www.vocaalensemblefioretto.nl