Braambosgebed in de Veertigdagentijd

Kalender
Agenda
Datum
vr 29 mrt 17:00 - 17:30

Beschrijving

Al staat de kerk vol steigers, op vrijdagmiddag wordt het stil. Waar tot op dat moment het doordeweekse getik van de steigerbouwers en het gehak van de stukadoors door de ruimte galmen, klinkt in de Veertigdagentijd - op de zes vrijdagen voorafgaand aan Pasen - in de Westerkerk vanaf 17 uur orgelmuziek, óók al wordt de kerk gerestaureerd.
Jos van der Kooy speelt orgelkoralen (uit de tijd) van Johann Sebastian Bach. Te midden van de stilte horen we woorden uit de Bijbel en van dichters uit onze tijd. Dit jaar staan daarbij zes mensen centraal, waarmee Jezus een bijzonder contact had en die zich door die ontmoeting voor een keuze gesteld zagen.

We zingen daar een passend lied bij, dat ook in het Engels gezongen kan worden, immers: zowel mensen van dichtbij als uit verdere windstreken zijn van harte welkom. De liturgie is dan ook tweetalig beschikbaar. Er is ruimte voor eigen gedachten, gebed, stilte en het aansteken van een kaars in het Brandend Braambos.

Weet wel dat de ingang van de kerk nu aan de andere kant, aan de kant van de Keizersgracht is. De deur gaat om 16.45 uur open. Heel hartelijk welkom!Liturg: dr. Cristina Pumplun

Data: 8, 15, 22 en 29 maart / 5 en 12 april 2019Tijd: 17.00 - 17.30 uur
Ingang: Keizersgrachtkant