Braambosgebeden in de Veertigdagentijd / Evening Prayer in Lent

FlyerBBG40dagen2020In de zes weken voorafgaand aan Pasen worden in de Westerkerk de Braambosgebeden in de Veertigdagentijd gehouden: korte avondgebeden, rust en bezinning in het midden van de stad rond de lichten van het Brandend Braambos. Met orgelmuziek van o.a. Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn, woorden uit de Bijbel, een gedicht, een lied, gebed en stilte. Zowel mensen van dichtbij als uit verdere windstreken zijn van harte welkom. De liturgie is dan ook in het Nederlands en Engels beschikbaar.
Liturg: Cristina Pumplun; organist: Evan Bogerd.
Data: 28 februari, 6 - 13 - 20 - 27 maart, 3 april. Tijd: 17.00-17.30 uur.
Loctie: Westerkerk, Prinsengracht 279


Join our short vespers in the 'Burning Bush' chapel, with Bible and poetry readings in English and Dutch, silence, a hymn and organ music. The full service sheet is available in English. So bring your relatives and friends when in Amsterdam.
Join us on 28 February, 6 - 13 - 20 - 27 March, 3 April from 5.00 to 5.30 p.m.

Preken uit de Wester

Wester kansel 2Preken die in de Westerkerk worden gehouden, zijn hier na te lezen, mits de predikant zijn of haar preek beschikbaar stelt. Klik hier voor de preek die ds. Ruurd van der Weg hield in de kerkdienst op 9 februari jl.

Achter de laatste steigers...

Orgelzonderplastic... wordt nu gaandeweg het grote Duyschotorgel weer zichtbaar.

Een heel jaar lang was het instrument verborgen achter een tot grote hoogte gespannen wit zeil, dat diende om het historische instrument te beschermen tegen het bouwstof dat vrijkwam tijdens de restauratie van de kerk.
Ondertussen is er door de firma Flentrop ook hard aan de restauratie van het orgel gewerkt.
De komende weken zullen duizenden pijpen teruggeplaatst worden en zal het orgel gestemd en geïntoneerd worden.

En dan mag het weer klinken! Iets, waar we reikhalzend naar uitzien.

De nieuwe koster-beheerder

JohnFaasse
Binnen de zoektocht naar een geschikte koster-beheerder volgden de ontwikkelingen elkaar de laatste maanden in razend tempo op. De sollicitatiecommissie ging binnen een kort tijdsbestek voor de derde achtereenvolgende keer op zoek naar een in alle opzichten geschikte koster-beheerder.
De Kerkenraad heeft ingestemd met de voordracht en zo zal John Faasse vanaf 1 februari starten als koster-beheerder van de Westerkerk.
John is een goede bekende in de Wester. Hij is o.a. voorzitter geweest van de kerkenraad, lid van de Stichting Vrienden en van het college van collectanten. Hij is in de Wester kind aan huis en hij koestert al vele jaren lang niet alleen grote liefde voor de kerk, maar ook voor het kerkgebouw. En zo zal hij nu als koster-beheerder zijn steentje bijdragen aan de groei en bloei van de Wester.