Braambosgebeden in de Advent / Advent Evening Prayers

Brandend Braambos 2Op vier vrijdagmiddagen in de weken voor kerst wordt er in de Westerkerk een korte vesper gehouden: een half uur rust en bezinning te midden van het drukke stadsgewoel rond de lichten van het 'Brandend Braambos'. Met orgelmuziek passend voor deze tijd van het jaar, woorden uit de Bijbel, poëzie, gebeden en stilte.
Het is fijn als u zich uiterlijk donderdag voorafgaand aan de vrijdag aanmeldt via Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met alle actuele RIVM-voorschriften

De Braambosgebeden in Advent zijn er op 27 november, 4, 11 en 18 december.
Tijd: 17.00-17.30 uur / Prinsengracht 279, Amsterdam

Join our Advent Evening Prayer at Westerkerk Amsterdam in the ‘Burning Bush’ Chapel: a 30-minute vesper around a unique piece of art and a place for prayer. With readings from the Bible, poetry, prayers (all in English and Dutch), moments of silence and Advent organ music. The service sheet is available in Dutch and English. Please register in advance via .
We warmly welcome you all!

Morgengebed in de Wester

BB3Elke ochtend wordt van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur een morgengebed gehouden bij het Brandende Braambos: een kort meditatief moment met stilte, een psalm en een gebed. Duur: 15 minuten. Deur open: 8.45 - 9.00 uur. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met alle actuele RIVM-voorschriften. Van harte welkom!

Kerstconcert 22 december

CGoYrRdXEAAR C2Op dinsdag 22 december speelt Evan Bogerd een (online) kerstconcert.
Vele bekende kerstliederen en werken zullen de revue passeren in een prachtig programma.
Het concert is te zien en te beluisteren via het YouTube kanaal van de Westerkerk.
Aanwezig zijn is wellicht ook mogelijk, houd hiervoor de website van de Westerkerk in de gaten.

Het concert is online te volgen via YouTube. Klik daarvoor hier.

Geef ! En help de Wester!

Fokke en SukkeFinancieel heeft de corona crisis de Westerkerk heel veel gekost, omdat veel van onze inkomstenbronnen - collectes, opbrengsten uit verhuur etc. - stil kwamen te liggen. Wij zijn daarom zeer blij voor alle steun die wij financieel of anderszins ontvangen! Tekenaar Jean-Marc van Tol heeft de Wester bijvoorbeeld deze cartoon van Fokke en Sukke ter beschikking gesteld.

De boodschap is duidelijk: wilt u het werk van de Wester financieel (blijven) steunen?
Daar zijn we enorm dankbaar voor.
Bijdragen kan via de collectepagina van de Westerkerk op deze site.

Ukunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op het getekende rekeningnummer NL47 RABO 0109 2797 00 t.n.v. Penningmeester Westerkerk.

Bjidragen gaat ook heel gemakkelijk via de app GivT. Voor uitleg en instructie m.b.t. downloaden en gebruiken van deze app, klik hier.
Voor meer informatie omtrent uw financiele bijdragen kunt u contact opnemen via

Preken uit de Wester

Wester kansel 2Preken die in de Westerkerk worden gehouden, zijn hier na te lezen, mits de predikant zijn of haar preek beschikbaar stelt. Klik hier voor de preek die ds. Herman Koetsveld hield in de dienst van 15 november jl. In het Prekenarchief (onder Kerkelijke Gemeente) kunt u de preken van voorgaande diensten terugvinden.