Morgengebed in de Wester

BB3Ook in de herfstvakantie wordt elke ochtend van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur een morgengebed gehouden bij het Brandende Braambos: een kort meditatief moment met stilte, een psalm en een gebed. Duur: 15 minuten. Deur open: 8.45 - 9.00 uur. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de RIVM-voorschriften. Van harte welkom!

Geef ! En help de Wester!

Fokke en SukkeFinancieel heeft de corona crisis de Westerkerk heel veel gekost, omdat veel van onze inkomstenbronnen - collectes, opbrengsten uit verhuur etc. - stil kwamen te liggen. Wij zijn daarom zeer blij voor alle steun die wij financieel of anderszins ontvangen! Tekenaar Jean-Marc van Tol heeft de Wester bijvoorbeeld deze cartoon van Fokke en Sukke ter beschikking gesteld.

De boodschap is duidelijk: wilt u het werk van de Wester financieel (blijven) steunen?
Daar zijn we enorm dankbaar voor.
Bijdragen kan via de collectepagina van de Westerkerk op deze site.

Ukunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op het getekende rekeningnummer NL47 RABO 0109 2797 00 t.n.v. Penningmeester Westerkerk.

Bjidragen gaat ook heel gemakkelijk via de app GivT. Voor uitleg en instructie m.b.t. downloaden en gebruiken van deze app, klik hier.
Voor meer informatie omtrent uw financiele bijdragen kunt u contact opnemen via

Hoofdlijnen...geloofsgesprek

lezenaar1Soms komt het er gewoon een tijdje niet van. Om eens de tijd te nemen voor je vragen over de zin en onzin van je leven, voor de vragen die altijd wel ergens in jezelf ronddarren, voor je verlangen je weg van het geloof te verdiepen en meer inhoud te geven. Deze serie avonden zijn bedoeld voor mensen die de persoonlijke bezinning op hun geloof ter hand willen nemen. Dat kunnen ook mensen zijn die (wellicht al een tijdje) overwegen belijdenis van hun geloof te willen doen. De eerste 6 eerste avonden zijn wat meer verkennend, in 7 wekelijkse vervolgavonden in de veertigdagentijd gaat het om de persoonlijke verdieping, uitlopend wellicht in de keuze om belijdenis te doen..
De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 6 oktober 20.00 uur in het Prinsenhuis. Kom ook!
Voor info of opgave: of 020 - 846 56 44.

Kaarsje branden in de Wester

Brandend Braambos 2De Westerkerk is op vrijdagmiddag geopend voor een kort moment van bezinning en de mogelijkheid om een kaars te branden bij het Brandend Braambos. De deuren van de Wester gaan daarvoor open tussen 15.30 uur en 17.00 uur.
Onder een aantal voorwaarden - zoals een maximum aantal bezoekers en het houden van 1,5 m afstand - bent u van harte welkom in de Wester.

Preken uit de Wester

Wester kansel 2Preken die in de Westerkerk worden gehouden, zijn hier na te lezen, mits de predikant zijn of haar preek beschikbaar stelt. Klik hier voor de preek die ds. Herman Koetsveld hield in de dienst van 20 september jl. In het Prekenarchief (onder Kerkelijke Gemeente) kunt u de preken van voorgaande diensten terugvinden.