Jos van der Kooy verruilt Protestantse Kerk Amsterdam voor Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Jos van der Kooy (67) verlaat per 1 januari 2020 de Protestantse Kerk Amsterdam. Dit in verband met het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 1981 is hij als cantor-organist verbonden aan de Westerkerk Amsterdam. Hij zal echter blijven musiceren en per diezelfde datum de functie van organist in de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam aanvaarden.
Jeroen Kramer, voorzitter van de kerkenraad van de Westerkerk, licht toe: "Wij danken Jos van der Kooy voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de kerkmuziek en de muziekcultuur in de Westerkerk. Met zijn orgelspel heeft hij tevens een wezenlijk aandeel gehad in de muziek tijdens de zondagse eredienst."

Westerkerk beroept Herman Koetsveld

Ds Herman Koetsveld wordt met ingang van 1 december a.s. de nieuwe predikant van de Westerkerk.

Herman Koetsveld is thans predikant in de Waterstaatskerk in Hengelo. Hij was eerder lid van de synode van de Protestantse Kerk Nederland en werkzaam als predikant in Zaandam en Rosmalen/Berlicum. In 2015 won Herman Koetsveld de Jan Hus Preekprijs. Samen met Enis Odaci schreef Herman het interviewboek ‘De Zeven Zuilen’, een boek waarin zeven vooraanstaande Nederlanders worden uitgedaagd om over God, geest en tijdgeest te spreken. Recent publiceerden zij het boek ‘Spiegelreis: een moslim en een christen op reis in elkaars geloof’. Een weergave van de fysieke en religieuze reis die Herman en Enis ondernemen in elkaars geloof.
Herman waardeert de combinatie van tradities en aandacht voor actualiteit en samenleving, een uitdagende wisselwerking tussen de ontwikkelingen in de samenleving en de ontwikkelingen in kerk, geloof en theologie. Dit sluit aan bij de signatuur van de Westerkerk, die zich verbonden voelt met de protestantse traditie en die wat waardevol is in die traditie verbindt op een eigentijdse manier met het dagelijkse leven van mensen.
Jeroen Kramer, voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Westerkerk licht toe: “Wij zijn verheugd dat wij na een zorgvuldig voorbereide en uitgevoerde beroepingsprocedure een nieuwe predikant hebben gevonden. Wij menen met Herman een predikant te hebben gevonden die past binnen de gemeente en signatuur van de Westerkerk en zien uit naar een intensieve samenwerking”.
Op 1 december zal Herman Koetsveld in de ochtenddienst van 10.30 uur worden bevestigd in de Westerkerk.