Preken uit de Wester

Wester kansel 2Preken die in de Westerkerk worden gehouden, zijn hier na te lezen, mits de predikant zijn of haar preek beschikbaar stelt. Klik hier voor de preek die ds. Herman Koetsveld hield in de dienst van 19 juli jl. In het Prekenarchief (onder Kerkelijke Gemeente) kunt u de preken van voorgaande diensten terugvinden.

Westerkerk in 360º

360gradenWilt u de Westerkerk bekijken vanaf elke plek, waar u maar bent? Dat kan!
Wandel de kerk binnen met behulp van een spectaculaire 360º opname.
Klik op deze link en volg vervolgens de pijlen.
Gebruik zo mogelijk een smartphone om alle functies van de opname optimaal te gebruiken.

Do you want to visit Westerkerk from home?
Visit us following this link.

Geef ! En help de Wester!

Fokke en SukkeFinancieel heeft de corona crisis de Westerkerk heel veel gekost, omdat veel van onze inkomstenbronnen - collectes, opbrengsten uit verhuur etc. - stil kwamen te liggen. Wij zijn daarom zeer blij voor alle steun die wij financieel of anderszins ontvangen! Tekenaar Jean-Marc van Tol heeft de Wester bijvoorbeeld deze cartoon van Fokke en Sukke ter beschikking gesteld.
De boodschap is duidelijk: wilt u het werk van de Wester financieel (blijven) steunen?
Daar zijn we enorm dankbaar voor. Bijdragen kan via de collectepagina van de Westerkerk op deze site. En u kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op het getekende rekeningnummer NL47 RABO 0109 2797 00 t.n.v. Penningmeester Westerkerk.
Voor meer informatie omtrent uw financiele bijdragen kunt u contact opnemen via

Kaarsje branden in de Wester

Brandend Braambos 2De Westerkerk is op twee momenten in de week geopend voor een kort moment van bezinning en de mogelijkheid om een kaars te branden bij het Brandend Braambos.
De deuren van de Wester gaan daarvoor open
op vrijdag tussen 15.30 uur en 17.00 uur.
Onder een aantal strikte voorwaarden - zoals een maximum aantal bezoekers en het houden van 1,5 m afstand - bent u op deze momenten van harte welkom in de Wester.

Werk aan de Wester

Orgel nieuw 14 04 20Werk aan de Wester! In deze korte film ziet u beelden van de herstelwerkzaamheden aan het Duyschot orgel van de Westerkerk in Amsterdam met een spectaculaire time lapse video van de afbraak van de steigers om het orgel, samengesteld en geproduceert door de koster van de Westerkerk, John Faasse. Begeleid door de even spectaculaire Toccata in D-moll (BWV 565) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) door de cantor-organist van de Westerkerk Evan Bogerd.

Images of the restoring of the Duyschot organ of the Westerkerk in Amsterdam. With a spectacular time lapse video of the taking down of the scaffolding around the organ. Accompanied by the equally spectacular Toccata in D minor (BWV 565) by Johann Sebastian Bach (1685-1750), played by cantor-organist Evan Bogerd. Production: John Faasse.