Word vrijwilliger!

vrijwilligers juni 2022Onlangs genoten de vrijwilligers van de Wester na afloop van de kerkdienst van een lunch, een prachtig mini-concert door organist Evan Bogerd en trompettist Sebastiaan Haverkate én van elkaars presentaties van al het goede vrijwilligerswerk dat in de Wester gebeurt.

Ook meedoen? We zoeken bijvoorbeeld nog klantvriendelijke vrijwilligers die in een team van 2 à 3 mensen wekelijks of één keer in de twee weken gastvrouw/gastheer willen zijn voor bezoekers van de Wester. Lijkt het je leuk? Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Westerkerk: 020-6247766. Aanmelden kan ook meteen via .

Blog over de Wester: kathedrale kerk in de stad

Wester va Rozengracht juni 22 kleinWat betekent het om iconische kerk in Amsterdam te zijn?
Missionair vicaris Cristina Pumplun schrijft dezer weken voor de website theologie.nl een theologisch drieluik "Hoe ben je kerk in de stad".
In het laatste en derde deel gaat het over de protestantse kathedraal (de Wester):

Zie ook deel 2 over de verhouding van kwaliteit en kwantiteit.
En in deel 1 gaat het over het scheppen van mogelijkheden voor mensen om een etappe op het pelgrimspad van hun leven te gaan, zonder de Geest voor de voeten te lopen

Westerkerk in 360º

360gradenWilt u de Westerkerk bekijken vanaf elke plek, waar u maar bent? Zeker nu de kerk vanwege de lockdown grotendeels niet toegankelijk is voor bezoekers? Dat kan!
Wandel de kerk binnen met behulp van een spectaculaire 360º opname.
Klik op deze link en volg vervolgens de pijlen.
Gebruik zo mogelijk een smartphone om alle functies van de opname optimaal te gebruiken.

Do you want to visit Westerkerk from home?
Visit us following this link.

Kerkdiensten in de Westerkerk

Wester liggend met bogen juni 2022De behoefte aan mentaal welzijn en geestelijke bijstand is groter dan ooit door de beperkingen die de coronamaatregelen stellen aan mensen.

De kerkenraad van de Westerkerk Amsterdam erkent vanuit haar overtuiging het belang van geestelijk welzijn en het gezamenlijk beleven van het geloof, en wil zo veel mogelijk mensen pastorale zorg en geestelijke bijstand bieden om te voorzien in deze behoefte, zoals het houden van kerkdiensten en gebedsmomenten.

De kerkenraad heeft kennis genomen van de maatregelen van de overheid zoals gecommuniceerd in de persconferentie van vrijdag 14 januari jl. en het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl.
Onder voorwaarde van het toepassen van passende maatregelen om de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen wordt een aantal richtlijnen gehanteerd voor de kerkdiensten en gebedsmomenten. Klik hier voor meer informatie. Alle kerkdiensten worden tevens als livestream via Youtube of Kerkdienstgemist uitgezonden.

Voor actuele informatie: kijk op deze site en volg onze sociale media (facebook, instagram, twitter).
Voor vragen naar individueel pastoraat klik hier