Goede wensen vanuit de Wester

ster WvdW 12 01 22In het eerste 'Woord van de Wester' van 2022  delen we vanuit de Wester de wensen die naar ons in de kersttijd zijn toegebracht door kerkgangers, buurtgenoten en toeristen. Want er zaten hele mooie wensen bij. Om de chaos de kop in te drukken. Om hoop van te krijgen. Om blij van te worden. Om het licht te zien.
Klik hier om dit 'Woord van de Wester' te zien.

Beeld: John Faasse, productie: Westerkoster. Met Herman Koetsveld, Cristina Pumplun en Evan Bogerd.

Kerkdiensten in de Westerkerk

Wester liggend met bogen juni 2022De behoefte aan mentaal welzijn en geestelijke bijstand is groter dan ooit door de beperkingen die de coronamaatregelen stellen aan mensen.

De kerkenraad van de Westerkerk Amsterdam erkent vanuit haar overtuiging het belang van geestelijk welzijn en het gezamenlijk beleven van het geloof, en wil zo veel mogelijk mensen pastorale zorg en geestelijke bijstand bieden om te voorzien in deze behoefte, zoals het houden van kerkdiensten en gebedsmomenten.

De kerkenraad heeft kennis genomen van de maatregelen van de overheid zoals gecommuniceerd in de persconferentie van vrijdag 14 januari jl. en het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl.
Onder voorwaarde van het toepassen van passende maatregelen om de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen wordt een aantal richtlijnen gehanteerd voor de kerkdiensten en gebedsmomenten. Klik hier voor meer informatie. Alle kerkdiensten worden tevens als livestream via Youtube of Kerkdienstgemist uitgezonden.

Voor actuele informatie: kijk op deze site en volg onze sociale media (facebook, instagram, twitter).
Voor vragen naar individueel pastoraat klik hier

"Petrus in het land" vanuit de Wester

Luchter zijbeukOp eerste kerstdag, 25 december, zond de KRO/NCRV het programma "Petrus in het land" uit vanuit de Wester. Met ds. Herman Koetsveld en mensen in en rondom de Wester.
Klik hier om het programma terug te zien.