Actueel

Wester avond en vogelKerken in de Wester en corona
In overeenstemming met de regelgeving vanuit de overheid en de daarbij aansluitende richtlijnen van de Protestantse Kerk kunnen ook in de Westerkerk onder inachtneming van regels vanaf 5 juli weer kerkdiensten gehouden worden. Voor de orde van dienst van zondag 12 juli klik hier.

Voor een bezoek doordeweeks is de Westerkerk op vrijdag tussen 15.30 en 17.00 uur geopend. Ook dan gelden de nodige regels.

Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek: er is een pastoraal team dat bestaat uit de predikant en twee pastoraal-ouderlingen. Pastorale gesprekken vinden in eerste instantie op verzoek en telefonisch plaats. Indien u daarvan gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Westerkerk: 020 - 624 77 66, Mocht u praktische hulp kunnen gebruiken, dan kunt u daarvoor ook bij het burennetwerk terecht: Burennetwerk.

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
Voor inspiratie en bemoediging in deze tijd heeft de Protestantse Kerk een inspiratiepagina samengesteld. Klik daarvoor hier. De PKA is geïnteresseerd in uw reactie op de online kerkdiensten die in PKA-verband worden gehouden. Voor deelname een het korte onderzoek klik hier.

Privacy
Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.
Overige informatie: Preekrooster 2020; Tref juli 2020