Woorden uit het Vredesgebed

Braambos Vredesgebed 02 03 22Tijdens het Vredesgebed voor Oekraïne las Herman Koetsveld "Ik dacht".
Bij het verlaten van de kerk staken mensen kaarsen aan in het 'Brandend Braambos'.

Ik dacht – en daar had ik zo
mijn redenen voor
nou ja ik ik bedoel
de hele wereld eigenlijk –
ik dacht
nu begrijpen we het
nu pakken we het
nu weten we het
nu - en niet morgen
nu gaan we zorgen
voor onze aarde
want we hebben niet
veel tijd meer het intens
kwetsbare iets minder
kwetsbaar te maken
misschien misschien
voor de kinderen dus

Ik dacht – en daar had ik
zo mijn redenen voor –
ik dacht
nu gaat niemand
dat toch meer doen
dat verwoesten dat doden
dat domweg de diepste pijn
kerven in harten van wie
net als ik genieten
normaal gesproken dan
van kinderen in de voorjaarszon

Ik dacht – en daar had ik
zo mijn redenen voor –
maar mijn denken
hapert mijn ziel krampt
mijn hart kromt
en alles in mij
maar dan ook alles
roept – hoort er iemand? –
nu en niet morgen
spreek o geest van kracht
van liefde van meelijden met
van moed,
van ja ik hoor
en ja ik zie
helderder dan ooit
jij en ik wij en jullie
ik bedoel de hele wereld eigenlijk
zo kostbaar kwetsbaar
voluit te leven
in vrede
in vrede
in vrede

Herman Koetsveld