Woord van de Wester

Westerkerk Woord van de Wester IIIn deze periode, waarin de Westerkerkgemeente en onze gasten niet bij elkaar kunnen komen in ons mooie kerkgebouw, kunt u elke week via het YouTube-kanaal van de Westerkerk genieten van een korte dienst met de tekst van de betreffende zondag, een overweging, een gebed en orgelmuziek. Voorganger is ds Herman Koetsveld. Evan Bogerd bespeelt het orgel, Elena van Slogteren (sopraan) zingt.
Voor de opname van 28/29 maart klik hier.

Collecte
Nu wij in de Westerkerk niet kunnen collecteren tijdens de kerkdienst vragen wij graag uw steun op een andere manier. Als het u mogelijk is, zijn wij heel blij met uw bijdrage op rekeningnummer NL51 RABO 0313 5519 28 t.n.v. 'Westerkerkgemeente Amsterdam'. U vindt hier de collectedoelen voor 29 maart. Vermeld alstublieft de datum van de zondag waarvoor uw bijdrage is bestemd en het doel.
Geeft u gewoonlijk via GIVT? Dat kan ook vanuit huis en ook nog eens gesplitst in de drie collectes. De collectedoelen van 29 maart staan in de link hierboven.