Hoofdlijnen...geloofsgesprek

lezenaar1Soms komt het er gewoon een tijdje niet van. Om eens de tijd te nemen voor je vragen over de zin en onzin van je leven, voor de vragen die altijd wel ergens in jezelf ronddarren, voor je verlangen je weg van het geloof te verdiepen en meer inhoud te geven. Deze serie avonden zijn bedoeld voor mensen die de persoonlijke bezinning op hun geloof ter hand willen nemen. Dat kunnen ook mensen zijn die (wellicht al een tijdje) overwegen belijdenis van hun geloof te willen doen. De eerste 6 eerste avonden zijn wat meer verkennend, in 7 wekelijkse vervolgavonden in de veertigdagentijd gaat het om de persoonlijke verdieping, uitlopend wellicht in de keuze om belijdenis te doen..
De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 6 oktober 20.00 uur in het Prinsenhuis. Kom ook!
Voor info of opgave: of 020 - 846 56 44.