Jos van der Kooy verruilt Protestantse Kerk Amsterdam voor Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Jos van der Kooy (67) verlaat per 1 januari 2020 de Protestantse Kerk Amsterdam. Dit in verband met het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 1981 is hij als cantor-organist verbonden aan de Westerkerk Amsterdam. Hij zal echter blijven musiceren en per diezelfde datum de functie van organist in de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam aanvaarden.
Jeroen Kramer, voorzitter van de kerkenraad van de Westerkerk, licht toe: "Wij danken Jos van der Kooy voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de kerkmuziek en de muziekcultuur in de Westerkerk. Met zijn orgelspel heeft hij tevens een wezenlijk aandeel gehad in de muziek tijdens de zondagse eredienst."