Geef voor je kerk!

Eind januari werd de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer gestart. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis waarop onze activiteiten zijn gebouwd! Met uw bijdrage aan kerkbalans helpt u om de Wester ook in 2019 voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te laten zijn. De kerk krijgt geen subsidie en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Voor nieuwe activiteiten en voor alles wat er aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële bijdrage onmisbaar. Het kan voor u heel interessant zijn uw kerkelijke bijdrage als periodieke schenking te geven. In dat geval is uw bijdrage voor 100% fiscaal aftrekbaar. Dit is via het secretariaat snel en eenvoudig te regelen.Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom. Kijk op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans voor meer informatie en de mogelijkheid om online te doneren. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!