Geef ! En help de Wester!

Fokke en SukkeFinancieel heeft de corona crisis de Westerkerk heel veel gekost, omdat veel van onze inkomstenbronnen - collectes, opbrengsten uit verhuur etc. - stil kwamen te liggen. Wij zijn daarom zeer blij voor alle steun die wij financieel of anderszins ontvangen! Tekenaar Jean-Marc van Tol heeft de Wester bijvoorbeeld deze cartoon van Fokke en Sukke ter beschikking gesteld.

De boodschap is duidelijk: wilt u het werk van de Wester financieel (blijven) steunen?
Daar zijn we enorm dankbaar voor.
Bijdragen kan via de collectepagina van de Westerkerk op deze site.

Ukunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op het getekende rekeningnummer NL47 RABO 0109 2797 00 t.n.v. Penningmeester Westerkerk.

Bjidragen gaat ook heel gemakkelijk via de app GivT. Voor uitleg en instructie m.b.t. downloaden en gebruiken van deze app, klik hier.
Voor meer informatie omtrent uw financiele bijdragen kunt u contact opnemen via