Geef ook nu voor de Wester!

c Kerkbalans nwestijl2020lcHet is voor velen van u een moeilijke tijd: sociale contacten staan op een laag pitje en veel activiteiten die gepland stonden gaan niet door, zelfs de vertrouwde kerkdiensten in de Westerkerk niet. Maar het gemeentewerk ligt daarmee zeker niet stil! We doen ons uiterste best om via de telefoon en digitaal met u verbonden te blijven. Daarom graag uw aandacht voor de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse ‘contributieactie’ van de kerk. Een kerk krijgt geen subsidie - ook nu niet - en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Mocht u het nog niet gedaan hebben: doe mee aan Actie Kerkbalans en geef voor de Westerkerk!
U kunt dit doen via rekeningnummer NL90 RABO 0373 741 472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Kerkbalans 2020’. Voor meer informatie neem contact op via De opbrengst van Kerkbalans is volledig bestemd voor de Westerkerk. Hartelijk dank voor uw steun!