Woord van de Wester 7 maart - Petrus

Bloemen 7 maart 21In de filmvieringen vanuit de Westerkerk staan dit jaar op de zondagen voorafgaand aan Pasen personen centraal die Jezus in zijn laatste dagen nabij zijn geweest. Deze keer valt het licht op Petrus. De rots die op het laatst lijkt af te brokkelen en Jezus drie maal verloochent.
Met voorgangers dr. Cristina Pumplun en ds. Herman Koetsveld, organist Evan Bogerd en sopranen Paulien van der Werff en Elena van Slogteren.

Klik hier voor de filmviering van 7 maart.

Hebt u genoten van deze online filmviering? Alleen met uw steun kunnen we ons werk voortzetten. Klik hier voor informatie over de collectedoelen Uw bijdrage is dus heel erg welkom! Gebruik daarvoor de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928.
Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking': 'Collecte 7 maart 2021'.
Geeft u gewoonlijk via GIVT? Dat kan ook vanuit huis.

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Toren van hoopIn de Veertigdagentijd, de zes weken voorafgaand aan Pasen, staat op deze plaats dagelijks een tekst ter overdenking, bezinning en bemoediging.

Op de zestiende dag in de Veertigdagentijd stemt Herman Koetsveld in met de goede gedachten van een naamgenoot.

Online Braambosgebed in de Veertigdagentijd

Braambos Herman nov 2020In de zes weken voorafgaand aan Pasen worden in de Westerkerk alweer een aantal jaren de Braambosgebeden in de Veertigdagentijd gehouden.
Dit jaar gebeurt dat vanwege COVID-19 via live stream. Zo kunt u online deelnemen aan deze korte avondgebeden rond de lichten van het Brandend Braambos in de Westerkerk. Organist Evan Bogerd speelt orgelmuziek die past bij de tijd van het jaar, er klinken woorden uit de Bijbel, een gedicht en een gebed.
Data: 5, 12, 19 en 26 maart. Tijd: 17.00-17.30 uur.
De Braambosgebeden zijn te volgen via kerkdienstgemist: klik daarvoor hier.
En via youtube.

Kerkdiensten online

Kaars en paarse bloemenAlle kerkdiensten zullen t/m 28 maart als filmviering online uitgezonden worden.
Door de zeer ingrijpende lockdown en op advies van de Protestantse Kerk Nederland heeft de kerkenraad van de Westerkerk besloten om tot maart geen kerkdiensten te houden waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Via deze website en sociale media wordt elke zondag een korte filmviering "Woord van de Wester" uitgezonden.

In maart is de Westerkerk op dinsdag en vrijdag van 15.00-16.30 uur open voor bezinning en bemoediging en om een kaarsje te branden. Iedereen is van harte welkom!

Actueel

westertorenDe Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich hier aan.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Preekrooster 2021; Tref maart 2021