De laatste werkzaamheden

Restauratie 04 11 19Ook aan de oostkant van de Westerkerk, waar sinds augustus hard werd gewerkt aan de restauratie van de binnenmuren, vordert het werk dezer weken gestaag. Er is gestuukt en geschilderd, vaak vanuit de hoog opgebouwde steigers. Deze worden nu laag voor laag weer afgebroken en de resultaten van de restauratie worden meter voor meter zichtbaar. Over enkele weken zal ook de steigermuur, die de Westerkerk sinds februari van dit jaar in tweeën deelde, stapsgewijs afgebroken worden en zullen we sinds lange tijd weer kunnen genieten van ons gehele kerkgebouw. Iets om van harte naar uit te zien!

Zingend uitkijken naar Advent

Wester in avondblauwOp woensdag 20 november om 20.00 uur vindt er in de Wester weer een kerkmuziekavond plaats  o.l.v. cantor-organist Jos van der Kooy.

We zingen met elkaar liederen voor de Advent en liederen uit de intrededienst van onze nieuwe predikant op 1 december. En we horen het één en ander over dichters en componisten van de liederen. Wees van harte welkom op deze interactieve en musicale avond!
Locatie: Prinsengracht 279
Tijd: 20.00-21.30 uur
De toegang is gratis.

Actueel

42572188De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.

Privacy

Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Jaarrekeningen 2018 PKA en Diakonie
De jaarrekening 2018 van de Protestantse Kerk Amsterdam is beschikbaar ter inzage: klik hier.
Ook de jaarrekening 2018 van de Protestantse Diakonie is ter inzage: klik hier. Reacties en vragen kunnen worden gemaild naar de PKA.
Voor inzage in de begroting voor 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam klik hier.

ANBI

De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Liturgie kerkdiensten
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de dienst op zondag 17 november 2019.

Overige informatie
Preekrooster 2019, Tref november 2019

Cantatedienst in de Wester: Kaiserrequiem

Cantatedienstnov19Op zondagmiddag 24 november om 17.00 uur klinkt in de Westerkerk tijdens de cantatedienst op Eeuwigheidszondag het Kaiserrequiem van Johann Joseph Fux (1660-1741).
Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet, Jenny Haisma en Linde Schinkel (sopraan), Ingeborg Bröcheler (alt), Felipe Carlos (tenor) en Kees-Jan de Koning (bas) brengen dit bijzondere requiem olv dirigent JanJoost van Elburg ten gehore. Voorganger in deze dienst is dr Cristina Pumplun, organist is Jos van der Kooy.
De toegang is vrij, maar wij zijn zeer blij met een gulle gift.

Preken vanuit de Wester

volle kerkPreken en overdenkingen die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek van dr. C.M. Pumplun, gehouden op 27 oktober tijdens de cantatedienst in de Westerkerk.