Orgelmarathon in de Wester

Orgel van onderVoor de tweede keer arriveert de orgelmarathon in de Westerkerk en wel op woensdag 27 januari.
De orgelmarathon is een ‘corona initiatief’ van orgelliefhebber Samuël Strijbis.

Vijf organisten spelen een gevarieerd programma live via YouTube.
Op 27 januari ligt het accent op improvisatie.

De meewerkende organisten zijn dan: Sander van den Houten, Jos van der Kooy, Geerten Liefting, André van Vliet en Evan Bogerd.

Dit concert begint om 19.00 uur en is te bekijken via Youtube.

Klik hier om het concert online bij te wonen.

Woord van de Wester 17 januari

Pasen 2020Een kan met water en een fles wijn op tafel én een verhaal van evangelist Johannes boordevol symboliek: hoe het delen van de 'gewone' dingen in je leven bijzondere gevolgen kan hebben. Met voorganger ds. Herman Koetsveld, organist Evan Bogerd en sopraan Elena van Slogteren.

Klik hier voor de filmviering van 17 januari.

Steunt u onze online kerkdiensten juist in deze hele moeilijke tijd? Alleen met uw steun kunnen we ons werk voortzetten. Uw bijdrage is dus heel erg welkom!
Gebruik daarvoor de collectelink van de Westerkerk op deze site. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking' de datum van de zondag waar uw bijdrage voor geldt.Geeft u gewoonlijk via GIVT? Dat kan ook vanuit huis.

Geef voor én om de Wester!

c Kerkbalans 2021 cmykActie Kerkbalans 2021
Wat betekent de kerk voor u, voor jou?
De antwoorden kunnen heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver weg, van vragen stellen. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor velen is!
Wat de kerk - de Wester! - financieel voor u van waarde is kunt u laten blijken tijdens de Actie Kerkbalans.
Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van 'Kerkbalans Westerkerk'.

Kerkdiensten online

20170117 152630Alle kerkdiensten zullen t/m 7 februari als filmviering online uitgezonden worden.
Door de zeer ingrijpende lockdown en op advies van de Protestantse Kerk Nederland heeft de kerkenraad van de Westerkerk besloten om tot in februari geen kerkdiensten te houden waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Via deze website en sociale media wordt elke zondag een korte filmviering "Woord van de Wester" uitgezonden.

Vanaf 26 januari is de Westerkerk op dinsdag en vrijdag van 15.30-17.00 uur open voor bezinning en bemoediging en om een kaarsje te branden. Iedereen is van harte welkom!

Actueel

westertorenDe Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich hier aan.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Preekrooster 2020; Preekrooster 2021; Tref december 2020 - januari 2021