Woord van de Wester

Westerkerk Woord van de Wester IIIn deze periode, waarin de Westerkerkgemeente en onze gasten niet bij elkaar kunnen komen in ons mooie kerkgebouw, kunt u elke week via het YouTube-kanaal van de Westerkerk genieten van een korte dienst met de tekst van de betreffende zondag, een overweging, een gebed en orgelmuziek. Voorganger is ds Herman Koetsveld. Evan Bogerd bespeelt het orgel, Elena van Slogteren (sopraan) zingt.
Voor de opname van 28/29 maart klik hier.

Collecte
Nu wij in de Westerkerk niet kunnen collecteren tijdens de kerkdienst vragen wij graag uw steun op een andere manier. Als het u mogelijk is, zijn wij heel blij met uw bijdrage op rekeningnummer NL51 RABO 0313 5519 28 t.n.v. 'Westerkerkgemeente Amsterdam'. U vindt hier de collectedoelen voor 29 maart. Vermeld alstublieft de datum van de zondag waarvoor uw bijdrage is bestemd en het doel.
Geeft u gewoonlijk via GIVT? Dat kan ook vanuit huis en ook nog eens gesplitst in de drie collectes. De collectedoelen van 29 maart staan in de link hierboven.

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

amaryllis verder uit 2De deuren van de Westerkerk mogen dan wel gesloten zijn, maar de kerk blijft 'open' voor zoekende woorden naar hoop en vertrouwen.
Vanaf nu treft u op deze plaats en via onze sociale media kanalen elke dag een tekst aan en op zondag een opname vanuit de Wester.

Op deze 27e dag in de Veertigdagentijd: een lied.

Kerkdiensten en bijeenkomsten afgelast

2012 12 06 10.59.02Gezien de maatregelen vanuit de overheid en de richtlijnen van de Protestantse Kerk heeft de kerkenraad van de Westerkerk besloten om alle kerkdiensten en bijeenkomsten van de Westerkerk af te gelasten. Dit geldt ook voor de Braambosgebeden en cantatediensten. Tevens is de Westerkerk gesloten voor bezoek. Wij doen graag al het mogelijke om gezamenlijk te proberen verdere verspreiding van het virus te beperken. De huidige maatregelen gelden in principe tot 6 april, maar houdt u alsjeblieft deze website goed in de gaten voor tussentijdse updates.
Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek: er is een pastoraal team dat bestaat uit de predikant, de vicaris en twee pastoraal-ouderlingen. Pastorale gesprekken vinden in eerste instantie op verzoek en telefonisch plaats. Indien u daarvan gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Westerkerk: 020 - 624 77 66, Mocht u praktische hulp kunnen gebruiken, dan kunt u daarvoor ook bij het burennetwerk terecht: Burennetwerk

Actueel

Wester in avondblauwKlokken van Hoop en Troost
Samen met klokken van vele kerken in Nederland luidden de klokken van de Wester op 18 en 25 maart om 19 uur een kwartier lang om mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van het sociaal isolement heen en om steun uit te drukken voor allen die ziek zijn en voor wie hen verzorgen. Een cameraploeg van SBS6 legde het moment op 18 maart vast. Ook op de komende woensdagen zullen de klokken van de Wester zich laten horen.

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
Privacy
Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.
Overige informatie
Preekrooster 2020; Tref april 2020

Geef ook nu voor de Wester!

c Kerkbalans nwestijl2020lcHet is voor velen van u een moeilijke tijd: sociale contacten staan op een laag pitje en veel activiteiten die gepland stonden gaan niet door, zelfs de vertrouwde kerkdiensten in de Westerkerk niet. Maar het gemeentewerk ligt daarmee zeker niet stil! We doen ons uiterste best om via de telefoon en digitaal met u verbonden te blijven. Daarom graag uw aandacht voor de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse ‘contributieactie’ van de kerk. Een kerk krijgt geen subsidie - ook nu niet - en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Mocht u het nog niet gedaan hebben: doe mee aan Actie Kerkbalans en geef voor de Westerkerk!
U kunt dit doen via rekeningnummer NL90 RABO 0373 741 472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Kerkbalans 2020’. Voor meer informatie neem contact op via De opbrengst van Kerkbalans is volledig bestemd voor de Westerkerk. Hartelijk dank voor uw steun!