Kerkmuziekavond rond het Engelse lied

Op woensdag 17 juli om 20.00 uur vindt in de Westerkerk de zevende avond van de serie 'Kerkliederen' olv Jos van der Kooy plaats.

Veel activiteiten in kerk, school en maatschappij liggen in de zomer stil. Dus als u gedurende het reguliere seizoen te veel activiteiten hebt om kerkmuziek-avonden te bezoeken, dan ligt hier uw kans. Hartelijk welkom!
Op veler verzoek richten we ons in juli en augustus op Engelse kerkliederen en hun achtergronden. We zingen in het Engels en beproeven ook bewerkingen en vertalingen in het Nederlands. Zo wordt er op zo'n avond natuurlijk heel veel gezongen, maar ook de achtergrond van de liederen en hun plek in de kerkdienst komen aan bod. Hebt u een favoriete Engelse hymn? Geef uw verzoek door aan
Ondanks de restauratiewerkzaamheden kunnen deze avonden in Westerkerk gehouden worden. De ingang is wel aan de zijde van de Keizersgracht, door de rechter deur gezien vanaf de gracht.
Iedereen is van harte welkom op deze interactieve en musicale avond! Toegang is gratis.

Onder het hoge gewelf

Meer dan vijf maanden is er hard gewerkt door architect en aannemer, steigerbouwers, stukadoors en ten slotte de schilders: de restauratiewerkzaamheden aan de westkant van de Westerkerk zijn bijna gereed. De steigers worden daar alweer plank voor plank en buis voor buis afgebroken en naar de oostkant van de kerk overgebracht. Daar zullen ze weer opgebouwd worden om ook aan die kant van de Westerkerk het stucwerk te restaureren. Nog enkele weken en dan zullen de kerkdiensten gehouden worden aan de westkant van de kerk en zal aan de oostkant gebikt, gestukt en geschilderd worden. Nu staat de steiger aan de westkant nog hoog tot aan het gewelf (foto: ¬© Archivolt Architecten), straks houden we daar onze kerkdiensten: om naar uit te zien! 

Preken vanuit de Wester

Preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek van dr Jan Peter Schouten, gehouden op 9 juni in de Westerkerk.

Actueel

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.

Privacy

Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Jaarrekeningen 2018 PKA en Diakonie
De jaarrekening 2018 van de Protestantse Kerk Amsterdam is beschikbaar ter inzage: klik hier.
Ook de jaarrekening 2018 van de Protestantse Diakonie is ter inzage: klik hier. Reacties en vragen kunnen worden gemaild naar de PKA.
Voor inzage in de begroting voor 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam klik hier.

ANBI

De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Liturgie kerkdiensten
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de kerkdienst op zondag 14 juli 2019. 

Overige informatie
Preekrooster 2019, Tref juli - augustus 2019