Muren van eeuwen geleden

Op grote hoogte werken de stukkadoors de afgelopen weken aan de restauratie van de binnenkant van de Westerkerk. Op de plekken waar zout - dat door de metselwerkzaamheden in de 17e eeuw in het voegwerk terecht is gekomen - door het stucwerk heen slaat, wordt het pleister van de muur gebikt. Zo staan wij oog in oog met het metselwerk dat door de bouwers van de kerk bijna 400 jaar geleden is aangebracht, heel bijzonder. De stuccadoors en de schilders restaureren vervolgens deze plekken zodat de kerk ook aan de binnenkant weer zo stralend helder wordt als architect Hendrik de Keyser haar heeft bedoeld te zijn ( foto: ¬© Archivolt Architecten).

Actueel

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.

Privacy

Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Jaarrekeningen 2018 PKA en Diakonie
De jaarrekening 2018 van de Protestantse Kerk Amsterdam is beschikbaar ter inzage: klik hier.
Ook de jaarrekening 2018 van de Protestantse Diakonie is ter inzage: klik hier. Reacties en vragen kunnen worden gemaild naar de PKA.
Voor inzage in de begroting voor 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam klik hier.

ANBI

De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Liturgie kerkdiensten
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de kerkdienst op zondag 23 juni 2019. 

Overige informatie
Preekrooster 2019, Tref juni 2019

Preken vanuit de Wester

Preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek van dr Jan Peter Schouten, gehouden op 9 juni in de Westerkerk.