Jos van der Kooy en Evan Bogerd in concert

Orgel schuin onderOp zaterdagmiddag 11 juli geven organist Jos van der Kooy en Evan Bogerd een bijzonder concert op het Duyschot Orgel in de Westerkerk,
Het concert begint om 15.00 uur.

U bent van harte welkom voor dit gratis toegankelijke concert. Wel dient u zich aan te melden via deze link.
RIVM maatregelen dienen te worden nageleefd: volgt u s.v.p. de aanwijzingen van de staf en de vrijwilligers van de Westerkerk op.

Het concert zal tevens live gestreamd worden.

Kerkdiensten in de Wester in juli 2020

Tref voorkant juni 2020Vanaf 1 juli mogen kerken hun deuren weer openen voor een kerkdienst. Wij zijn daarom blij dat wij u weer kunnen verwelkomen bij de kerkdiensten in de Westerkerk. Helaas gaat dat niet meer zo gemakkelijk als voorheen. Voor alle noodzakelijke informatie en instructies voor het aanmelden voor een kerkdienst klik hier. We zorgen er graag voor dat iedereen kan genieten van de diensten op een veilige manier. Daarvoor is het van belang dat alle RIVM maatregelen worden nageleefd en dat u altijd de aanwijzingen van de staf/vrijwilligers opvolgt.
En dat u zich uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag opgeeft door te mailen naar
Het Gebruiksplan Westerkerk vindt u hier.

Mocht u de diensten in de Westerkerk niet kunnen bijwonen dan verwijzen wij graag naar onze korte online diensten: het wekelijkse 'Woord van de Wester'.

Geef ! En help de Wester!

Fokke en SukkeHet is voor velen van u de afgelopen maanden een moeilijke tijd geweest. Zelfs de vertrouwde kerkdiensten en andere activiteiten in de Westerkerk moest u missen. Gelukkig waren er de online filmvieringen en orgelconcerten en persoonlijke contacten. Financieel heeft deze periode ook de Westerkerk heel veel gekost, omdat veel van onze inkomstenbronnen - collectes, opbrengsten uit verhuur etc. - stil kwamen te liggen.
Wij zijn daarom zeer blij voor alle steun die wij financieel of anderszins ontvangen! Tekenaar Jean-Marc van Tol heeft de Wester bijvoorbeeld deze cartoon van Fokke en Sukke ter beschikking gesteld.
De boodschap is duidelijk: wilt u het werk van de Wester financieel (blijven) steunen?
Daar zijn we enorm dankbaar voor. Bijdragen kan via de collectepagina van de Westerkerk op deze site. En u kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op het getekende rekeningnummer NL47 RABO 0109 2797 00 t.n.v. Penningmeester Westerkerk.
Voor meer informatie omtrent uw financiele bijdragen kunt u contact opnemen via

Kaarsje branden in de Wester

Brandend Braambos 2De Westerkerk is op twee momenten in de week geopend voor een kort moment van bezinning en de mogelijkheid om een kaars te branden bij het Brandend Braambos.
De deuren van de Wester gaan daarvoor open
op vrijdag tussen 15.30 uur en 17.00 uur.
Onder een aantal strikte voorwaarden - zoals een maximum aantal bezoekers en het houden van 1,5 m afstand - bent u op deze momenten van harte welkom in de Wester.

Actueel

Wester avond en vogelKerken in de Wester en corona
In overeenstemming met de regelgeving vanuit de overheid en de daarbij aansluitende richtlijnen van de Protestantse Kerk kunnen ook in de Westerkerk onder inachtneming van regels vanaf 5 juli weer kerkdiensten gehouden worden. Voor de orde van dienst van zondag 12 juli klik hier.

Voor een bezoek doordeweeks is de Westerkerk op vrijdag tussen 15.30 en 17.00 uur geopend. Ook dan gelden de nodige regels.

Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek: er is een pastoraal team dat bestaat uit de predikant en twee pastoraal-ouderlingen. Pastorale gesprekken vinden in eerste instantie op verzoek en telefonisch plaats. Indien u daarvan gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Westerkerk: 020 - 624 77 66, Mocht u praktische hulp kunnen gebruiken, dan kunt u daarvoor ook bij het burennetwerk terecht: Burennetwerk.

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
Voor inspiratie en bemoediging in deze tijd heeft de Protestantse Kerk een inspiratiepagina samengesteld. Klik daarvoor hier. De PKA is geïnteresseerd in uw reactie op de online kerkdiensten die in PKA-verband worden gehouden. Voor deelname een het korte onderzoek klik hier.

Privacy
Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.
Overige informatie: Preekrooster 2020; Tref juli 2020