Kerkdienst 18 april

Pasen 2021 3De kerkdienst op 18 april in de Westerkerk zal te volgen zijn via livestream. Voorganger is ds. Herman Koetsveld, organist is Evan Bogerd. M.m.v. Elena van Slogteren (sopraan)
De links voor de live stream worden op deze plaats beschikbaar gemaakt, via kerkdienstgemist en via youtube
U kunt de liturgie downloaden. Klik daarvoor hier.

Steunt u de Wester in deze moeilijke tijd? Alleen met uw steun kunnen we ons werk voortzetten. Wij zijn zeer blij met uw bijdrage en steun! Klik hier voor informatie over de collectedoelen. Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking' : 'Collecte 18 april'.

M.i.v. 1 april maximaal 30 kerkgangers welkom tijdens de diensten, mits men zich van tevoren opgeeft. Mee vieren? Mail vanaf de maandag voorafgaand aan de betreffende zondag naar met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Let op het volgen van het gebruiksplan en de diverse maatregelen om de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen.

De Wester heeft u nodig!

WesterwittetulpenEr gebeurt veel moois in de kerk. Juist ook in deze corona-tijd!
Om dat te kunnen blijven doen is uw financiële steun hard nodig. Dat kan heel gemakkelijk op drie manieren:

Zoals bijdragen in de collecte rondom de gestreamde kerkdiensten (de informatie per zondag vindt u hier).

En zeker ook met uw spontane steun in deze tijd, waarin kerken en culturele instellingen het bijzonder zwaar hebben. Mocht u ons willen helpen kan dat via NL47 RABO 0109 2797 00 .

En, tenslotte, als u de Wester wilt steunen via Kerkbalans 2021 vindt u hier alle informatie.

De Wester is open...

Deur... om een kaarsje te branden, voor een persoonlijk moment, voor bezinning en bemoediging.
U bent van harte welkom!
Op de dinsdagen en vrijdagen in april van 15.00-16.30 uur.

Actueel

westertorenDe Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich hier aan.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Preekrooster 2021; Tref april 2021

Kerkdiensten in de Wester

wester kerck kleinIn de Westerkerk kunnen vanwege Covid-19 maximaal 30 personen de kerkdienst bezoeken. U kunt vanaf de maandag voorafgaand aan de zondag uzelf aanmelden voor de kerkdienst via Zonder aanmelding vooraf zijn er meestal geen plaatsen meer beschikbaar.
Strikte inachtneming van de Covid-19 maatregelen is zeer belangrijk. Voor de noodzakelijke informatie over voorwaarden en instructies klik hier.

Alle kerkdiensten worden live gestreamd en zijn te volgen via kerkdienstgemist en op YouTube.