Nog één cantatedienst voor de zomer...


Op zondag 26 mei om 17.00 uur bent u van harte welkom voor de laatste cantatedienst van het seizoen 2018/19.
In verband met de restauratie van de Westerkerk zijn wij ook voor deze cantatedienst te gast bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, in de Oude Lutherse Kerk op het Spui (hoek Singel 411).

Het Westerkerkkoor, ensemble 't Kabinet en solisten brengen dan o.l.v. JanJoost van Elburg Johann Sebastian Bachs cantate "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch" (BWV 86) en het motet "Unser Vater in dem Himmel" van Gottfried August Homilius (1714-1785) ten gehore.

Voorganger in deze cantatedienst is dr. Cristina Pumplun en Jos van der Kooy bespeelt het grote orgel in de Oude Lutherse Kerk.

Kom luisteren naar schitterende barokmuziek in de setting van een kerkdienst aan het eind van de zondagmiddag hartje Amsterdam!

Vanuit grote hoogte

Sinds drie maanden wordt er hard gewerkt aan de restauratie van de binnenkant van de Westerkerk. Aan de westkant van de kerk rijzen de steigers 26 meter omhoog. Een evenzo hoge steigerwand beschermt het oostelijke gedeelte van de kerk, waar de kerkdiensten op zondagochtenden en de Braambosgebeden op vrijdagmiddagen worden gehouden, voor al het stof dat los zal komen als de stuccadoors aan het werk zijn. De foto (© Archivolt Architecten) biedt een spectaculaire inkijk vanaf grote hoogte.
Vanwege de restauratie is het de komende maanden niet mogelijk de kerk op doordeweekse dagen te bezoeken. De ingang voor de zondagse eredienst bevindt zich aan de Keizersgracht kant van de kerk.

Actueel

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Privacy

Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Begroting PKA
De begroting voor 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam is beschikbaar ter inzage (klik hier). Deze begroting kwam tot stand mede dankzij de hulp van de penningmeesters en kerkrentmeesters van de wijkgemeenten. Reacties op de begroting kunnen naar de PKA worden gemaild.

ANBI

De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Liturgie kerkdiensten
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de kerkdienst op zondagochtend 26 mei 2019. De liturgie voor de cantatedienst op 26 mei vindt u hier. De cantate wordt uitgevoerd in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 / hoek Spui, aanvang 17.00 uur. 

Overige informatie
Preekrooster 2019, Tref mei 2019

Preken vanuit de Wester

Preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek die prof. dr. M.G.K. van Veen hield op 5 mei jongstleden. En klik hier voor de preek van ds. Ruurd van der Weg, gehouden op 12 mei in de Westerkerk.