Pasen in de Westerkerk

Op Stille Zaterdag 20 april begint de Paaswake in de Westerkerk om 22.00 uur in een donkere kerk. Let op: de ingang van de kerk is vanwege de restauratie gelegen aan de kant van de Keizersgracht.
De nieuwe paaskaars wordt de kerk binnengedragen. Jos van der Kooy bespeelt het orgel en Elena van Slogteren (sopraan) zingt. Prof dr Mirjam van Veen leidt deze bijzondere dienst.

Op Paasmorgen 21 april begint de dienst in de Westerkerk om 10.30 uur. De ingang van de kerk is vanwege de restauratie gelegen aan de kant van de Keizersgracht. Prof dr Henk de Roest gaat voor in de feesterlijke Paasdienst. Jos van der Kooy bespeelt het orgel en Elena van Slogteren (sopraan) zingt.

Visiting Amsterdam at Easter?
Join our Easter Vigil on Saturday 20 April 10.00 - 11.00 pm. and
our Easter Sunday service on 21 April 10.30 am, will be held at Westerkerk. Service sheet available in English.
The entrance to the church is at Keizersgracht.
Join us and celebrate Easter at Westerkerk!

Vanuit grote hoogte

Sinds twee maanden wordt er hard gewerkt aan de restauratie van de binnenkant van de Westerkerk. Aan de westkant van de kerk rijzen de steigers 26 meter omhoog. Een evenzo hoge steigerwand beschermt het oostelijke gedeelte van de kerk, waar de kerkdiensten op zondagmorgen en de Braambosgebeden op vrijdagmiddag worden gehouden voor al het stof dat los zal komen als de stuccadoors aan het werk gaan. De foto (gemaakt door Archivolt) biedt een inkijkje vanaf grote hoogte. Helaas is het de komende maanden niet mogelijk de kerk op doordeweekse dagen te bezoeken.

Actueel

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Privacy

Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving. Ga naar de site van de PKA voor meer info. Mocht u vragen hebben, of van mening zijn dat uw persoonsrecht niet goed wordt nageleefd, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Begroting PKA
De begroting voor 2019 van de Protestantse Kerk Amsterdam is beschikbaar ter inzage (klik hier). Deze begroting kwam tot stand mede dankzij de hulp van de penningmeesters en kerkrentmeesters van de wijkgemeenten. Reacties op de begroting kunnen naar de PKA worden gemaild.

ANBI

De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk.

Liturgie kerkdiensten
De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de cantatedienst op vrijdagavond 19 april, hier voor de dienst op Stille Zaterdag 20 april en hier voor de Paasochtenddienst op zondag 21 april 2019. 

Overige informatie
Preekrooster 2019, Tref april 2019

Geef voor je kerk!

Eind januari werd de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer gestart. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis waarop onze activiteiten zijn gebouwd! Met uw bijdrage aan kerkbalans helpt u om de Wester ook in 2019 voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te laten zijn. De kerk krijgt geen subsidie en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Voor nieuwe activiteiten en voor alles wat er aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële bijdrage onmisbaar. Het kan voor u heel interessant zijn uw kerkelijke bijdrage als periodieke schenking te geven. In dat geval is uw bijdrage voor 100% fiscaal aftrekbaar. Dit is via het secretariaat snel en eenvoudig te regelen.Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom. Kijk op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans voor meer informatie en de mogelijkheid om online te doneren. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Preken vanuit de Wester

Preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek van dr. A.F. Troost, gehouden op 31 maart in de Westerkerk.