IMAG1355Missionair vicaris

De missionair vicaris, dr Cristina Pumplun M.Th., ondersteunt de Westerkerk bij de externe presentatie van de kerk, in activiteiten op het raakvlak van geloof en cultuur, die gericht zijn op het aantrekken van mensen van buiten de kerk. Mensen die niet met kerk en geloof zijn opgevoed of die ervan vervreemd zijn geraakt. Hun vragen op het gebied van leven en geloof staan daarbij centraal.

Zo is de missionair vicaris verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten rond het Brandend Braambos, zoals de ‘Braambosgebeden’. In het kader van het programma Westerwijs organiseert zij diverse activiteiten zoals lezingen en concerten. In februari jl. heeft zij het Westersymposium 'Nadenken over de ziel' georganiseerd. Zij coördineert de presentatie van de verschillende activiteiten van de Westerkerk, o.a. via Westerwijs, ons maandblad Tref., de website, facebook en twitter. Zij is aanspreekpunt voor wie van heinde en ver de Westerkerk bezoeken. Zij werkt aan de interreligieuze dialoog en de talrijke mogelijkheden waarmee een vertaalslag kan worden gemaakt tussen geloof, kerk en cultuur. In dat kader ontvangt zij regelmatig geïnteresseerden uit binnen- en buitenland en geeft informatie over het werk van de Westerkerk als kerk in het centrum van de metropool Amsterdam.

Dr Cristina Pumplun is gepromoveerd op een proefschrift over de dichterlijke taal van 17e eeuwse gebedenboeken. Voordat zij als missionair vicaris van de Westerkerk ging werken, was zij universitair docent Duitse letterkunde en secretaris van het Thomas Instituut te Utrecht (een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg). Naast haar werk studeerde zij aan de Protestantse Theologische Universiteit en heeft met succes de Master Godgeleerdheid/Gemeentepredikant (Master of Theology) afgerond.

Desgewenst kunt u per mail contact opnemen met Cristina Pumplun: