Braambosgebeden in de Veertigdagentijd

brandendbraambosOp de vrijdagen in de zes weken voor Pasen worden bij het Brandend Braambos korte middaggebeden gehouden: een half uur rust en bezinning temidden van het drukke stadsgewoel. Rond de lichten van het Brandend Braambos worden woorden uit de bijbel gelezen en is er ruimte voor gebed, stilte en orgelmuziek. Jos van der Kooy speelt uit het 'Orgelbüchlein' van Johann Sebastian Bach steeds een koraalvoorspel passend bij de Veertigdagentijd, deze zes weken van voorbereiding op Pasen.
De Braambosgebeden worden geleid door de missionair vicaris van de Westerkerk, dr Cristina Pumplun.
De Braambosgebeden in de Veertigdagentijd worden gehouden op vrijdag 27 februari en 6, 13, 20 en 27 maart, steeds van 17.00-17.30 uur.

Protestantse Kerk vraagt leden naar kijk op toekomst van de kerk

De twee miljoen gemeente-leden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van 'hun' kerk. Het onderzoek wil gemeenteleden laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Nog nooit eerder heeft de Protestantse Kerk op haar leden op zo'n grote schaal betrokken bij haar plannen. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode: "De toekomst van onze kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk zijn er al gesprekken met deskundigen, classis en kerkenraden over dit onderwerp geweest. Maar we vinden het belangrijk dat echt iedereen over de toekomst van de kerk kan meepraten. Iedereen die de toekomst van de kerk belangrijk vindt, roep ik op deze vragenlijst in te vullen."
In de vragenlijst wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Gemeente-zijn & gemeenteleven
• Beleving van het ambt
• Bovenplaatselijk en landelijk kerk-zijn
• Imago van de Protestantse Kerk in Nederland
• (Persoonlijk) geloof
Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar waar mensen in hun gemeente door geïnspireerd worden; waar predikanten volgens hun gemeenteleden goed in moeten zijn; de hoeveelheid tijd die kerkenraadsleden aan hun ambt besteden; het beoordelen van ideeën die door deskundigen geopperd zijn voor de toekomst van de kerk. De vragenlijst is te vinden via deze website en kan tot en met 31 maart 2015 worden ingevuld.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Klik hier voor: liturgie 1 maart 2015 .
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2014-2015 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.


Actie Kerkbalans 2015

Kerkbalans20152Eind januari valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u weer mee?
We zijn in het nieuwe jaar weer veel van plan. Ons werk kost structureel meer dan we met elkaar opbrengen. Daarom durven we onze betrokken kerkleden een vrijblijvende vraag te stellen. Wilt u overwegen uw bijdrage voor 2015 te verhogen, als uw financiële situatie dat toelaat? Bijvoorbeeld met een tientje per maand? Maar ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee!
Dankzij uw gift blijft onze kerk in balans. Doe daarom het toezeggingsformulier op de bus zodra u het hebt ontvangen of maak digitaal uw bijdrage over. Het IBAN-nummer voor Actie Kerkbalans is:
NL35 FVLB 0635 8012 13 tnv Protestantse Gemeente Amsterdam ovv 'Actie Kerkbalans 2015' tgv Westerkerk.
Voor meer informatie: www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Actueel

Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2015, TREF. maart 2015Westerwijs 2014-1015


Westerkerk Schild

Meer weten over de Wester?

Draagt u de Westerkerk ook een warm hart toe en wilt u bijdragen aan het in stand houden van deze veel bezochte en vrij toegankelijke kerk? Word dan Vriend. Klik op het logo van de Vrienden van de Wester.


Restauratie

De restauratie van de Westerkerk is in volle gang! Delen van de kerk staat al weer maanden in de steigers en zowel binnen als buiten wordt hard gewerkt aan oplossingen voor het vochtprobleem dat de binnenmuren aantast. Op de hoogte blijven van de restauratievorderingen? Klik dan hier.


Virtuele bezichtiging

Voor een schitterende 360-graden bezichtiging van de omgeving van de Westerkerk klik hier! Voor het interieur klik hier.


Preek van de week

Wester kansel 2De preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website. Ook gastpredikanten worden gevraagd hun preek op onze site te laten plaatsen.
Klik hier de overdenking die ds. Sytze Ypma hield tijdens de cantatedienst op 22 februari 2015. Wilt u vorige preken nog eens rustig doorlezen? Klik dan op Prekenarchief in het menu Kerkelijke gemeente.

Meer artikelen...