Braambosgebeden in de Advent / Advent Evening Prayer

Korte avondgebeden in de Westerkerk: ruim een half uur rust en bezinning te midden van het drukke stadsgewoel rond de lichten van het Brandend Braambos. Met orgelmuziek passend bij de tijd van Advent, een gedicht, woorden uit de Bijbel, gebed, stilte en een lied. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, zijn de teksten ook in het Engels beschikbaar.
Liturg: Cristina Pumplun; o
rganist: Jos van der Kooy. Klik hier voor de flyer.
Vrijdag 9 en 16 december van 17.00-17.30 uur.
Short prayer services at Westerkerk Amsterdam around the Burning Bush: unique piece of art and a place for silent prayer. Short vespers with readings in English and Dutch, prayers, silence, a hymn and Advent organ music. The service sheet is also in English. You are warmly invited to join us at Westerkerk (next to Anne Frank's House). See the flyer for more information.
Fridays 9 and 16 December, 5.00-5.30 p.m.

Kerstdiensten in de Westerkerk

Van harte heten wij u in de kersttijd welkom in de feestelijke kerkdiensten in de Westerkerk!
Op 24 december a.s. is er de Kerstnachtdienst, die om 22.30 uur begint. (De deuren gaan om 22 uur open.) Wij adviseren u wel ruim op tijd te komen. Tijdens het wachten buiten kunt u genieten van carillonmuziek en samen met de Cappella Westerkerk zingen we vanaf 22.15 uur kerstliederen. Op Kerstmorgen, 25 december, begint de dienst om 10.30 uur. Voor bezoekers uit het buitenland is een liturgie in het Engels beschikbaar. Elena van Slogteren (sopraan) zal zingen,
Tijdens de cantatedienst op Tweede Kerstdag 26 december (aanvang 10.30 uur) zullen het Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet en solisten o.l.v. JanJoost van Elburg het eerste deel van de Messiah van Georg Friedrich Händel ten gehore brengen. Voorganger tijdens al deze diensten is ds. F.W. Oosterwijk, organist is Jos van der Kooy.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de verwijzing naar de liederen die gezongen worden in plaats van de gehele tekst. Klik hier voor de liturgie van 11 december 2016. U kunt ook contact met ons opnemen.

Preek vanuit de Wester

Preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek die ds. J.-G. Heetderks hield op zondag 27 november 2016. Eerder in de Westerkerk gehouden preken zijn eveneens beschikbaar via het 'Prekenarchief' in het menu 'Kerkelijke Gemeente'.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2016, Tref. december 2016 - januari 2017