Max Reger op programma lunchconcert

Vanaf  mei tot oktober worden er in de Westerkerk elke vrijdag van 13.00 tot 13.30 uur gratis toegankelijke lunchconcerten gegeven door veelal jonge, zeer getalenteerde organisten en door de cantor-organist van de Westerkerk, Jos van der Kooy.
Tijdens het
lunchpauzeconcert op 26 augustus a.s. bespeelt Evan Bogerd de orgels in de Westerkerk. In het kader van de honderdste sterfdag van Max Reger speelt hij één van diens zeven monumentale koraalfantasieën.
Klik hier voor info over alle lunchconcerten.

Vluchten/Vrijheid/Vrede: Poëzie door Amsterdamse scholieren

Dichten, rappen, schrijven, zingen... in de Westerkerk op woensdag 21 september 2016, 15.00 - 16.30 uur
De Westerkerk en Amnesty International organiseren ook dit jaar weer een poëziewedstrijd voor middelbare scholieren op de Internationale Dag van de Vrede, 21 september 2016. Het thema is dit jaar: VLUCHTEN, VRIJHEID, VREDE. De wedstrijd is een jaarlijks terugkerend initiatief in de Westerkerk om middelbare scholieren te inspireren, actief mee te denken over het belang van vrede en over de actuele vluchtelingenproblematiek. Leerlingen vanaf de 2e klas worden uitgedaagd hun mening te verwoorden én hun creatieve talenten te tonen in een gedicht, rap, lied of kort verhaal. Na selectie door de eigen docenten mogen de leerlingen hun werk namens hun klas voordragen in de Westerkerk. Vervolgens kiest een jury de drie beste vertolkers én de school, die - dit jaar voor het eerst - de Wisselbeker in ontvangst mag nemen.
Voor de uitreiking zijn uitgenodigd: rapper Gideon Everduim - beter bekend als Gikkels - en de jonge dichteres des Vaderlands, Maaike Rijntjes. In de jury is ook de Stichting Het Anne Frank Huis vertegenwoordigd.
Om samen met de leerlingen het thema 'Vluchten, Vrijheid, Vrede' te verkennen, heeft Amnesty International kosteloos zowel gastlessen als het pakket 'Kinderen op de vlucht' aangeboden. 
Wilt u geïnspireerd en geraakt worden door jong geluid over het thema Vrede? Kom dan op de Internationale Dag van de Vrede naar de Westerkerk!

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo. 

 Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2016, Tref. juli/augustus,Westerwijs 2015-2016

Preek van de week

KanselPreken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek die ds. F.W. Oosterwijk hield tijdens de dienst op 31 juli 2016 en hier voor de preek die zij hield op 3 juli 2016. Eerder in de Westerkerk gehouden preken zijn eveneens beschikbaar via het 'Prekenarchief' in het menu 'Kerkelijke Gemeente'.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de verwijzing naar de liederen die gezongen worden in plaats van de gehele tekst. Klik hier voor de liturgie 21 augustus.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2015-2016 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.