Braambosgebeden in de Westerkerk

brandendbraambosHet 'Brandend Braambos' in de Westerkerk is een bijzondere plek om stil bij te zijn en een kaars te branden. Het ontstond naar een idee van ds Fokkelien Oosterwijk, geïnspireerd door het verhaal uit het Bijbelboek Exodus. God openbaart zich in een vlammende struik aan Mozes en maakt zijn naam bekend: "Ik zal er zijn". Het Brandend Braambos is ontworpen door beeldhouwer Hans 't Mannetje.

De Westerkerk is op de vier vrijdagen in september aan het eind van de middag geopend voor een half uur verstilling en bezinning. Rond de lichten van het Brandend Braambos worden woorden uit de bijbel gelezen. Er is ruimte voor gebed en stilte. De Braambosgebeden worden geleid door de missionair vicaris van de Westerkerk, dr Cristina Pumplun.

On Fridays in September you are warmly invited to join the Burning Bush Evening Prayers at Westerkerk. During these vespers, words will be read from the Bible and there will be room for prayers and silence.
Precentor: dr Cristina Pumplun.  

Vrijdag/Friday 4, 11, 18 & 25 September, 17.00-17.30 uur, Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam

Vredesmiddag

volle kerkEen middag in het teken van, voor en door de jeugd met als onderwerp: vrede!

De Westerkerk organiseert op donderdag 24 september 2015 in samenwerking met Amnesty International een gedichtenwedstrijd voor de middelbare scholen in Amsterdam. De scholen konden drie kandidaten uit de leerjaren 2, 3 en 4 afvaardigen en de leerkrachten hebben zelf een selectie van de geschreven gedichten gemaakt. Het onderwerp van de gedichten is "Vrede verbindt" - het thema van de Week van de vrede. De kandidaten komen met hun klasgenoten onder begeleiding van hun docent naar de voordrachten luisteren, die worden afgewisseld met optreden van het Leerorkest Amsterdam. Na de presentatie van het juryrapport volgt de prijsuitreiking waar een bekende dichter voor is uitgenodigd. De Anne Frankstichting maakt deel uit van de jury. Iedereen is welkom, toegang gratis. Er is een collecte voor het Leerorkest.

Donderdag 24 september, 14.00-16.00 uur, Westerkerk Amsterdam

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Klik hier voor: liturgie 30 augustus 2015.       
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2014-2015 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.


Kerk en kunst

Dit jaar organiseert de Westerkerk een vijftal lezingen over het thema Kerk en Kunst in Amsterdam. De lezingen worden georganiseerd in het kader van de missie van de Westerkerk ‘Geloven in het hart van Amsterdam’. De eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 21 april. Ingmar Sillius, conservator bij de Protestantse Kerk Amsterdam, verzorgde de aftrap van de lezingencyclus. Vol enthousiasme nam hij zijn gehoor mee in de ontstaansgeschiedenis van de Kapel ter Heilige Stede, na de Beeldenstorm en de Alteratie beter bekend als de Nieuwe Zijds Kapel. Dr. Arie de Groot wist op 26 mei alles te vertellen over de totstandkoning van protestante kerken en hun interieur.
Op de volgende avonden in het najaar wordt dieper ingegaan op de eeuwenoude relatie tussen kerkbouw en de beeldende kunst. De lezingencyclus kent een chronologische volgorde en zal opgebouwd worden rond een object dat zowel de tijd als inhoud van de lezing vertegenwoordigt. Voor algemene informatie over de hele serie klik hier.

Eerstvolgende lezing op woensdag 23 september 20.00 uur.

Actueel

Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2015, TREF september 2015, Lunchpauzeconcerten 2015, Westerwijs 2014-2015

Klokken luidden zaterdag 15 augustus

Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werden zaterdag 15 augustus om 12.00 u. de klokken één minuut geluid.
Voor meer info klik hier.

Uitnodiging Mini-festival "Voor de wind"

Iedereen is van harte welkom op zondagmiddag 6 september in de Nieuwe Kerk om te vieren dat de Protestantse Kerk Amsterdam tien jaar bestaat. ‘Voor de wind’ is de titel van deze middag want de kerk is altijd in beweging en ontwikkeling. Voor alle info: klik hier.


Labyrinth in Amsterdam Noord

Voor alle informatie klik hier.

 

 


Westerkerk Schild

Meer weten over de Wester?

Draagt u de Westerkerk ook een warm hart toe en wilt u bijdragen aan het in stand houden van deze veel bezochte en vrij toegankelijke kerk? Word dan Vriend. Klik op het logo van de Vrienden van de Wester.


Kerk in steigersRestauratie

De restauratie van de Westerkerk is nog steeds in volle gang! Nieuwe delen van de kerk staan weer maanden in de steigers en zowel binnen als buiten wordt hard gewerkt aan oplossingen voor het vochtprobleem dat de binnenmuren aantast. Op de hoogte blijven van de restauratievorderingen? Klik dan hier.


Virtuele bezichtiging

Voor een schitterende 360-graden bezichtiging van de omgeving van de Westerkerk klik hier! Voor het interieur klik hier.


Preek van de week

Wester kansel 2De preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website. Ook aan gastpredikanten wordt gevraagd hun preek op onze site te laten plaatsen.
Klik hier voor de preek die ds F.W. Oosterwijk hield tijdens de dienst op 16 augustus 2015 en hier voor de preek die zij hield op 26 juli 2015. Wilt u vorige preken nog eens rustig doorlezen? Klik dan op Prekenarchief in het menu Kerkelijke Gemeente.

Meer artikelen...