Braambosgebeden in de Veertigdagentijd

In de zes weken voor Pasen worden in de Westerkerk bij het Brandend Braambos korte avondgebeden gehouden. Een half uur rust en bezinning midden in de drukke stad aan het eind van de vrijdagmiddag in de Veertigdagentijd. Met teksten, stilte, gebeden, een lied en orgelmuziek van Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms en Max Reger. Voor bezoekers uit het buitenland zijn de teksten in het Engels beschikbaar. Orgel: Jos van der Kooy. Liturg: Dr Cristina Pumplun.
Op vrijdag 12, 19, 26 februari en 4, 11 en 18 maart van 17.00-17.30 uur.

Evening Prayer in Lent at Westerkerk Amsterdam
Short prayer services at the 'Burning Bush': a unique piece of art and a chapel for silent prayer. Short vespers with readings, prayers, silence, hymns and organ music by Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms and Max Reger. Service sheet in English available. You are warmly invited to join us at Westerkerk (next to Anne Frank's House) on: 12, 19, 26 February and 4, 11, 18 March, 5.00 p.m.

Rembrandt en de bijbel: twee avonden

rembrandt zelfportretRembrandt kende als kind van zijn tijd de verhalen uit de Bijbel door en door. Geldt dat nog voor ons? En hoe vertelt hij schilderend een verhaal? In de Westerkerk is er een unieke kans om daar meer over te weten te komen, over dat verhaal én over Rembrandts versie van dat verhaal. Met de predikant van de Westerkerk, ds Fokkelien Oosterwijk en dr. Gerda Hoekveld-Meijer, auteur van De God van Rembrandt. Data: woensdag 24 februari 2016 (Het bezoek van de drie mannen aan Abraham; Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron); woensdag 9 maart 2016 (Het offer van Isaak; de verloren zoon). 20-22 uur, Westerkerk, Prinsengracht 279. Financiële bijdrage aan de uitgang.

Actie Kerkbalans 2016

Eind januari valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat bij de leden van onze kerk. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u weer mee?
We zijn in het nieuwe jaar weer veel van plan. Ons werk kost structureel meer dan wat we met elkaar opbrengen. Daarom durven we onze kerkleden een vrijblijvende vraag te stellen: wilt u overwegen uw bijdrage voor 2016 te verhogen, als uw financiële situatie dat toelaat? Bijvoorbeeld met een tientje per maand? Maar ook kleinere bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee!
Dankzij uw gift blijft onze kerk in balans. Doe daarom het toezeggingsformulier op de bus zodra u het hebt ontvangen of maak digitaal uw bijdrage over. Het IBAN-nummer voor Actie Kerkbalans is:
NL35 FVLB 0635 8012 13 tnv Protestantse Gemeente Amsterdam ovv 'Actie Kerkbalans 2016' tgv Westerkerk.
Voor meer informatie: www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo. 

 Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2016TREF december en januari, Westerwijs 2015-2016

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Klik hier voor liturgie 7 februari 2016.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2015-2016 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.