Lunchconcerten in de Westerkerk

Geniet dit seizoen van gratis toegankelijke lunchconcerten in de Westerkerk! 
Op vrijdag 26 mei bespeelt Harmen Trimp de orgels in de Westerkerk en op 2 juni kunt u luisteren naar Alexander de Bie.
De concerten beginnen telkens om 13.00 uur en duren circa een half uur.
Ook op de daarop volgende vrijdagen tot en met oktober kunt u telkens om 13.00 uur genieten van orgelconcerten door Jos van der Kooy en verschillende jonge getalenteerde organisten. Bovendien wordt eind juli/begin augustus de succesvolle serie 'Geen dag zonder Bach' weer georganiseerd en zullen in augustus jonge finalisten van het Prinses Christina Concours samen met Jos van der Kooy bijzondere concerten verzorgen. Kortom, een zomer vol met de mooiste muziek. 
Voor meer informatie over de data en de gegevens van de uitvoerenden zie deze flyer.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2017, Tref. mei 2017.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de verwijzing naar de liederen die gezongen worden in plaats van de gehele tekst. Klik hier voor de liturgie van 21 mei. U kunt ook contact met ons opnemen.

Jubileumconcert Jos van der Kooy

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Jos van der Kooy zijn werk als kerkmusicus in Amsterdam begon. Daarvan is hij 36 jaar aan de Westerkerk verbonden. Hij is daarmee de organist die in de Wester het langst in functie is sinds de voltooiing van het hoodorgel in 1686. Op zaterdag 10 juni 2017 heeft Jos van der Kooy in de Westerkerk een concert t.g.v. dit gouden jubileum. Het concert begint om 14 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid hem te feliciteren. Voor verdere informatie zie het persbericht.

Kerkwachten voor de maanden juli en augustus

De Westerkerk in het hart van Amsterdam is één van de goed bezochte monumenten in onze stad. Aan de mooie Prinsengracht en naast het Anne Frank Huis is de toren van de Wester al van ver te zien. Om tijdens de zomermaanden meer bezoekers de gelegenheid te geven de Westerkerk te bezoeken, zijn wij op zoek naar
EXTRA KERKWACHTEN (M/V) VOOR DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
Gedurende het hele jaar is de Westerkerk maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur open. In juli en augustus willen wij de openingstijden verruimen van 10.00 tot 20.00 uur.
Om dat te kunnen realiseren hebben we ongeveer 20 vrijwilligers extra nodig die bereid zijn om van 10.00 tot 15.00 uur of van 15.00 tot 20.00 uur aanwezig te zijn en de volgende taken uit te voeren:
* gastvrouw/heer zijn voor de bezoekers,
* de boek- en kadoshop beheren. Van tevoren wordt een bijeenkomst georganiseerd om u wegwijs te maken in de Westerkerk en u vertrouwd te maken met de werkzaamheden.
Wij verwachten van u dat u minimaal één keer in de 14 dagen inzetbaar bent en dat u behalve Nederlands ook enige kennis heeft van de Engelse taal. Er wordt altijd in teams van 2 tot 3 mensen gewerkt.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Westerkerk: 020-6247766, zie ook de flyer. U kunt zich aanmelden via: met vermelding van welke dag(en) in de weken van juli en augustus en op welke tijden u beschikbaar bent. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek.