Braambosgebeden in de Advent

In de Adventstijd - de vier weken voorafgaand aan Kerst - worden op vrijdag bij het Brandend Braambos korte avondgebeden gehouden: een half uur rust en bezinning temidden van het drukke stadsgewoel. Rond de lichten van het Brandend Braambos worden woorden uit de bijbel gelezen en is er ruimte voor gebed, stilte en orgelmuziek. Jos van der Kooy speelt uit het 'Orgelbüchlein' van Johann Sebastian Bach steeds één van de koraalvoorspelen, die Bach schreef voor de Adventstijd.Voor onze bezoekers uit het buitenland zijn de teksten in het Engels beschikbaar.
De Braambosgebeden worden geleid door de missionair vicaris van de Westerkerk, dr Cristina Pumplun.
Braambosgebeden in de Advent: op vrijdag 27 november en 4, 11 en 18 december 2015 van 17.00-17.30 uur in de Westerkerk. Voor meer informatie klik hier.

Advent Evening Prayer at Westerkerk Amsterdam
Short prayer services at the Burning Bush: a unique piece of art and a chapel for silent prayer.
With readings, prayers, a moment of silence, a hymn and music: Advent organ chorales by Johann Sebastian Bach. One reading will be in English and one in German. The service sheet is also in English.
You are warmly invited to join us at Westerkerk (next to Anne Frank's House) on: 27 November / 4, 11, 18 December 2015, 5.00-5.30 p.m.

Naoorlogse kerkenbouw in 'Kerk en Kunst'

Op 25 november hield Gerrit Vermeer, architectuur-historicus aan de Universiteit van Amsterdam, de afsluitende lezing van de serie ‘Kerk en Kunst’ in de Westerkerk.

Tijdens de lezing ging Gerrit Vermeer in op de naoorlogse kerkenbouw en de toepassing van beeldende kunst in de kerken ten tijde van de wederopbouw.   

Voor algemene informatie en gegevens over de eerdere vier lezingen van de serie 'Kerk en Kunst' klik hier

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo. 

 Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2015Tref november 2015 , Lunchpauzeconcerten 2015, Westerwijs 2015-2016

 Inzage Plaatselijke Regeling PKA 2015

Klik hier om de Plaatselijke Regeling in te zien.

Preek van de week

Wester kansel 2De preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website. Ook aan gastpredikanten wordt gevraagd hun preek op onze site te laten plaatsen.
Klik hier voor de preek die ds F.W. Oosterwijk hield tijdens de dienst op Eeuwigheidszondag 22 november 2015. Wilt u vorige preken nog eens rustig doorlezen? Klik dan op Prekenarchief in het menu Kerkelijke Gemeente.