Laatste lunchpauzeconcert van dit seizoen

Nog één maal kan het, na een mooie zomer van lunchpauzeconcerten in de Westerkerk: tussen werkzaamheden en verplichtingen door in de prachtige 17e eeuwse kerk op adem komen tijdens een half uur schitterende orgelmuziek. Op vrijdag 27 oktober bespeelt Jan Pieter Lanooy de orgels van de Westerkerk. Tijd: 13.00-13.30 uur.

Cursus 'Hoofdlijnen van het christelijk geloof'

Het nieuwe seizoen ‘Hoofdlijnen van het christelijk geloof’ is inmiddels van start gegaan, maar u kunt nog aanschuiven op de dinsdagavond in de Westerkerk.
Vragen stellen en zoeken naar eigen antwoorden rond geloof: daar zal het om gaan op vijf dinsdagavonden voor en zeven na de kerst. Kennisoverdracht maakt deel uit van de avonden evenals het gesprek over wat men zelf vindt en beleeft, met als existentiële vraag op de achtergrond: wil ik bij dat christelijk geloof horen, of niet? Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Prinsenhuis, Prinsengracht 277b. Opgave via

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de ochtenddienst op 22 oktober. U kunt ook contact met ons opnemen.

Cantates in de Wester

In dit nieuwe seizoen staan er weer de mooiste cantates en motetten op het programma van de Westerkerk, met ondermeer het Magnificat van Bach, het Requiem van Biber, het Dixit Dominus van Vivaldi en uiteraard Bach’s Johannes Passion op Goede Vrijdag 2018. Op zondag 29 oktober om 17.00 uur wordt van Johann Sebastian Bach de bijzondere cantate ‘Schmücke dich, o liebe Seele‘ (BWV 180) uitgevoerd door het Westerkerkkoor en Ensemble ’t Kabinet olv JanJoost van Elburg. De dienst wordt geleid door ds F.W. Oosterwijk. Toegang is vrij; een gulle bijdrage is gewenst om de kosten te bestrijden.

Actueel

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2017, Tref. oktober 2017.