Braambosgebeden in de Veertigdagentijd / Lent Evening Prayers

Korte avondgebeden in de Westerkerk op de late vrijdagmiddag: een half uur rust en bezinning in het midden van de stad rond de lichten van het Brandend Braambos. Met orgelmuziek van Johann Sebastian Bach en César Franck, woorden uit de Bijbel, een gedicht, een gebed en stilte. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, lezen wij een enkele tekst in het Engels en zijn alle teksten ook in het Engels afgedrukt.
Liturg: Cristina Pumplun; organist: Jos van der Kooy
Komende data: 16 en 23 maart, 17.00-17.30 uur.
Voor meer informatie klik hier voor de flyer.
Evening Prayer in Lent at Westerkerk Amsterdam
Short vesper in the 'Burning Bush' chapel, with readings from the Bible in English and Dutch, silence, a hymn and organ music by Johann Sebastian Bach and César Franck. The service sheet is available in English. On 16 and 23 March, 5.00-5.30 p.m.

Goede Vrijdag in de Wester met Bachs Johannes Passion

Op de avond van Goede Vrijdag, 30 maart 2018 klinkt traditiegetrouw in de Westerkerk de 'Johannes Passion' van Johann Sebastian Bach (BWV 245) in het kader van een kerkdienst. Kaarten hoeft u dus niet vantevoren te kopen: met een gulle bijdrage in de collecte aan de uitgang kunt u uw waardering tot uitdrukking brengen. Uitvoerenden zijn het Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet en de solisten Mark Bonney (Evangelist), Harry van der Kamp (Christus), Paulien van der Werff (sopraan), Sigurd van Lommel (alt), Peter Vos (tenor), Mark Ellis Gough (bas) o.l.v. JanJoost van Elburg. Voorganger in de dienst is ds Fokkelien Oosterwijk.
De dienst begint om 19.30 uur. Wij adviseren om zeer op tijd te zijn om verzekerd te zijn van een plaats, want deze dienst is altijd zeer druk bezocht.
Join our St John Passion service on Good Friday 30 March 7.30 pm by Westerkerk Choir, 't Kabinet Ensemble and soloists, conducted by JanJoost van Elburg. Vicar: the Rev ds Fokkelien Oosterwijk. Since this service is very popular, we recommend that visitiors join the queue early.

Geef voor je kerk!

Eind januari wordt de post van Actie Kerkbalans verstuurd. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis! Met uw bijdrage aan kerkbalans helpt u om de Wester ook in 2018 voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te laten zijn. Zowel voor realisatie van nieuwe activiteiten als voor wat er al aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële steun onmisbaar. Grote en kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee! Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. 'Actie Kerkbalans 2018/Westerkerk'. Of kijk op www.protestants.amsterdam/kerkbalans voor het digitale serviceformulier. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Actueel

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2018, Tref. maart 2018.

Agenda

De Westerkerk is voor bezoekers geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.
In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de dienst op zondag 18 maart 2018. U kunt ook contact met ons opnemen.