De passie onthuld

Dinsdag 4 april, 20.00 – 22.00 uur, Westerkerk,
toegang vrij

Een voorbereiding op de uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach.
JanJoost van Elburg en Jos van der Kooy vertellen u deze avond over de Passiemuziek in Leipzig en de achtergronden van de Johannes Passion. En u krijgt luistertips! Een vocaal kwartet uit het Westerkerkkoor zal een aantal koralen zingen en Jos van der Kooy speelt bewerkingen van Passiekoralen van Bach en Buxtehude. Klik hier voor de flyer met informatie.

De Johannes Passion wordt op Goede Vrijdag, 14 april 2017 om 19.30 uur in de Westerkerk uitgevoerd tijdens een cantatedienst door het Westerkerkkoor, solisten en Ensemble ’t Kabinet o.l.v. JanJoost van Elburg. Voorganger is ds. F.W. Oosterwijk, Jos van der Kooy bespeelt het Duyschotorgel.

Braambosgebeden in de 40dagentijd met Lutherliederen

Korte avondgebeden in de Westerkerk in de weken voor Pasen: een half uur rust en bezinning in het midden van de stad rond de lichten van het Brandend Braambos. Met orgelmuziek passend bij de tijd van het jaar, een gedicht, woorden uit de Bijbel, gebed en stilte.
In het kader van het Reformatiejaar 2017 staat elke keer een lied van de 16e-eeuwse kerkhervormer Martin Luther centraal. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, lezen wij een enkele tekst in het Engels en zijn alle teksten ook in het Engels afgedrukt.

Vrijdag / Friday 31 Maart / March; 7 April 2017. 1700 - 17.30

Evening Prayer in Lent at Westerkerk Amsterdam

Short vespers at the 'Burning Bush', including poems, readings from the Bible in English and Dutch, silence, a hymn and organ music. In the context of the 500th Anniversary of the Reformation, a hymn by reformer Martin Luther will be included in the service. The service sheet is also available in English.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2017, Tref. maart 2017.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de verwijzing naar de liederen die gezongen worden in plaats van de gehele tekst. Klik hier voor de liturgie van 26 maart en de cantatedienst van 26 maart (17.00 uur). U kunt ook contact met ons opnemen.

Lezing ds Jan Offringa: Liberaal christendom voor iedereen

Dinsdag 18 april, 20.00 - 22.00 uur, Grote zaal Westerkerk, ingang Prinsengracht 277b

Tweede lezing in de serie 'Durf te vragen'
In het boek Liberaal christendom dat begin 2016 verscheen, presenteren elf protestantse auteurs een ruimdenkende en actuele manier van geloven. Zij ontvouwen de waarde van de christelijke traditie voor nu, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Hun posttheïstische benadering (‘God voorbij God’) sluit aan bij vragen die breeduit leven onder spirituele zoekers binnen en buiten de kerk.

Jan Offringa, medeauteur en -redacteur van het boek, is predikant in de Betuwe en gaat regelmatig voor in de Westerkerk.
Toegang vrij; voor informatie: klik hier voor de flyer.