Braambosgebeden in de Advent / Advent Evening Prayer

Korte avondgebeden in de Westerkerk: een half uur rust en bezinning te midden van het drukke stadsgewoel rond de lichten van het Brandend Braambos. Organist Jos van der Kooy speelt Adventsmuziek van J.S. Bach, er klinken woorden uit de Bijbel en een gedicht. Er is ruimte voor gebed, stilte en een lied. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, zijn de teksten ook in het Engels beschikbaar en klinkt een enkele tekst in het Duits of Engels.
Liturg: Cristina Pumplun; o
rganist: Jos van der Kooy.
Klik hier voor de flyer.
Vrijdag 15, 22 december van 17.00-17.30 uur.

Join our short prayer services at Westerkerk Amsterdam, around the Burning Bush: a chapel for silent prayer with a unique piece of art. W
ith readings (in English and in Dutch), prayers, meditation, a hymn and Advent organ music by J.S. Bach. The service sheet is also in English. You are warmly invited to join us at Westerkerk (next to Anne Frank's House).
See the flyer for more information.

On Friday 15, 22 December, 5.00-5.30 p.m.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de dienst op 10 december. U kunt ook contact met ons opnemen.

Actueel

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2017, Tref. december 2017 - januari 2018.

Adventstijd in de Wester

De kersttijd begint met Advent: de vier weken van voorbereiding op en verwachting van de komst van het Kind van kerst. De kleur in de kerk is dan paars als teken van bezinning en inkeer. Elke week wordt er een kaars meer aangestoken op de adventskrans, om te ervaren wat het aansteken van de lichten, één voor één, met ons doet, uitziend naar het Licht dat komt. Tijdens de kerkdiensten in de adventstijd is er extra aandacht voor muziek en zang: solisten en de Cappella Westerkerk zetten de diensten extra luister bij. En met de hulp van de vele vrijwilligers wordt de kerk stap voor stap in kersttooi gebracht, tot het kerst wordt.

Kerstdiensten in de Westerkerk 2017

Zeker in de kersttijd bent u van harte welkom in de feestelijke kerkdiensten in de Westerkerk!
24 december Kerstnachtdienst: aanvang 22.30 uur. De deuren gaan om 22 uur open. Wij adviseren u ruim op tijd te komen. Tijdens het wachten buiten kunt u genieten van carillonmuziek en samen met de Cappella Westerkerk zingen we vanaf 22.15 uur kerstliederen. Predikant: ds. F.W. Oosterwijk, organisten: Jos van der Kooy en Leonard Seeleman, medewerking door Elena van Slogteren (sopraan) en Cappella Westerkerk o.l.v. Jos van der Kooy.
25 december, Eerste Kerstdag, Kerstmorgendienst: aanvang 10.30 uur. Predikant: ds. F.W. Oosterwijk, organist: Jos van der Kooy, medewerking door Claire Munting (mezzo-sopraan). Voor de kinderen wordt er een speciaal kerstverhaal verteld en voor bezoekers uit het buitenland is een liturgie in het Engels beschikbaar. A service sheet in English will be available. All are very welcome to join us in worship and celebrate Christmas with us!
26 december, Tweede Kerstdag, Cantatedienst: aanvang 10.30 uur. Het Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet en solisten brengen o.l.v. JanJoost van Elburg het Magnificat in Es met Weihnachtseinlagen (BWV 243a) van Johann Sebastian Bach ten gehore. Voorganger is ds. F.W. Oosterwijk, organist is Jos van der Kooy.