Advents- en Kersttijd in de Wester

Westerkerk KerstDe Kersttijd begint met Advent: de vier weken van voorbereiding op en verwachting van de komst van het Kind van Kerst. De kleur in de kerk is dan paars als teken van bezinning en inkeer. Elke week wordt er een kaars meer aangestoken op de Adventskrans. En er is extra aandacht voor muziek en zang: solisten en onze Cappella zetten de diensten extra luister bij.

Advent en braambosgebeden

De Adventstijd leert ons stil te staan en te wachten, het duister werkelijk te durven zien en ervaren. En om te beginnen maar eens één licht aan te steken en te kijken wat dat met ons doet. Een verlangen naar meer, een schoorvoetend hopen op en geloven in het licht dat komt. In de  adventstijd worden braambosgebeden gehouden. Zie hiervoor het artikel op deze pagina.
In de Adventstijd versieren grote groepen vrijwilligers de kerk, wat een belangrijke bijdrage levert aan de sfeer in de Kersttijd. Guirlandes, banieren, een enorme kerstboom, kransen en verse bloemen weten zich een eigen plaats in de voorbereidingen op Kerst, als de kleur wit is: de kleur die verwijst naar Christus, het Licht van de wereld.

Kerst

PC261683De Kerstnachtdienst in de Wester is zeer geliefd en wordt door velen uit Amsterdam en ver daarbuiten bezocht. Net als bij alle andere diensten is de toegang vrij, al dienen wij ons vanwege brandveiligheid aan de eisen van de brandweer te houden en een maximum aantal bezoekers. Degene die op tijd in de rij staat, heeft uiteraard een mooie plaats. Bovendien ontstaat er in de rij ook een prettig soort cohesie. Warme chocolademelk wordt uitgedeeld en het carillon strooit zijn kerstklanken over alle koude hoofden uit.
Op Kerstmorgen is er de feestelijke Kerstdienst, prachtige muziek en brandende kaarsenkronen. En met veel kinderen die een actieve rol spelen en zo hun eigen ontroering met zich meebrengen! Ook nu is er aandacht voor inspirerende muziek. De preek is dezelde als in de Kerstnachtdienst. En ook voor deze dienst geldt: wees op tijd voor een gegarandeerde plek in de kerk.
Zie 'Kerkdiensten' op deze website voor de exacte tijden van de Advent- en Kerstdiensten.
Informatie over kersttijd in Amsterdam vindt u op www.kerstamsterdam.nl .

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo. 

 Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2015Tref november 2015 , Westerwijs 2015-2016

 Inzage Plaatselijke Regeling PKA 2015

Klik hier om de Plaatselijke Regeling in te zien.

Braambosgebeden in de Advent

In de Adventstijd - de vier weken voorafgaand aan Kerst - worden op vrijdag bij het Brandend Braambos korte avondgebeden gehouden: een half uur rust en bezinning temidden van het drukke stadsgewoel. Rond de lichten van het Brandend Braambos worden woorden uit de bijbel gelezen en is er ruimte voor gebed, stilte en orgelmuziek. Jos van der Kooy speelt uit het 'Orgelbüchlein' van Johann Sebastian Bach steeds één van de koraalvoorspelen, die Bach schreef voor de Adventstijd.Voor onze bezoekers uit het buitenland zijn de teksten in het Engels beschikbaar.
De Braambosgebeden worden geleid door de missionair vicaris van de Westerkerk, dr Cristina Pumplun.
Braambosgebeden in de Advent: op vrijdag 27 november en 4, 11 en 18 december 2015 van 17.00-17.30 uur in de Westerkerk. Voor meer informatie klik hier.

Advent Evening Prayer at Westerkerk Amsterdam
Short prayer services at the Burning Bush: a unique piece of art and a chapel for silent prayer.
With readings, prayers, a moment of silence, a hymn and music: Advent organ chorales by Johann Sebastian Bach. One reading will be in English and one in German. The service sheet is also in English.
You are warmly invited to join us at Westerkerk (next to Anne Frank's House) on: 27 November / 4, 11, 18 December 2015, 5.00-5.30 p.m.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Klik hier voor liturgie 29 november 2015.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2015-2016 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.

Preek van de week

kanselElke preek die ds Fokkelien Oosterwijk houdt in de Westerkerk wordt in de daarop volgende week gepubliceerd op de website.
Klik hier voor de tweede preek de de serie "Onvergetelijke plaatsen" over het Paradijs - de Hof van Eden - naar aanleiding van Genesis 3: 1-24. Deze preek werd gehouden op 14 juli 2013.
Wilt u vorige preken inzien? Klik dan in het menu Kerkelijke gemeente op Prekenarchief.
Als gastpredikanten hier toestemming voor geven zullen ook hun preken gepubliceerd worden.