Een nieuw cantateseizoen in de Westerkerk

Op zondag 25 september a.s. om 10.30 uur gaat in de Westerkerk een nieuw seizoen van cantatediensten van start. Het Westerkerkkoor, solisten en ensemble 't Kabinet o.l.v. JanJoost van Elburg brengen de cantate "Christ unser Herr zum Jordan kam" (BWV 7) ten gehore tijdens de kerkdienst. Ook klinkt van Jacobus Gallus (1550-1591): "Elisabethae vero impletum". Voorganger is ds Fokkelien Oosterwijk. Kom ook en geniet van een moment van bezinning en van de mooiste muziek!

Lunchconcerten in september

Vanaf  mei tot oktober worden er in de Westerkerk elke vrijdag van 13.00 tot 13.30 uur gratis toegankelijke lunchconcerten gegeven door veelal jonge, zeer getalenteerde organisten en door de cantor-organist van de Westerkerk, Jos van der Kooy. Tijdens het lunchpauzeconcert op 30 september a.s. bespeelt Anco Vahl de orgels in de Westerkerk. Klik hier voor info over alle lunchconcerten.

Preek van de week

KanselPreken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek die ds. A.A. van Berge hield tijdens de dienst op 11 september 2016. Eerder in de Westerkerk gehouden preken zijn eveneens beschikbaar via het 'Prekenarchief' in het menu 'Kerkelijke Gemeente'.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de verwijzing naar de liederen die gezongen worden in plaats van de gehele tekst. Klik hier voor de liturgie van 25 september 2016.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2015-2016 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo. 

 Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2016, Tref. juli/augustus