Kerk en kunst

 Eerstvolgende lezing op dinsdag 26 mei 20.00 uur.

Dit jaar organiseert de Westerkerk een vijftal lezingen over het thema Kerk en Kunst in Amsterdam. De lezingen worden georganiseerd in het kader van de missie van de Westerkerk ‘Geloven in het hart van Amsterdam’. De eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 21 april.Ingmar Sillius, conservator bij de Protestantse Kerk Amsterdam, verzorgde de aftrap van de lezingencyclus. Vol enthousiasme nam hij zijn gehoor mee in de ontstaansgeschiedenis van de Kapel ter Heilige Stede, na de Beeldenstorm en de Alteratie beter bekend als de Nieuwe Zijds Kapel. 
Op de volgende twee avonden in het voorjaar en drie avonden in het najaar wordt dieper ingegaan op de eeuwenoude relatie tussen kerkbouw en de beeldende kunst. Zo wordt de lezingencyclus op 26 mei voortgezet door dr. Arie de Groot. Hij is gespecialiseerd in 17e eeuwse kerkenbouw en kerkinrichting en weet dus alles te vertellen over de totstandkoming van de protestantse kerken en hun oorspronkelijke interieur. Uiteraard staat daarbij de bouw en inrichting van de Westerkerk centraal.  Klik hier voor meer informatie over deze 2e lezing op 26 mei. De lezingencyclus kent dus een chronologische volgorde en zal opgebouwd worden rond een object dat zowel de tijd als inhoud van de lezing vertegenwoordigt. Voor algemene informatie over de hele serie klik hier.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Klik hier voor: liturgie 24 mei 2015.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2014-2015 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.


Metsel een steen

Steen metselenOnze mooie Westerkerk wordt gerestaureerd. Alle 500.000 stenen worden stuk voor stuk gecontroleerd. Zeker 5.000 stenen worden uitgehakt en vervangen. Speciaal daarvoor worden op zeer ambachtelijke wijze bakstenen gemaakt, in de goede kleur en het juiste formaat. Een enorm karwei en zeer kostbaar. Om dit unieke monument voor de toekomst te bewaren, hebben we dus uw financiële steun hard nodig. U kunt ons helpen door mee te doen en een Steen te kopen en deze, als u dat wil, zelf in te metselen. En het leuke is dat u een tweede exemplaar van uw steen mee naar huis mag nemen. Als u snel bent, dan kunnen wij de beide stenen voorzien van uw initialen, of die van uw kind, kleinkind, vriend of echtgeno(o)t(e).
Doet u mee? Klik dan hier en vul uw gegevens in. U krijgt dan alle informatie toegestuurd.Méér weten? Klik dan op:  koop een steen.

Actueel

Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2015, TREF. mei, Lunchpauzeconcerten 2015, Westerwijs 2014-2015


Westerkerk Schild

Meer weten over de Wester?

Draagt u de Westerkerk ook een warm hart toe en wilt u bijdragen aan het in stand houden van deze veel bezochte en vrij toegankelijke kerk? Word dan Vriend. Klik op het logo van de Vrienden van de Wester.


Kerk in steigersRestauratie

De restauratie van de Westerkerk is in volle gang! Delen van de kerk staan al weer maanden in de steigers en zowel binnen als buiten wordt hard gewerkt aan oplossingen voor het vochtprobleem dat de binnenmuren aantast. Op de hoogte blijven van de restauratievorderingen? Klik dan hier.


Virtuele bezichtiging

Voor een schitterende 360-graden bezichtiging van de omgeving van de Westerkerk klik hier! Voor het interieur klik hier.


Preek van de week

Wester kansel 2De preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website. Ook aan gastpredikanten wordt gevraagd hun preek op onze site te laten plaatsen.
Klik hier voor de preek die ds. H.A. van Olst hield tijdens de dienst op 12 april 2015. Wilt u vorige preken nog eens rustig doorlezen? Klik dan op Prekenarchief in het menu Kerkelijke Gemeente.