Paastijd in de Wester

Pasen valt vroeg dit jaar. Het Paasfeest valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. En met een vroeg Pasen dus ook een vroeg Palmpasen.
Op zondag 29 maart zal een vijftal jonge mensen belijdenis doen van hun geloof in een feestelijke Palmpasendienst, met Cappella Westerkerk en haar gezongen zegen en zoveel meer moois, gezongen en gespeeld.
Het is de opmaat van de Goede Week, waarin op Goede Vrijdag 3 april om 19.30 uur het Westerkerkkoor en Ensemble 't Kabinet de Johannes Passion zullen uitvoeren. Een prachtige traditie om trots op te zijn, met kwaliteit van de bovenste plank, op een plek waarvoor de Passion is bedoeld.
Op zaterdagavond 4 april vieren we om 22.00 uur de Paaswake, waarin we de nieuwe Paaskaars naar binnen dragen in een donkere, verstilde kerk. Aan deze kaars geven we het licht van Pasen aan elkaar door; het licht van de opstanding uit de dood.
Op zondag 5 april om 10.30 uur vieren we het Paasfeest met veel zang en muziek. Ook op de kinderen wordt gerekend. Kom naar de Westerkerk en vier de Goede Week met ons mee.

Kerk en kunst

Dit jaar organiseert de Westerkerk een vijftal lezingen over het thema Kerk en Kunst in
Amsterdam. De lezingen worden georganiseerd in het kader van de missie van de Westerkerk
‘Geloven in het hart van Amsterdam’.
Op twee avonden in het voorjaar en drie avonden in het najaar wordt dieper ingegaan op de
eeuwenoude relatie tussen kerkbouw en de beeldende kunst.
De lezingencyclus kent een chronologische volgorde en zal opgebouwd worden rond een object dat zowel de tijd als inhoud van de lezing vertegenwoordigt.
Voor meer informatie klik hier.

Actie Kerkbalans 2015

Kerkbalans20152Eind januari valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u weer mee?
We zijn in het nieuwe jaar weer veel van plan. Ons werk kost structureel meer dan we met elkaar opbrengen. Daarom durven we onze betrokken kerkleden een vrijblijvende vraag te stellen. Wilt u overwegen uw bijdrage voor 2015 te verhogen, als uw financiële situatie dat toelaat? Bijvoorbeeld met een tientje per maand? Maar ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee!
Dankzij uw gift blijft onze kerk in balans. Doe daarom het toezeggingsformulier op de bus zodra u het hebt ontvangen of maak digitaal uw bijdrage over. Het IBAN-nummer voor Actie Kerkbalans is:
NL35 FVLB 0635 8012 13 tnv Protestantse Gemeente Amsterdam ovv 'Actie Kerkbalans 2015' tgv Westerkerk.
Voor meer informatie: www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Klik hier voor: liturgie 29 maart 2015.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2014-2015 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.


Actueel

Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2015, TREF. maart 2015Westerwijs 2014-1015


Westerkerk Schild

Meer weten over de Wester?

Draagt u de Westerkerk ook een warm hart toe en wilt u bijdragen aan het in stand houden van deze veel bezochte en vrij toegankelijke kerk? Word dan Vriend. Klik op het logo van de Vrienden van de Wester.


Restauratie

De restauratie van de Westerkerk is in volle gang! Delen van de kerk staat al weer maanden in de steigers en zowel binnen als buiten wordt hard gewerkt aan oplossingen voor het vochtprobleem dat de binnenmuren aantast. Op de hoogte blijven van de restauratievorderingen? Klik dan hier.


Virtuele bezichtiging

Voor een schitterende 360-graden bezichtiging van de omgeving van de Westerkerk klik hier! Voor het interieur klik hier.


Preek van de week

Wester kansel 2De preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website. Ook gastpredikanten worden gevraagd hun preek op onze site te laten plaatsen.
Klik hier de preek die ds. A. ten Berge hield tijdens de dienst op 1 maart 2015. Wilt u vorige preken nog eens rustig doorlezen? Klik dan op Prekenarchief in het menu Kerkelijke gemeente.

Meer artikelen...