Braambosgebeden in de Veertigdagentijd / Lent Evening Prayers

Korte avondgebeden in de Westerkerk op de late vrijdagmiddag: een half uur rust en bezinning in het midden van de stad rond de lichten van het Brandend Braambos. Met orgelmuziek van Johann Sebastian Bach en César Franck, woorden uit de Bijbel, een gedicht, een gebed en stilte. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, lezen wij een enkele tekst in het Engels en zijn alle teksten ook in het Engels afgedrukt.
Liturg: Cristina Pumplun; organist: Jos van der Kooy
Data: 23 februari / 2, 9, 16 en 23 maart. 17.00-17.30 uur.
Voor meer informatie klik hier voor de flyer.
Evening Prayer in Lent at Westerkerk Amsterdam
Short vesper in the 'Burning Bush' chapel, with readings from the Bible in English and Dutch, silence, a hymn and organ music by Johann Sebastian Bach and César Franck. The service sheet is also available in English. On 23 February / 2, 9, 16 and 23 March. 5.00 p.m. - 5.30 p.m.

Geef voor je kerk!

Eind januari wordt de post van Actie Kerkbalans verstuurd. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis! Met uw bijdrage aan kerkbalans helpt u om de Wester ook in 2018 voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te laten zijn. Zowel voor realisatie van nieuwe activiteiten als voor wat er al aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële steun onmisbaar. Grote en kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee! Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. 'Actie Kerkbalans 2018/Westerkerk'. Of kijk op www.protestants.amsterdam/kerkbalans voor het digitale serviceformulier. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Actueel

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2018, Tref. februari 2018.

Agenda

De Westerkerk is voor bezoekers geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.
In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van zondag 18 februari 2018. U kunt ook contact met ons opnemen.

Rondleidingen in de Wester

Bent u op zoek naar een leuk uitstapje voor een vriendendag of uitje van uw bedrijf? In Amsterdam, aan de rand van het stadsdeel de Jordaan, staat de mooie 400 jaar oude Westerkerk.
Het majestueuze gebouw dat al  vier eeuwen het aanzicht van dit stadsdeel bepaalt, heeft een rijke historie. Graag vertellen onze gidsen, allen vrijwilligers, u meer over dit monumentale gebouw.
De kosten voor een rondleiding bedragen € 5,- per persoon bij een minimum aantal van 20 personen. Kleinere groepen in overleg. Uw bijdrage komt ten goede aan het onderhoud van de kerk.
Een rondleiding kunt u aanvragen door een mail te sturen naar:   Of bel: 020-6247766.