Concerten Cello8tet Amsterdam 19 maart 2017

In samenwerking met het VU-Kamerkoor, zangers Johanette Zomer en Jonathan Adams en onder leiding van dirigente Krista Audere, verzorgt het Cello8tet op 19 maart twee unieke concerten in de Westerkerk.
Op het programma staan het prachtige Requiem en Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré, speciaal voor deze concerten gearrangeerd door Jacobus den Herder.

Aanvangstijden: 15.00 uur en 20.15 uur. Meer informatie en kaarten via www.cello8tet.com/faure

 

Twee kunstschatten weer veilig in Amsterdam

De twee monumentale orgelluiken van het Duytschotorgel met daarop de bijbelse figuren van Koning David en de Koningin van Sheba, geschilderd door topschilder Gerard de Lairesse (1640-1711) zijn op 1 februari teruggekeerd in Amsterdam. Daarmee is een einde gekomen aan een spannende reis van twee kunstschatten. De Westerkerk leende de twee monumentale orgelluiken uit aan Rijksmuseum Twenthe voor een grote overzichttentoonstelling van de 17e eeuwse schilder. Het terughangen van de luiken was wederom een operatie van wereldformaat. De topstukken zijn nu weer te bewonderen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld tijdens de openstelling van de kerk (v.a. 9 februari ma t/m vr 11-16 uur).

Kerkbalans 2017

Eind januari wordt de post van Actie Kerkbalans verstuurd. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis! Dankzij de inzet van veel vrijwilligers konden we in het afgelopen jaar weer veel doen. De kerkenraad heeft veel plannen voor de toekomst en de Westerkerkgemeente bruist van energie. Maar zowel voor realisatie van nieuwe activiteiten als voor wat er al aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële steun onmisbaar. We dragen tenslotte met elkaar verantwoordelijkheid voor onze kerk. Misschien is het u mogelijk uw bijdrage voor 2017 te verhogen met een tientje per maand? Grote en kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee! Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. 'Actie Kerkbalans 2017/Westerkerk'. Kijk op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans voor het digitale serviceformulier. U kunt uw bijdrage daar ook direct overmaken via iDeal. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Onze kunstschatten weer thuis

De monumentale orgelluiken van ons Duyschot orgel, beschilderd door de 17e eeuwse topschilder Gerard De Lairesse (1640-1711): voor vijf maanden waren zij uitgeleend aan het Rijksmuseum Twenthe. Het transport van de luiken in september 2016 was een mega-operatie van wereldformaat en een unicum voor Amsterdam en de kunstwereld. De twee orgelluiken, beiden groter dan de Nachtwacht, hadden nog nooit eerder de Westerkerk verlaten. [Klik hier voor een boeiende film over het weghalen van de luiken.] Deze week zijn zij teruggekeerd en kon het orgel weer in volle luister worden hersteld.

Word grondlegger van de Westercrypte

Op korte termijn willen wij een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van de Westerkerkcrypte. Daar is op korte termijn € 50.000 voor nodig. Daarom zoeken wij vijftig mensen, die grondlegger van de Westercrypte willen worden en bereid zijn € 1000 (of een veelvoud daarvan) over te maken op de rekening van de Stichting Realisatie Westercrypte, die binnenkort opgericht wordt. Uiteraard hopen wij dat het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat we de crypte kunnen realiseren. Maar dat is nu nog niet zeker. Mocht het crypteplan niet haalbaar zijn, dan bestaat er géén recht op teruggave van het bedrag. U neemt als grondlegger dus wel een risico. Als de crypte er wél komt, dan heeft u als grondlegger een aantal voordelen! Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de voorwaarden en voordelen of u aanmelden als grondlegger, klik dan hier. Formulieren kunt u opsturen aan of afgeven bij het secretariaat. U kunt ook mailen naar . Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. Wij hopen snel vijftig grondleggers te vinden!
Rein Niesing, scriba.

Meer artikelen...