Rondleidingen in de Wester

Bent u op zoek naar een leuk uitstapje voor een vriendendag of uitje van uw bedrijf? In Amsterdam, aan de rand van het stadsdeel de Jordaan, staat de mooie 400 jaar oude Westerkerk.
Het majestueuze gebouw dat al  vier eeuwen het aanzicht van dit stadsdeel bepaalt, heeft een rijke historie. Graag vertellen onze gidsen, allen vrijwilligers, u meer over dit monumentale gebouw.

De kosten voor een rondleiding bedragen € 5,- per persoon bij een minimum aantal van 20 personen. Kleinere groepen in overleg. Uw bijdrage komt ten goede aan het onderhoud van de kerk.

Een rondleiding kunt u aanvragen door een mail te sturen naar:   Of bel: 020-6247766.

Kerkbalans 2017

Eind januari wordt de post van Actie Kerkbalans verstuurd. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis! Dankzij de inzet van veel vrijwilligers konden we in het afgelopen jaar weer veel doen. De kerkenraad heeft veel plannen voor de toekomst en de Westerkerkgemeente bruist van energie. Maar zowel voor realisatie van nieuwe activiteiten als voor wat er al aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële steun onmisbaar. We dragen tenslotte met elkaar verantwoordelijkheid voor onze kerk. Misschien is het u mogelijk uw bijdrage voor 2017 te verhogen met een tientje per maand? Grote en kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee! Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. 'Actie Kerkbalans 2017/Westerkerk'. Kijk op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans voor het digitale serviceformulier. U kunt uw bijdrage daar ook direct overmaken via iDeal. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Word grondlegger van de Westercrypte

Op korte termijn willen wij een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van de Westerkerkcrypte. Daar is op korte termijn € 50.000 voor nodig. Daarom zoeken wij vijftig mensen, die grondlegger van de Westercrypte willen worden en bereid zijn € 1000 (of een veelvoud daarvan) over te maken op de rekening van de Stichting Realisatie Westercrypte, die binnenkort opgericht wordt. Uiteraard hopen wij dat het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat we de crypte kunnen realiseren. Maar dat is nu nog niet zeker. Mocht het crypteplan niet haalbaar zijn, dan bestaat er géén recht op teruggave van het bedrag. U neemt als grondlegger dus wel een risico. Als de crypte er wél komt, dan heeft u als grondlegger een aantal voordelen! Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de voorwaarden en voordelen of u aanmelden als grondlegger, klik dan hier. Formulieren kunt u opsturen aan of afgeven bij het secretariaat. U kunt ook mailen naar . Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. Wij hopen snel vijftig grondleggers te vinden!
Rein Niesing, scriba.