Cantates in de Wester

In dit nieuwe seizoen staan er weer de mooiste cantates en motetten op het programma van de Westerkerk, met ondermeer het Magnificat van Bach, het Requiem van Biber, het Dixit Dominus van Vivaldi en uiteraard Bach’s Johannes Passion op Goede Vrijdag 2018. Op zondag 29 oktober om 17.00 uur wordt van Johann Sebastian Bach de bijzondere cantate ‘Schmücke dich, o liebe Seele‘ (BWV 180) uitgevoerd door het Westerkerkkoor en Ensemble ’t Kabinet olv JanJoost van Elburg. De dienst wordt geleid door ds F.W. Oosterwijk. Toegang is vrij; een gulle bijdrage is gewenst om de kosten te bestrijden.