Cursus 'Hoofdlijnen van het christelijk geloof'

Het nieuwe seizoen ‘Hoofdlijnen van het christelijk geloof’ is inmiddels van start gegaan, maar u kunt nog aanschuiven op de dinsdagavond in de Westerkerk.
Vragen stellen en zoeken naar eigen antwoorden rond geloof: daar zal het om gaan op vier dinsdagavonden voor en zeven na de kerst. En om het toetsen van die vragen aan wat de kerk de eeuwen door heeft geloofd en beleden, ook om de verhouding daarvan tot andere godsdiensten in deze wereld, inmiddels ook vlakbij ons om de hoek. Kennisoverdracht maakt net zo deel uit van de avonden als het gesprek over wat men zelf vindt en beleeft.
Locatie: Prinsenhuis, Prinsengracht 277b; tijd: dinsdagavonden 20.00-21.30 uur

Op de achtergrond ligt de existentiële vraag: wil ik bij dat christelijk geloof horen, of niet? De serie wordt afgesloten met een weekend, waarin het al dan niet doen van geloofsbelijdenis in alle openheid wordt besproken en in elkaars weg en keuze van harte wordt gedeeld. Dit is de laatste serie avonden die ds. Fokkelien Oosterwijk zal leiden als dienstdoend predikant.
Graag opgave via