Kerkbalans 2017

Eind januari wordt de post van Actie Kerkbalans verstuurd. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis! Dankzij de inzet van veel vrijwilligers konden we in het afgelopen jaar weer veel doen. De kerkenraad heeft veel plannen voor de toekomst en de Westerkerkgemeente bruist van energie. Maar zowel voor realisatie van nieuwe activiteiten als voor wat er al aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële steun onmisbaar. We dragen tenslotte met elkaar verantwoordelijkheid voor onze kerk. Misschien is het u mogelijk uw bijdrage voor 2017 te verhogen met een tientje per maand? Grote en kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee! Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. 'Actie Kerkbalans 2017/Westerkerk'. Kijk op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans voor het digitale serviceformulier. U kunt uw bijdrage daar ook direct overmaken via iDeal. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!