Requiem van Heinrich Biber in de Westerkerk

Op zondag 26 november om 19.30 uur klinkt in de Westerkerk het Requiem in f-klein van Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) tijdens een cantatedienst op de avond van Eeuwigheidszondag.

Onder leiding van JanJoost van Elburg brengen het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten - Marjon Strijk en Sally Dunkley (sopraan), Aleksan Chobanov-Parnakyan (alt), Jelle Leistra (tenor) en Harry van der Kamp (bas) - dit bijzondere stuk ten gehore.

Ds Fokkelien Oosterwijk leidt de dienst.

De toegang is vrij, maar een gulle bijdrage is gewenst om de kosten te bestrijden.

Cursus 'Hoofdlijnen van het christelijk geloof'

Het nieuwe seizoen ‘Hoofdlijnen van het christelijk geloof’ is inmiddels van start gegaan, maar u kunt nog aanschuiven op de dinsdagavond in de Westerkerk.
Vragen stellen en zoeken naar eigen antwoorden rond geloof: daar zal het om gaan op vier dinsdagavonden voor en zeven na de kerst. En om het toetsen van die vragen aan wat de kerk de eeuwen door heeft geloofd en beleden, ook om de verhouding daarvan tot andere godsdiensten in deze wereld, inmiddels ook vlakbij ons om de hoek. Kennisoverdracht maakt net zo deel uit van de avonden als het gesprek over wat men zelf vindt en beleeft.
Locatie: Prinsenhuis, Prinsengracht 277b; tijd: dinsdagavonden 20.00-21.30 uur

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Klik hier voor de liturgie van de ochtenddienst op 26 november. De liturgie van de Cantatedienst vindt u hier. Aanvang 19.30 uur! U kunt ook contact met ons opnemen.

Actueel

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2017, Tref. november 2017.

Preek van de week

Preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek die ds. F.W. Oosterwijk hield op 5 november 2017.