Braambosgebeden in de Advent

In de Adventstijd - de vier weken voorafgaand aan Kerst - worden op vrijdag bij het Brandend Braambos korte avondgebeden gehouden: een half uur rust en bezinning temidden van het drukke stadsgewoel. Rond de lichten van het Brandend Braambos worden woorden uit de bijbel gelezen en is er ruimte voor gebed, stilte en orgelmuziek. Jos van der Kooy speelt uit het 'Orgelbüchlein' van Johann Sebastian Bach steeds één van de koraalvoorspelen, die Bach schreef voor de Adventstijd.Voor onze bezoekers uit het buitenland zijn de teksten in het Engels beschikbaar.
De Braambosgebeden worden geleid door de missionair vicaris van de Westerkerk, dr Cristina Pumplun.
Braambosgebeden in de Advent: op vrijdag 27 november en 4, 11 en 18 december 2015 van 17.00-17.30 uur in de Westerkerk. Voor meer informatie klik hier.

Advent Evening Prayer at Westerkerk Amsterdam
Short prayer services at the Burning Bush: a unique piece of art and a chapel for silent prayer.
With readings, prayers, a moment of silence, a hymn and music: Advent organ chorales by Johann Sebastian Bach. One reading will be in English and one in German. The service sheet is also in English.
You are warmly invited to join us at Westerkerk (next to Anne Frank's House) on: 27 November / 4, 11, 18 December 2015, 5.00-5.30 p.m.

Metsel een steen

Steen metselenOnze mooie Westerkerk wordt gerestaureerd. Alle 500.000 stenen worden stuk voor stuk gecontroleerd. Zeker 5.000 stenen worden uitgehakt en vervangen. Speciaal daarvoor worden op zeer ambachtelijke wijze bakstenen gemaakt, in de goede kleur en het juiste formaat. Een enorm karwei en zeer kostbaar. Om dit unieke monument voor de toekomst te bewaren, hebben we dus uw financiële steun hard nodig. U kunt ons helpen door mee te doen en een Steen te kopen en deze, als u dat wil, zelf in te metselen. En het leuke is dat u een tweede exemplaar van uw steen mee naar huis mag nemen. Als u snel bent, dan kunnen wij de beide stenen voorzien van uw initialen, of die van uw kind, kleinkind, vriend of echtgeno(o)t(e).
Doet u mee? Klik dan hier en vul uw gegevens in. U krijgt dan alle informatie toegestuurd.Méér weten? Klik dan op:  koop een steen.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Klik hier voor liturgie 29 november 2015.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2015-2016 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo. 

 Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2015Tref november 2015 , Westerwijs 2015-2016

 Inzage Plaatselijke Regeling PKA 2015

Klik hier om de Plaatselijke Regeling in te zien.