Bachs Lutherse mis in g-klein in de Westerkerk

Op zondagavond 29 mei a.s. om 19.30 uur krijgt u in de Westerkerk de unieke mogelijkheid om naar Johann Sebastian Bachs "Lutherische Messe in g-Moll" (BWV 235) te luisteren in het kader van een cantatedienst.
Voorganger tijdens deze laatste cantatedienst van het seizoen 2015/16 is ds Fokkelien Oosterwijk. Uitvoerenden zijn het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten (Talitha van der Spek, Niek Idelenburg, Bas Kuijlenburg) o.l.v. dirigent JanJoost van Elburg. Jos van der Kooy bespeelt het grote orgel. Deze cantatedienst is, zoals alle diensten in de Westerkerk, vrij toegankelijk. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden om, ondanks de bescheiden honoraria van musici, de zeer hoge kosten van deze cantatediensten te kunnen vereffenen. U kunt ook donateur van de cantatediensten worden om deze unieke traditie in Amsterdam te garanderen voor de komende jaren! Voor meer informatie, klik hier.

Lunchconcerten in de Westerkerk

Vanaf  mei tot oktober worden er in de Westerkerk elke vrijdag van 13.00 tot 13.30 uur gratis toegankelijke lunchconcerten gegeven door veelal jonge, getalenteerde organisten en door de cantor-organist van de Westerkerk, Jos van der Kooy.
Op 27 mei bespeelt Evan Bogerd de orgels van de Westerkerk. Evan werd in 1993 geboren te Gorinchem. Hij volgt zijn masterstudie orgel bij Jos van der Kooy en kerkmuziek bij Theo Goedhart aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Evan volgde masterclasses aan de Orgelakademie voor improvisatie te Altenberg (Duitsland). Hij volgde hier improvisatielessen van Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cauchefer-Choplin en Martin Baker. In 2016 zal Bogerd de zeven Koraalfantasieën van Max Reger ten gehore brengen in de serie lunchconcerten van de Westerkerk.

Klik hier voor info over alle lunchconcerten.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo. 

 Direct toegang tot:

Agenda, Preekrooster 2016, TREF. juni 2016, Westerwijs 2015-2016

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de vermelding van de liederen die gezongen worden.  Klik hier voor liturgie 29 mei 2016, liturgie avondcantatedienst 29 mei 2016.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2015-2016 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.

Preek van de week

KanselPreken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek die ds F. Breukelman hield tijdens de dienst op 22 mei 2016. Voor de Pinksterpreek 2016 van ds. F.W. Oosterwijk klik hier. Wilt u vorige preken nog eens rustig doorlezen? Klik dan op 'Prekenarchief' in het menu 'Kerkelijke Gemeente'.