Eerste cantatedienst in 2017

De kerstversiering in de Westerkerk is opgeruimd en het kerstfeest lijkt voorbij. Maar zo is het niet in de traditie van de kerk, want januari staat in het teken van Epifanie, de verschijning van de Heer. Johann Sebastian Bach (1685-1750) schreef voor deze tijd feestelijke cantates.
In de Westerkerk horen we er één, op de vierde zondag van Epifanie, 29 januari: ‘Wär’ Gott nicht mit uns diese Zeit’ (BWV 14). Het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet, Marjon Strijk (sopraan), David du Crocq (tenor) en Ken Gould (bas) maken er o.l.v. dirigent JanJoost van Elburg een feest van. De cantate klinkt tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 29 januari 2017, aanvang 10.30 uur. Tevens klinkt van Orlando Gibbons (1583-1625) "Almighty and Everlasting God".
Ds Fokkelien Oosterwijk leidt de dienst. Jos van der Kooy bespeelt het grote orgel. Een feest van Woord en muziek als afsluiting van een lange kersttijd. Kom het meevieren in de Wester!

Onze kunstschatten op reis

De monumentale orgelluiken van ons Duyschot orgel, beschilderd door de 17e eeuwse topschilder Gerard De Lairesse (1640-1711): voor vijf maanden waren zij uitgeleend aan het Rijksmuseum Twenthe. Het transport van de luiken in september 2016 was een mega-operatie van wereldformaat en een unicum voor Amsterdam en de kunstwereld. De twee orgelluiken, beiden groter dan de Nachtwacht, hadden nog nooit eerder de Westerkerk verlaten. [Klik hier voor een boeiende film over het weghalen van de luiken.] Tot en met zondag 22 januari zijn ze nog op ooghoogte te zien op de allereerste overzichtstentoonstelling ooit van Gerard de Lairesse in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede.
De Westerkerk kijkt ernaar uit om begin februari
het orgel weer in volle luister te herstellen. Vanaf maandag 6 februari kan iedereen weer de topstukken bewonderen, aangezien de Westerkerk elke dag gratis toegankelijk is voor het publiek.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de verwijzing naar de liederen die gezongen worden in plaats van de gehele tekst. Klik hier voor de liturgie van 22 januari 2017. U kunt ook contact met ons opnemen.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2017, Tref. december 2016 - januari 2017

Kerkbalans 2017

Eind januari wordt de post van Actie Kerkbalans verstuurd. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze Westerkerk te doneren: het is onze financiële basis! Dankzij de inzet van veel vrijwilligers konden we in het afgelopen jaar weer veel doen. De kerkenraad heeft veel plannen voor de toekomst en de Westerkerkgemeente bruist van energie. Maar zowel voor realisatie van nieuwe activiteiten als voor wat er al aan goeds en moois wordt gedaan in de kerk is uw financiële steun onmisbaar. We dragen tenslotte met elkaar verantwoordelijkheid voor onze kerk. Misschien is het u mogelijk uw bijdrage voor 2017 te verhogen met een tientje per maand? Grote en kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee! Kunnen we op u rekenen? Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. 'Actie Kerkbalans 2017/Westerkerk'. Kijk op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans voor het digitale serviceformulier. U kunt uw bijdrage daar ook direct overmaken via iDeal. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!