In de ban(d) van het Woord: Westersymposium 2017

Over letter, uitleg en inspiratie van de Bijbel
Zaterdag 4 maart, 13.30 - 17.00 uur (deur open om 12.45 uur)

Sola scriptura - alleen de Schrift: met deze leus plaatste Martin Luther (1483-1546) de Bijbel 500 jaar geleden in het centrum van het leven en het geloof. Het Woord van God en niet de traditie van de kerk werd bron en norm voor het protestantse geloof en leven.
Nu (inter)nationaal 500 jaar Reformatie wordt herdacht, dient de vraag naar de positie van de Bijbel in onze tijd zich aan. Heeft de Bijbel ons in een tijd van ontkerkelijking en secularisering nog iets te zeggen? Is zij een verzameling verhalen, die men nu eenmaal moet kennen? Of is zij een brontekst, die perspectief biedt, waar wij ons naar oriënteren, waar wij onze vragen aan stellen en die inspireert? Of is zij meer dan dat en heeft zij gezag? Wat moeten we dan beginnen met lastige teksten en regels, die soms haaks staan op hoe wij ons leven willen leiden?
 
Lezing: 'Het Woord alleen: oplossing of probleem?' door Mirjam van Veen

Workshops
: 'Geweld in Gods naam?'  door Sam Janse / 'Rembrandt en (het gezag van) de Bijbel' door Gerda Hoekveld-Meijer / 'Bijbelse kijk op vrouwen en mannen' door Fokkelien Oosterwijk.

Muzikaal interview
: Hannes Minnaar, geïnterviewd door Fokkelien Oosterwijk.

Toegang
: 20 (studenten 15); Aanmelden via

Locatie
: Westerkerk, Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam
Download hier de flyer.

Let op: cantatedienst 26 februari om 17.00 uur!

De aanstaande cantatedienst op zondag 26 februari in de Westerkerk begint om 17.00 uur! Het Westerkerkkoor met continuo brengen dan o.l.v. dirigent JanJoost van Elburg Engelse barokmotetten van John Blow en Henry Purcell ten gehore. Ds Fokkelien Oosterwijk is de voorganger en Jos van der Kooy bespeelt het Duyschotorgel. Kom luisteren naar schitterende barokmuziek in de setting van een kerkdienst aan het eind van de zondagmiddag!

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de verwijzing naar de liederen die gezongen worden in plaats van de gehele tekst. Klik hier voor de liturgie van 19 februari 2017. U kunt ook contact met ons opnemen.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2017, Tref. februari 2017.

Rondleidingen in de Wester

Bent u op zoek naar een leuk uitstapje voor een vriendendag of uitje van uw bedrijf? In Amsterdam, aan de rand van het stadsdeel de Jordaan, staat de mooie 400 jaar oude Westerkerk.
Het majestueuze gebouw dat al  vier eeuwen het aanzicht van dit stadsdeel bepaalt, heeft een rijke historie. Graag vertellen onze gidsen, allen vrijwilligers, u meer over dit monumentale gebouw.

De kosten voor een rondleiding bedragen € 5,- per persoon bij een minimum aantal van 20 personen. Kleinere groepen in overleg. Uw bijdrage komt ten goede aan het onderhoud van de kerk.

Een rondleiding kunt u aanvragen door een mail te sturen naar: . Of bel: 020-6247766.