Braambosgebeden in de Advent / Advent Evening Prayer

Korte avondgebeden in de Westerkerk: ruim een half uur rust en bezinning te midden van het drukke stadsgewoel rond de lichten van het Brandend Braambos. Met orgelmuziek passend bij de tijd van Advent, een gedicht, woorden uit de Bijbel, gebed, stilte en een lied. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, zijn de teksten ook in het Engels beschikbaar.
Liturg: Cristina Pumplun; o
rganist: Jos van der Kooy. Klik hier voor de flyer.
Vrijdag 2, 9 en 16 december van 17.00-17.30 uur.
Short prayer services at Westerkerk Amsterdam around the Burning Bush: unique piece of art and a place for silent prayer. Short vespers with readings in English and Dutch, prayers, silence, a hymn and Advent organ music. The service sheet is also in English. You are warmly invited to join us at Westerkerk (next to Anne Frank's House). See the flyer for more information.
Fridays 2 , 9 and 16 December, 5.00-5.30 p.m.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle kerkdiensten, evenementen, concerten en bijeenkomsten opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u hier vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst. Om auteursrechtelijke redenen bevat de onlineversie van de liturgie voorlopig alleen de verwijzing naar de liederen die gezongen worden in plaats van de gehele tekst. Klik hier voor de liturgie van 4 december 2016. U kunt ook contact met ons opnemen.

Preek vanuit de Wester

Preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website mits de predikanten hun preek ter beschikking stellen. Klik hier voor de preek die ds. J.-G. Heetderks hield op zondag 27 november 2016. Eerder in de Westerkerk gehouden preken zijn eveneens beschikbaar via het 'Prekenarchief' in het menu 'Kerkelijke Gemeente'.

Actueel

ANBI gegevens

De Westerkerk is een kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, die erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Westerkerk tot 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor alle info over de ANBI gegevens: klik op het logo.
Direct toegang tot:  Agenda, Preekrooster 2016, Tref. november 2016

Muzikale interacties in de Wester...

.... door Cor Bakker en Jos van der Kooy
Twee muzikale grootheden spelen verrassende improvisaties op onder meer composities van Johann Sebastian Bach voor piano en orgel.
De opbrengst van het concert is bestemd voor de restauratie van de Westerkerk. 
Er zijn enorme bedragen nodig om de restauratie van het interieur te kunnen bekostigen. Aangezien de Wester geen financiële ondersteuning ontvangt vanuit overheidswege of andere sponsoring, dient de Westerkerkgemeente de restauratie zelf op te brengen. Kom ook en draag een steentje bij aan de restauratie van dit iconische monument in Amsterdam.
Datum: zaterdag 3 december - aanvang 15.00 uur
Toegang: 15 euro per persoon; 25 euro twee personen; Vrienden van de Westerkerk 10 euro. Voor kaarten: Klik hier Komt u er niet uit? Belt u dan gerust 020 4230980 (Marcel Vos).